Шляхи одержання водорозбовляємих алкідних олігомерів (Завдання на виконання курсової роботи)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ»

Факультет ТОР                      Кафедра технології полімерних композиційних матеріалів та               покриттів

Спеціальність 7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема роботи: Шляхи одержання водорозбовляємих

алкідних олігомерів

Керівник КР. проф. Г.П. Зубар                                          __________________

                                                                                                (підпис)         (дата)

Звіт виконав студент гр.О-24 С.В. Шевчук                     __________________

                                                                                               (підпис)         (дата)

Харків 2009

НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ»

Факультет ТОР                      Кафедра технології полімерних композиційних матеріалів та               покриттів

Спеціальність 7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи

студенту гр. О-24 Шевчуку Сергію Васильвичу

Тема роботи: Шляхи одержання водорозбовляємих алкідних олігомерів

Термін здачі студентом закінченої роботи               30.05.09

Мета роботи

Об`єкт дослідження: Алкідні олігомери, шляхи їх модифікації

Вихідні дані до роботи: Огляд літератури за фаховими журналами та РЖ «Химия»

Розробити документи:

1.  Текстові

Скласти звіт по роботі з заданої теми, виклавши його по підрозділах:

Аналітичний огляд джерел інформації

Вибір напрямку досліджень

Експериментальна частина

Узагальнення та оцінка результатів досліджень

2.  Графічні

Плакати, що відображають результати експериментальних досліджень

Етапи виконання роботи (план-графік)

Етап

Найменування

Термін

виконання

Примітка

1

Складання літературного огляду

25.02

2

Обґрунтування гіпотези, стратегії і

тактики досліджень

10.03

3

Експериментальна частина

3.1

Аналіз матеріалів та напівпродуктів;

характеристика методів дослідження

20.03

3.2

Експериментальні дослідження

відповідно до плану роботи

28.04

3.3

Обробка результатів експерименту, висновки

10.05

4

Виконання графічної частини роботи

14.05

5

Представлення курсової роботи керівникові

15.05

6

Захист курсової роботи

20.05

Виконавець          _____________________          ___Шевчук  С. В.

                                     підпис і дата                               П.І.Б.

Керівник роботи _____________________          ____Зубар Г. П.  

                                     підпис і дата                                П.І.Б.

Похожие материалы

Информация о работе