Емалі ХВ-16 та ХВ-16Р: Технічна характеристика готової продукції та сировини

Страницы работы

Содержание работы

3 Технічна характеристика готової продукції та сировини

Емалі ХВ-16 та ХВ-16Р являють собою суспензію пігментів та наповнювача у розчині перхлорвінілової та гліфталієвої смол в летких органічних розчинниках з додаванням пластифікаторів.

Емалі ХВ-16 та ХВ-16Р призначаються для покраски підготовлених метелевих, тканинних, дерев’яних поверхонь, бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій. Емалі наносять на поверхню методом  розпилення За фізико-хімічними показниками емалі ХВ-16 та ХВ-16Р повинні відповідати вимогам та нормам вказаних у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Технічні показники емалі ХВ-16 та ХВ-16Р.

Назва властивості

(показника) та одиниці

Значення фізичної

величини з грани-

чними відхиленнями

Джерело інформації

(методи випробування)

1

2

3

1. Колір плівки чорний чорний матовий

Марка

Перебуває в межах відхилень, установленими контрольними зразками кольора

ХВ-16

ХВ-16Р

В межах  допусків затверджених  зразків

2. Зовнішній вид плівки

Після висихання плівка емалі повинна бути без зморшок, оспин, побігів та сторонніх включень.

Після висихання плівка емалі утворює поверхню без зморшок, оспин, побігів та сторонніх включень.

3. Умовна в’язкість по   В3-4 при t (20,0 ± 0,5) ºС

16-40

по ГОСТ 17537-72

4. Масова доля нелетких  речовин, %

чорна чорна матова

14-17

16-20

по ГОСТ 17537-72

5. Укривистість у перерахунку на суху плівку, г/м², не більше

30

по ГОСТ 8784-75

Продовження таблиці 3.1

6. Час висихання при          t (20 ± 2) ºС до ступеню 3, години, не більше

1,5

1,5

по ГОСТ 19007-73

7. Еластичність плівки при згині, мм, не більше

1

1

по ГОСТ 6806-73

8. Кислотне число водяної витяжки КОН/г, не більше

0,2

-

по ГОСТ 23955-80

9. Ступінь дисперсності по гриндометру (приладу “Клин”), мкм, не більше

-

35

по ГОСТ 6589-74

10. Міцність плівки при ударі по приладу У-1, см, у межах.

50

50

по ГОСТ 4765-73

11. Твердість плівки по маятниковому приладу М-З, умовні одиниці, не менше

-

0,25

по ГОСТ 5233-67

12. Адгезія плівки, бали, не більше

-

2

по ГОСТ 15140-78 розд.2

13. Стійкість плівки при t (20.. ± 2)ºС, не менше до дії води до дії мінерального масла

-

8

24

по ГОСТ 9.403-80

Дуже важливим в виробництві матеріала є вихідна сировина та її відповідність нормативним документам:

-  ПСХ-ЛС,

-  пластифікатори,

-  пігменти,

-  розчинники.

Таблиця 3.2.  Характеристика вихідної сировини

Найменування сировини, матеріалів та напівпродуктів

Междержавний, державний чи га-лузевий стандарт, технічні умови, регламент, методика

Показники, обов´язкові для перевірки, найменування та одиниці

Регламентовані

значення показників з допустимими відхиленнями

1

2

3

4

Лак ГФ - 01

ТУ 6 – 10612 – 76

1. Зовнішній вигляд

2. Чистота

3. Умовна в'язкість при t (20±0,5) 0С по віскозиметру В3–4 з діаметром сопла      4 мм, с

4. Масова доля не-летких речовин,

%(мас.)

5.Твердість плівки, не менш

6.Час висихання до ступеня 3 при тем-пературі (80±2)°С, год

7. Кислотне число, мг КОН/г, не більше

Прозорий, допускається незначна опалесценція (слабка белесуватість або помутніння лаку)

Не має механічних домішок.

40 – 80

42±2

40-44

1,5

40-80

Тальк мелений

ТУ 21 – 25 – 201 - 77

1.Масова частка вологи, %, не більше

0,5

Продовження таблиці 3.2

2.Залишок на сітці №0009, %, не більше

2

Толуол нафтовий

ГОСТ 14710 - 78

1.Зовнішній вигляд

2.Кольори

3.Щільність, г/см3  при 20 0С

Прозора рідина без сторонніх домішок і води

Не темніше розчину – 0,003 м ДО2 С у 1 л води

0,656 - 0,867

ПСХ-ЛС

ГОСТ 10004—72

1. Температура   розкладання, 0С, не нижче

2. Розчинність   % (мас.), не нижче

3. . Колір 10%-ного розчину за йодоме-тричною шкалою, мг I2/100 см3, не темніше

4. Умовна в'язкість 10% ного розчину при t (20±0,5) 0С по В3–4, с

5. Вміст, % (мас.), не більше золи заліза вологи

6. Кислотність

1-й сорт

2-й сорт

145

99,9

1

14-21

0,05

0,005

0,5

63±1

145

99,7

3

14-21

0,1

0,01

0,5

63±1

Продовження таблиці 3.2

Ацетон

ДСТ 2768-69

1.Щільність при 20°С, г/см3

2. Межі кипіння початок, °С

кінець, °С

повнота відгону, %

3. Вміст, %

основної речовини, не менш нелеткого залишку, не більше вологи, не більше

Марка А

Марка Б

0.79-0.792

55

56,5

97

99,5

0,002

0,5

0.79-0.793

55,5

57

95

99,8

0,003

1,5

БА

ДСТ 5.1315–72

1.Щільність при 20°С, г/см3

2. Межі кипіння початок, °С

кінець, °С

повнота відгону, %

3. Вміст, %

основної речовини, не менш нелетучого залишку, не більше вологи, не більше

0.88-0.883

122

127

95

98

0,005

-

0.872-0.876

118

128

95

90

0,006

-

ДБФ

ГОСТ 5.1557-72

1. Колір за йодоме-тричною шкалою, мг I2/100 см3, не менш

2. .Щільність при 20°С, г/см3

3. Температура спалаху, °С

1

1,045

168

Продовження таблиці 3.2

4. Кислотне число, мг КОН/г, не більше

5. Число омилення, мг КОН/г, не більше

6. Вміст, %

основної речовини, не менш, летучого залишку, не більш, золи

0,15

399-407

99

-

-

Сажа

СЕВ 37.66-82

1.Масовая частка,%

С

Н

О

золи

2. рН  водяної витяжки

3.Діаметр частки, мкм

4. Sуд , м2

5. Маслоємкість, г/100 г пігменту

94

0,9

5

0,1

4,5

25-30

130-160

90-105

Похожие материалы

Информация о работе