Технологія процесу виробництва емалі для отримання покриттів з різними ступенями блиску на основі емалі ПФ-115, а саме емалі ПФ-115 білого кольору матової

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Реферат

Дипломна робота містить: 129 сторінок, 42 таблиці, 7 малюнків, 36 джерел інформації, 3 додатка.

Ключові слова: ЕМАЛЬ, ПЕНТАФТАЛЕВИЙ ЛАК, МАТУЮЧІ ДОБАВКИ, СИКАТИВ, АЕРОСИЛ, СТЕАРАТ КАЛЬЦІЯ, ПІГМЕНТИ, ДИСПЕРГУВАННЯ.

У даному дипломному проекті розглянута технологія процесу виробництва емалі для отримання покриттів з різними ступенями блиску на основі емалі ПФ-115, а саме емалі ПФ-115 білого кольору матової. На основі аналізу літературних даних та наукових досліджень обґрунтовано технологічну схему виробництва емалей. Проведені необхідні розрахунки устаткування, матеріальні та економічні розрахунки. Передбачено забезпечення заходів щодо охорони праці та довкілля.

Ключевые слова: ЭМАЛЬ, ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ЛАК, МАТИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ, СИККАТИВ, АЕРОСИЛ, СТЕАРАТ КАЛЬЦИЯ, ПИГМЕНТЫ, ДИСПЕРГИРОВАНИЕ.

В данном дипломном проекте рассмотрена технология процесса производства эмали для получения покрытий с разными степенями блеска на основе эмали ПФ-115, а именно эмали ПФ-115 белого цвета матовой. На основе анализа литературных данных и научных исследований обоснована технологическая схема производства эмалей. Проведенные необходимые расчеты оборудования, материальные и экономические расчеты. Предусмотрено обеспечения мероприятий по охране работы и окружающие среда.


Зміст

Перелік умовних позначень……………………………………………….

6

Вступ………………………………………………………………………..

7

1 Аналітичний огляд……………………………………………………….

9

1.1 Характеристика алкидних плівкотвірних. Хімізм, основи методу одержання і тужавлення………………..………..………………………..

9

1.2. Методи диспергування пігментів у розчинах плівкотвірних речовин……………………………………….……………………………..

14

1.2.1. Поверхневі явища при диспергуванні………………………….

14

1.2.2 Стадії виробництва емалей та процеси, що протікають при постановці "на тип"…………...…………………………………………...

18

1.3 Модифікація властивостей покриттів на основі алкидної емалі для одержання покриттів з різним ступенем блиску……………………

21

1.3.1 Оцінка блиску, як оптичної властивості покриття……………..

22

1.3.2 Існуючі напрямки одержання покриттів з різним ступенем блиску………………………………………………………………………

24

2 Науково-дослідницька частина…………...…………………………….

27

2.1 Постановка мети та задач дослідження…………………………….

27

2.2 Характеристика об'єктів і методів дослідження…………………...

27

2.3 Результати експериментальних досліджень та їх обговорення…...

28

3 Вибір та обґрунтування методу виробництва, схеми технологічного процесу та устаткування…………………………………………………..

35

4 Опис схеми технологічного процесу…………………………………...

37

4.1 Прийом і дозування сировини………………………………………

37

4.1.1 Прийом та дозування рідкої сировини….………………………

37

4.1.2 Прийом і дозування сипучої сировини………………………….

38

4.2 Приготування пігментної замісу суспензії в швидкісних змішувачах………………………………………………………………….

39

4.3 Диспергування суспензії на бісерному млині…………………..….

40

4.4 Складання емалі та постановка „на тип”………………...…………

41

4.5 Фільтрація та фасування емалі……..……………………………….

43

5 Технічна характеристика готової продукції і сировини……..………..

45

6 Матеріальний баланс виробництва матової емалі ПФ - 115 …………

49

6.1. Основна рецептура матової емалі її аналіз та характеристики вихідної сировини…………………………………..……..………………

49

6.2. Розрахунок рецептури „худої пасти” і рецептури складання матової емалі.………………………………………………………………

51

6.2.1 Розрахунок рецептури „худих паст”…………………………….

51

6.2.2 Розрахунок рецептури складання емалі………………………...

54

6.3. Розрахунок завантаження в дисольвер…………………………….

55

6.4 Складання матової емалі.……………………………………………

61

7 Опис та розрахунок необхідної кількості устаткування………………

68

7.1 Опис устаткування…………………………………………………...

