Вивчення реакцій приєднання ЕФУ до ОЕА, дослідження впливу типу функціональних груп на кінетику синтезу

Страницы работы

Содержание работы

2 Мета та задачі дослідження.

Відомо, що ЕФУ головним чином використовується як розчинник та пластифікатор для епоксидних смол та для синтезу модифікованих амінних твердників [12]. Але крім того ЕФУ є гарним розчинником багатьох матеріалів, насамперед, олігоестерів. Це дуже цікаво по відношенню олігоестерамідів, які розчиняються тільки в сильнополярних розчинниках, через це широко не використовуються в промисловості.

Олігоестераміди (ОЕА) – продукти взаємодії пентаерітриту, капролактаму та ангідридів (фталевого і малеїнового в різних співвідношеннях), вони характеризуються наявністю кінцевих карбоксильних груп, подвійних зв’язків та третичного атому водню при амідному зв’язку в середені ланцюгу.саме по цим групам може реагувати ЕФУ, завдяки своїй реакційній здатності, тим самим встроюватись в основний ланцюг ОЕА. Таким чином, ЕФУ є активним розчинником для ОЕА, та надає йому спроможність утворювати покриття (завдяки спроможності полімеризації) та надає додаткових корисних властивостей, крім того, що дуже важливо, твердіння таких матеріалів не супроводжується емісією розчинника, який би забруднював навколишнє середовище.

Метою даної роботи було вивчення реакцій приєднання ЕФУ до ОЕА, дослідження впливу типу функціональних груп на кінетику синтезу, та дослідження фізико- хімічних і механічних характеристик ОЕА композицій модифікованих ЕФУ.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення низки завдань, основними з яких є :

-  дослідження особливостей перебігу хімічних процесів при модифікації ОЕА композицій;

-  визначення впливу типу реакційноздатних груп ОЕА на структуру сформованих композитів;

-  визначення впливу умов проведення полімеризації на процес утворення плівки;

-  вивчення впливу умов плівко творення композицій шляхом їх УФ- експонування у присутності фотоініциюючих систем;

-  дослідження фізико- механічних властивостей синтезованих полімерів.

Похожие материалы

Информация о работе