Основні способи тужавіння ненасичених поліестерів. Особливості кополімеризації ненасичених поліестерів з вінільними мономерами, страница 3

У процесі кополімеризації під дією γ-випромінювання мономери розташовуються по реакційній здатності в наступний ряд: вінілацетат>стирол>триалІлцианурат>метилметакрилат. При кополімеризації полірисеїнатів зі стиролом структурування завершується при низьких дозах опромінення - від 2 до 10 Мрад [8]. У випадку радіаційнохімічного тужавіння поліетиленглікольрисеїнатадипіната зміст гель-фракції більше, ніж для поліестерів, модифікованих фталевим ангідридом, циклопентадієном й антраценом, у зв'язку з відсутністю просторових утруднень і підвищеною рухливістю олигоестерних ланцюгів на глибоких стадіях тужавіння. Структурування розчинів полірисеїната в метилметакрилаті й акрилонітрилі при опроміненні дозами більше 40 Мрад супроводжується деструкцією .

При дослідженні кінетики радіаційного тужавіння ПНМ-2, ПН-1 і НПС-609-21 методом електропровідності [9] знайдено, що наведена електропровідність зростає зі збільшенням конверсії. Це викликано вповільненням обриву ланцюгів при підвищенні в'язкості внаслідок утворення просторової структури й автоприскоренням реакції. Енергія активації тужавіння становить 8,4 - 12,6 кДж/моль.

Радіаційнохімічне ініціювання забезпечує тужавіння ненасичених поліестерів протягом декількох секунд при 20 °С без спеціальних добавок. Процес може бути прискорений введенням піридину, піримідина, пірола, триазинів, тріазолів й ін. Можливе використання радіаційної технології при просоченні пористих матеріалів (наприклад, деревини) для підвищення їхньої міцності.

1.1.3 НЕТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ТУЖАВІННЯ

Тужавіння полірисеїнатів може протікати не тільки по механізму радикальної полімеризації, але й по іонному механізму. Описано наступні каталізатори іонної кополімеризації поліестерів з мономерами: H2SO4, P2O5, FeCl2, галогеніди елементів III —V груп (BF3, А1С13, SnCl2, TiCl4), іноді в суміші з меркаптанами; алкіли металів і сполуки Гриньяра, суміші солей амінів з меркаптанами, наприклад, солянокислого триметилбензоїламіна з додецилмеркаптаном [10], оловорганічні й інші сполуки.

Деякі із цих каталізаторів використовують для одержання стабільних гелів з рисою щільністю зшивки, придатних для наступної переробки з ініціаторами радикальної полімеризації. Форполімери одержують при 20—50 °С у присутності 0,001 — 0,01% 1-феніл-З-метил-, 1-феніл-З-карбоксиаліл-, 1-феніл-З-метил-4-етил- і 1-феніл-3-метил-4,4-диетилпіразолона-5  або 0,001—10% алкоголятів Al, Ti, Zn, дибутилатмоноетилрисоната, бутилатдиетилрисоната й триізопропилата алюмінію . Для цих же цілей застосовуються бутилтітанати. Є відомості про іонну гомополімеризацію у присутності ТіСl4 (табл. 1.3)[10].

Молекули ненасичених поліестерів зшиваються також по реакції Дільса -Альдера речовинами, що містять диєнові угруповання, такими, як 2-вінілбутадієн й естери багатоатомних спиртів і кислот зі сполученими подвійними зв'язками (сорбінової, 2,4-пентадієнової, фуранакрилової й олеостеаринової). При взаємодії політриетиленглікольрисеїната з пентаеритриттетрасорбатом при 125 °С утвориться еластичний продукт. Такий же механізм тужавіння поліестерів біс-фульвенами, зокрема фурилвмісними, наприклад 2- (6-ізобутил-6метилфульвен) -5- (6-метил-6-етилфульвен)фураном. При 150 °С отримані як тверді теплостійкі, так і гумоподібні кополімери [11].

Табл.1.3  Результати дослідження полімеризації олигоестеррисеїнатів під впливом хлориду титану.

Вихідний олігоестер

Кількість екстрагуємої фракції

Рівноважне набрякання, %

Кислотне число

Гідроксильне число

Молекулярна вага

Вихід, %

1*

2

11,2

34

2100

25

0

44

15,4

7,9

6

20,0

7,9

9

39

7,7

30,5

2500

40,3

0

40,1

33,3

9,5

29

7

35,5

9,5

30

0

29

74,0