68

7.2 Розрахунок кількості устаткування…………………………………

71

8 Тепловий та механічний розрахунок бісерного млина………………..

77

9 Автоматизація цеху з виробництву матової емалі ПФ-115…………...

88

9.1 Вибір параметрів керування…………………………………………

88

9.2 Опис контурів у системі автоматизації……………………………..

89

9.2.1 Регулювання температури в бісерному млині………………….

89

9.2.2 Регулювання витрати…………………………………………….

90

9.2.3 Регулювання рівня………………………………………………..

91

9.2.4 Керування електродвигунами…………………………………...

91

10 Охорона праці у навколишнього середовища………………………..

93

10.1 Загальні питання охорони праці………………………………..….

93

10.2. Управління охороною праці в цеху по виробництву матової емалі ПФ-115...……………………………………………………………..

94

10.3 Промислова санітарія……………………………………………….

98

10.3.1 Шкідливі речовини……………………………………………...

98

10.3.2 Метеорологічні умови…………………………………………..

99

10.3.3 Вентиляція…………………...…………………………………..

99

10.3.4 Освітлення……………………………………………………….

99

10.3.5 Шум………………………………………………………………

100

10.3.6 Водопостачання та каналізація………………………………...

101

10.4 Техніка безпеки……………………………………………………..

101

10.5 Електробезпека……………………………………………………...

101

10.6 Пожежна безпека……………………………………………………

102

10.7 Охорона навколишнього середовища……………………………..

103

11 Економічна частина…………………………………………………….

104

11.1 Розрахунок виробничої потужності цеху…………………………

104

11.2 Розрахунок споживи та вартості сировини й матеріалів…………

105

11.3 Визначення витрати та вартості енергоресурсів………………….

106

11.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань…………………………

107

11.5 Розрахунок чисельності робітників і фонду заробітної плати…...

109

11.6. Розрахунок загально виробничих витрат…………………………

113

11.7 Собівартість продукції………………………………………..…….

114

11.8. Розрахунок показників ефективності виробництва матової емалі ПФ-115 білого кольору……………………………………………..

115

12 Цивільна оборона……………………………………………………….

118

Висновки……………………………………………………………………

123

Список джерел інформації………………………………………………...

124

Додаток А……………………………………………….………………….

127

Додаток Б……………………………………………….………………….

128

Додаток В……………………………………………….………………….

129


Перелік умовних позначень

АСКТП - автоматизована система керування технологічним процесом

ВТК - відділ технічного контролю

ГДК - гранична допустима концентрація

КВП - контрольно-вимірювальні прилади

КПО - коефіцієнт природної освітленості

ЛЗР - легкозаймисті речовини

ЛФМ - лакофарбовий матеріал

МОП - молодший обслуговуючий персонал

ОКП - об'ємна концентрація пігменту

ООКП- оптимальна об'ємна концентрація пігменту

ПАР - поверхнево-активні речовини

ПДВ - податок на додану вартість

РФОП - річний фонд оплати праці

СВП - суховальцовані пасти

ЦО - цивільна оборона

ЦПК - центральний пункт керування


ВСТУП

В останній час постійно зростає попит на покриття з різним ступенем блиску. Покриття, які мають високу відбиваючу здатність – високо глянцеві, глянцеві, напівглянцеві, поступаються покриттям зі зниженою відображаючею здатністю – матовим, напівматовим, глибоко матовим. При використанні лакофарбових покриттів зі зниженим ступенем глянцу менш помітні дефекти пофарбованої поверхні, тому можна наносити меншу кількість шарів. У результаті скорочується технологічний цикл фарбування і знижується витрата матеріалів. На матовій поверхні менш помітні зміни зовнішнього вигляду покриття. Крім того, зниження блиску покриття відповідно впливає на людину: зменшується неуважність.

Основою лакофарбової продукції у нашій державі є алкидні, плівкотвірні, які складають приблизно 50 % від загального споживання ЛФМ. Найбільш поширено для захисту дерев’яних та металевих поверхонь, а також у будівництві при ремонтних і оброблювальних роботах використовується емаль ПФ-115.

При виробництві алкидних емалей з різним ступенем блиску високої якості є необхідним комплексний підхід, який включає використання високоякісної сировини (плівкотвірного, пігментів, сикативів), використання передових технологій при виробництві, а також підбір та введення спеціальних додатків, які надають покриттю

Похожие материалы

Информация о работе