Матеріальний баланс виробництва лаку ПФ-053, страница 2

302 – 18,

559,1 – х,            х = 33,3 кг реакційної води.

При цьому на реакційну воду каніфолі витрачено

18 – 17,

33,3 – х,              х = 31,5 кг, а пентаеритрита – 1,8 кг.

2. Кількість реакційної води, що виділилась на стадії поліетерифікації, розраховуємо виходячи з кислотного числа основи 20 мг КОН / 1 г основи. Тобто в кожній тоні основи у вигляді кислого єфіру знаходиться х = 20 · 148 / 56 = 53 кг фталевого ангідриду. З матеріального балансу знайдемо фталевий ангідрид, котрий не прореагував повністю:

1000 – 53,

5037,3 – х,            х = 266 кг.

Отож в реакцію вступило 1118,3 – 266 – 10 = 842,3 кг фталевого ангідриду.

Знаходемо масу реакційної води:

148 – 18,

842,3 – х,              х = 102,4 кг.

При цьому фталевого ангідриду на реакційну воду витрачено

18 – 16,

102,4 – х,               х = 91 кг, а пентаеритриту – 11,4 кг.

3. Розрахунок розчинників.

З рецептури лаку ПФ- 053 відомо, що в 100 кг лаку є 44 кг розчинника, тобто сухий залишок = 56 %. В реакторі знаходиться 4973,6 – 149 = 4824,6 кг основи (вирахували ксилол). Складаємо пропорцію:

4824,6 – 56, х – 44,                     х = 3790,8 кг розчинника, що необхідно додати до основи.

Знаходимо масу розчинників, враховуючи витрати: уайт-спириту = 3790,8 / 2 + 3 = 1898,4 кг, сольвенту = 3790,8 / 2 + 2 – 149 = 1748,4 кг.

3. При остаточному складанні завантаження враховуємо лише компоненти, що завантажуються вперше, - підкреслені. Втрати підсумовуються з втрат на окремих стадіях. Різниця між завантаженням та втратами повинна завжди відповідати виходу продукта.

Для розрахунку завантажувальних норм на одну тону готового продукту складаємо таблицю.

Витратні норми виробництва

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тону, кг

Заванта-жено

Витрати

Вихід

Заванта-жено

Витрати

Вихід

1

2

3

4

5

6

7

Олія соняшна

2669,8

75

2594,8

313,4

8,8

304,6

Каніфоль

559,1

51

508,1

65,6

6

59,6

Пентаеритрит

690,1

33

657,1

81

3,9

77,1

Фталевий ангідрид

1118,3

113,9

1104,4

131,3

13,2

118,1

Уайт-спирит

1898,4

21,9

1876,5

222,8

2,6

220,2

Сольвент

1748,4

20,9

1727,5

205,2

2,5

202,7

Ксилол

150

1

149

17,6

0,1

17,5

Карбонат натрію

2

-

2

0,2

-

0,2

РАЗОМ

8836,1

316,9

8519,4

1037

37

1000

Втрати сировини на одне завантаження розраховуємо з матеріального балансу.

Втрати на першій стадії відбуваються з угаром та реакційною водою. Розрахуємо для кожного компонента. - соняшна олія

77,8 – 53,

50 – х,                  х = 34,1 кг; - каніфоль

77,8 – 11,1,

50 – х,                  х = 7,1 кг; - пентаеритрит

77,8 – 13,7,

50 – х,                   х = 8,8 кг.

На другій стадії втрати компонентів відбуваються з реакційною водою.

На третій стадії - при зливанні основи до змішувача. - соняшна олія

100 – 53,

10 – х,                      х = 5,3 кг; - каніфоль

100 – 11,1,

10 – х,                      х = 1,11 кг; - пентаеритрит

100 – 13,7,

10 – х,                      х = 1,37 кг; - фталевий ангідрид

100 – 22,2,

10 – х,                           х = 2,22 кг.

На останній стадії втрати за рахунок фільтрації лаку та фасування. - соняшна олія

100 – 29,7,

86 – х,                           х = 25,6 кг. Відповідно розраховуємо і інші компоненти:

- каніфоль                    х = 5,3 кг; - пентаеритрит            х =6,6 кг; - фталевий ангідрид    х = 10,7 кг; - уайт-спирит              х =18,9 кг; - сольвент                    х = 18,9 кг.

Для кожного компонента розрахуємо сумарні втрати по всім стадіям: - олія соняшна х = 34,1 + 5,3 + 25,6 + 10 = 75 кг; - каніфоль х = 7,1 + 31,5 + 1,11 + 5,3 + 6 = 51,01 кг; - пентаеритрит х = 8,8 + 1,8 + 11,4 + 1,37 + 6,6 + 3 = 32,97 кг; - фталевий ангідрид х = 91 + 2,22 + 10,7 + 10 = 113,92 кг; - уайт-спирит х = 18,9 + 3 = 21,9 кг; - сольвент х = 18,9 + 3 = 21,9 кг.

Для розрахунку завантаження та втрат сировини на одну тону складаємо пропорцію.

Завантаження на одну тонну: - олія соняшна

8519,4 – 2669,8,

1000 – х,                          х = 350,6 кг.

Відповідно розраховуємо і інші компоненти: