Матеріальний баланс виробництва лаку ПФ-053

Страницы работы

Содержание работы

№ пп

Найменування компонентів

Кількість, мас.%,

На основу

Кількість, мас.%,

На розчин

Густина, кг/м3

Молекулярна маса, г/моль

Теплоєм-кість, кДж/кг·С0

1

Олія соняшна

53

29.7

930

897

1,764

2

Каніфоль

11.1

6.2

1100

302

2,3

3

Пентаеритрит

13.7

7.7

1369

136

1,4

4

Фталевий ангідрид

22.2

12.4

1327

148

1,08

5

Уайт-спирит

-

22.0

790

-

2,14

6

Сольвент

-

22.0

860

-

Усього:

100.0

100.0

Матеріальний баланс виробництва лаку ПФ-053

Рецептура лаку ПФ-053 та її аналіз

Таблиця

1. Аналіз рецептури

Аналіз рецептури алкідного лаку ПФ-053 робимо з метою визначення існування надлишку гідроксильних груп та обгрунтування складу цього надлишку. Отож, розрахуємо надлишок гідроксильних груп в даній рецептурі:

, де ΣОНекв - сумарний еквівалентний вміст ОН-груп в рецептурі, ΣСООНекв – сумарний еквівалентний вміст СООН-груп в рецептурі.

Еквівалентний вміст будь-якої групи дорівнює

, де Р – рецептурна кількість компонента, що містить функціональну групу,

М – молекулярна маса компонента, f – функціональність компонента.

ΣОНекв = 13,7 · 4 / 136 = 0,403;

ΣСООНекв = 11,1 ·1 / 302 + 22,2 · 2 / 148 = 0,337;

НАДЛОН = (0,403 – 0,337) / 0,337 = 0,2 або 20 %.

Такий надлишок гідроксильних груп достатній для зниження кислотного числа основи до низького значення з урахуванням втрат поліола як на стадії алкоголізу, так і на стадії полієтерифікації. Цей висновок можливий з даних технологічного процесу.

2. Для розрахунку завантажної рецептури необхідно знайти об’єм, що займає 1 тона основи

, де

G – маса компонента, що приходиться на 1 тону основи, кг; d – густина компонента, кг/ м3.

Vосн = 530 / 930 + 111 / 1100 + 137 / 1370 + 222 / 1327 = 0,938 м3.

Виходячи з продуктивності, котра дорівнює 3000 т/рік, обираємо реактор ємкістю  6,3 м3. Коефіцієнт заповнення φ = 0,55 ÷ 0,8. Для азеотропного методу одержання алкідів обираємо φ = 0,75.

Vр = Vп · φ, Vр = 6,3 · 0,75 = 4,725 м3 .

Завантаження в реактор тоді складе:

1000 кг – 0,938 м3 , х кг – 4,725 ,                        х = 4725 / 0,938 = 5037,3 кг.

Виходячи з даної рецептури основи, розраховуємо завантаження кожного компонента в реактор: олія соняшна: 100 – 53,                         5037,3 – х,              х = 2669,8 кг; каніфоль: 100 – 11,1,

5037,3 – х,                    х = 559,1 кг; пентаеритрит: 100 – 13,7,

5037,3 – х,            х = 690,1 кг; фталевий ангідрид: 100 – 22,2,                                   5037,3 – х,    х = 1118,3 кг.

Це завантажувальна рецептура в реактор

№ пп

Компонент

Маса, кг

1

Олія соняшна

2669,8

2

Каніфоль

559,1

3

Пентаеритрит

690,1

4

Фталевий ангідрид

1118,3

Разом

5037,3

Після того як складена завантажувальна рецептура, можемо скласти матеріальний баланс виробництва.

Стадії технологічного процесу і компоненти

Завантаження, кг

Витрати, кг

Вихід, кг

1

2

3

4

1. Завантаження сировини та переетерифікація - олія соняшна - каніфоль - пентаеритрит - карбонат натрію - реакційна вода - угар

УСЬОГО

2669,8

559,1

690,1

2

3921

10

6

3

33,3

50

102,3

2659,8

553,1

687,1

2

3818,7

2. Завантаження фталевого ангідриду та поліконденсація - переетерифікат - фталевий ангідрид - ксилол (5 % від основи) - реакційна вода

УСЬОГО

3818,7

1118,3

150

5087

10

1

102,4

113,4

3818,7

1108,3

149

4973,6

3. Зливання основи до змішувача та постановка на «тип» - основа лаку без розчинників

- сольвент - уайт-спирит - ксилол з основою

УСЬОГО

4824,6 1748,4

1898,4

149

8620,4

10

2

3

15

4814,6

1746,4

1895,4

149

8605,4

4. Фільтрація лаку та зливання у тару - лак

УСЬОГО

8605,4

8605,4

86

86

8519,4

8519,4

РАЗОМ

8836,1

316,7

8519,4

Примітки до таблиці:

1. Кількість реакційної води, котра виділиласьна стадії переетерифікації, розраховується по монокарбоновій кислоті, тобто каніфолі. Скадемо поропорцію:

Похожие материалы

Информация о работе