Лак ПФ-053: Технічна характеристика готової продукції та сировини

Страницы работы

Содержание работы

4 Технічна характеристика готової продукції та сировини   

Лак ПФ-053 є розчином в органічних розчинниках пентафталевої смоли, модифікованої рослинним маслом і каніфоллю. Лак призначений для  виготовлення пентафталевих емалей, грунтовок і шпаклівок. Лак ПФ-053  для  виготовлення пентафталевих емалей, грунтовок і шпаклівок випускають згідно ТУ 6-10-612-76 із змінами 6,7,8 відповідно до вимог яких залежно від в'язкості розрізняють лак ПФ-053 і лак ПФ-053, з індексом «В»-високов’язкий, кожний з яких має I і II сорт.

   За физико-хімічними показниками лак ПФ-053 повинен відповідати вимогам і нормам   ТУ 6-10-612-76 із змінами 6-8, вказаними в таблиці.

Таблиця 4.1. Технічні показники лаку ПФ-053.

Назва властивості (показника) та одиниці

Значення фізичної величини з граничними відхиленнями

Джерело інформації    (методи випробування)

1

2

3

1. Колір за йодометричною шкалою, мг I2/100 см3, не темніше

Норма для марки

ГОСТ 19266 – 73

ПФ-053

ПФ-053В

І сорт

130

160

ІІ сорт

500

500

2. Зовнішній вигляд плівки лаку

Прозорий, допускається незначна опалесценція (слабке помутніння)

ОСТ 10086 – 39 М. И. 18

3. Чистота лаку

Шар лаку, нанесений на скляну пластинку, повинен бути прозорим.  Не повинен мати механічних включень  і висипу

4.Умовна в'язкість при температурі (20,0±0,5) 0С по віскозиметру ВЗ-246, з діаметром сопла 4 мм (ВЗ-4), с

50-70

100-135

ГОСТ 8420 – 74

5. Масова частка нелетких речовин, %

54±2

58±2

ГОСТ 17537 – 72

6. Кислотне число, мг КОН/ 1г, не більше

20

20

ГОСТ 17537 – 72

7. Твердість плівки лаку, умовні одиниці, не менше  по маятниковому приладу:

типу М-3

0,25

0,25

ГОСТ 5233 – 67

типу ТМЛ (маятник А і Б)

Не нормуються. Визначення  обов'язково.

8. Час висихання до ступеня 3, год., не більше
при температурі (80±2) 0С
при температурі (60±2) 0С
при температурі (20±2) 0С

1,5

-

-

1,5

-

-

ГОСТ 19007 – 73

Дуже важливим в виробництві матеріала є вихідна сировина.

Таблиця 4.2.  Характеристика вихідної сировини

Найменування сировини, матеріалів та напівпродуктів

Междержавний, державний чи галузевий стан-дарт, технічні умови, регла-мент, методика

Показники, обов'язкові  для перевірки, найменування та одиниці

Регламентовані значення показ-ників з допустимими відхилен-нями

1

2

3

4

Пентаеритрит

ГОСТ 9286-89

Зовнішній вигляд

Білий кристалічний порошок без сторонніх домішок, видимих неозброєним оком. Допускається сіро-блакитний або жовтуватий відтінок

Марки

А

А

В/с

1с.

Температура плавління, 0С,

не нижче

 255

 245

Масова частка води і летких речовин, %, не більше

0.2

0.2

Масова частка золи, %, не більше

0.006

0.01

Ангідрид фталевий

ГОСТ 7119-77

Зовнішній вигляд

Луски, порошок білого кольору або розплав (для марок А і Б 1сорта допускається жовтуватий або рожевий відтінок)

Марки

А

А

Б

Б

В.с.

1 с.

В.с.

1 с.

Масова частка основного продукту, не менше, %

99.8

99.7

99.8

99.7

Температура кристалізації, 0С, не нижче

130.9

130.6

130.8

130.6

Олія соняшникова нерафинована

ГОСТ 1129-93

Марки

В.с

1 с.

Прозорість

Наявність «сітки» над осадом не є чинником бракування

Кольорове число, міліграм йоду, не більше

15

25

Кислотне

число, міліграм КОН/г, не більше

1.5

4.0

Перекисне число, ммоль 1/2 О, не більше

10

10

Масова частка вологи і летких речовин, %, не більше

0.20

0.20

Температура спалаху экстракційного масла, 0С, не нижче

225

225

Каніфоль

ГОСТ 191/3-73

Марка А

I сорт

II сорт

Марка В

Колір за шкалою кольоровості

X WW1, WG

X WW1, WG

M, K, J, H, G

F, E, D

Температура розм'якшення, 0С

69

68

66

64

Масова частка води, %

0.2

0.2

0.2

0.2

Масова частка необмилюва-них речовин, %

6.0

6.5

7.5

10.5

Масова частка золи, %

0.03

0.04

0.04

0.07

Масова частка механічних домішок, %

0.03

0.04

0.04

0.1

Кислотне число, міліграм КОН / 1 г, не менше

169

168

166

150

Уайт-спірит нафтовий

(нефрас-С4-155/200)

ГОСТ 3134-78

Щільність, r420, г/см3, не більше

0.790

Температура початку перегонки, 0С, не вище

160

Летючість по ксилолу

3.0-4.5

Масова частка водорозчинних кислот і лугів

Відсутній

Масова частка механічних домішок і води

Відсутній

Колір 

Не темніше за еталонний розчин

Температура спалаху, визначувана в закритому тиглі,  0С, не нижче

123

Ксилол нафтовий

ГОСТ 7410-78

Зовнішній вигляд

Прозора рідина, що не містить сторонніх включень і води

Колір

Не темніше за розчин 0.003 г K2Cr2O7 у 1 дм3 Н2О

Марка А

Марка Б

Щільність, r420, г/см3

0.862-0.868

0.860-0.870

Сода кальцинована, технічна

ГОСТ 5100-85 Е

Марка А

Марка Б

Вища категорія якості

1 сорт

2 сорт

Зовнішній вигляд

Гранули білого кольору

Дрібнокристалічний порошок білого кольору

Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3)

q0, не нижче

99.4

99.2

99.0

Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3) в непрожареному продукті, %, не менше

98.7

98.4

97.5

Масова частка речовин, нерозчинних у воді, %, не більше

0.04

0.04

0.08

Продовження таблиці 3.1.

Азот газоподібний

ГОСТ 9293-59

Масова частка азота, %

98.0

Похожие материалы

Информация о работе