Ґрунтовка ГФ-021: Характеристика виробництва. Опис технологічного режиму, страница 2

Найменування

Державний галузевий стандарт ТУ, регламент або методика на підготовку сировини

Показники обов'язкові для перевірки

Регламентовані показники з допускаємими відхиленнями

1

2

3

4

Лак ГФ - 01

ТУ 6 – 10612 - 76

1.  зовнішній вигляд

2.  чистота

3.  умовна в'язкість (20±0,5) 0С по віскозиметр В3 – 4 з діаметром сопла 4 мм, (ВЗ – 4) С

4.  масова доля нелетучих речовин

5.  твердість плівки, не менш

6.  час висихання по ступені 3 при температурі (80±2)0С

7.  кислотне число мг КІН/Г не більше

Умовна в'язкість при (20±0,5) 0С по віскозиметру типу ВЗ – 246 з діаметром сопла 4 мм (ВЗ – 4) С

Прозорий, допускається незначна опалесценція (слабка белесуватість або помутніння лаку)

Не має механічних домішок

40 - 80

42±2

0,25

1,5

12

40 - 80

Кр. ж. – окр. пігмент

ТУ 6 – 10 – 602 – 77

1.  вміст Fe2O3, % мас., не менш

2.  вміст водорозчинних солей, % мас., не менш

3. вміст вологи, % мас., не менш

4.  вміст ост. нераств. в HCl, % мас., не менш

5. вміст сполук сірки в перерахуванні на SO3, % мас., не менш

6. рН водної витяжки

7. укриваємість, г/м2, не більше

8. маслоємність, г/100м

9. залишок після просіву (мас.  %) на ситі із сіткою

94,0

0,5

1,0

0,4

2,0

5,5 - 7,0

7

50

№0063ДО

Білила цинкові

ГОСТ 202 – 84

1.  укривистість г/м3, не більше

2.  залишок на ситі із сіткою, не більше

3.  маслоємність г/100м пігменту

4.  втрати в масі при прожарюванні, %, не більше

5.  білизна умовних од., не менш

БЦО - 140

БЦ1 - 130

№0056 БЦО 0,01

БЦ1 0,01

БЦО - 12 - 16

БЦ1 - 13 - 20

БЦО - 0,2

БЦ1 - 03

БЦО - 97

БЦ1 - 95

Тальк мелений

ТУ 21 – 25 – 201 - 77

1.  масова частка вологи, %, не більше

2.  залишок на сітці №0009, %, не більше

0,5

2

Толуол нафтовий

ГОСТ 14710 - 78

1.  зовнішній вигляд

2.  кольори

3.  щільність, г/см3  при 20 0С

Прозора рідина без сторонніх домішок і води

Не темніше розчину – 0,003 м ДО2 С у 1 л води

0,656 - 0,867

Толуол кам'яновугільний

ГОСТ 9880 - 76

1.  зовнішній вигляд

2.  щільність, г/см3

Прозора рідина

0,863 - 0,867

Сикатив СО - 1

ТУ У – 13395997 – 001.98

1.  зовнішній вигляд

2.  кольори по йодометричній шкалі, мг йоду/100 см3, не більше

3.  масова частка нелетучих речовин, % не більше

4.  масова доля металу Со+, %

5.  масова доля суспендированого твердої речовини, % не більше

Прозора однорідна рідина без опадів і сторонніх домішок

150

20

1,3 - 1,7

0,1

Фотореагент Т66

ТУ 38 – 103243 - 79

1.  зовнішній вигляд

2.  щільність, г/см3

Легкоподвижна рідина від жовтого по коричневий кольори

1,02 - 1,05

IV.  ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ Й СХЕМИ

Сутність процесу одержання ґрунтовки полягає в диспергуванні пігментів і наповнювачів у розчині плівкоутворювальної речовини лаку ГФ - 01.

При цьому відбувається дроблення агрегатів часток пігментів до величин близьких до вихідних. Дроблення агрегатів часток супроводжується адсорбацієй молекул плівкоутворювальної речовини на поверхні пігменту, що запобігає вторинну агломирацію часток.

Стадії технологічного процесу ґрунтовки ГФ - 021 складаються з:

1.  диспергування

2.  розведення пігментної парти

3.  постановки ґрунтовки на тип

4.  фільтрування й фасовки ґрунтовки в тару.

Вся сировина, що надійшла на завод, перевіряється ОТК на відповідність вимогам НТД і після видачі висновку надходить на ділянку для застосування. На ділянці вся сировина піддається зовнішньому огляду.

Рідка сировина - лак, толуол - завозиться на ділянку, у відділення підготовки сировини, у бочках ГОСТ 6247 - 79, сикатив і фотореагент - у флягах ГОСТ 5799 - 78 електро- або автонавантажувачем.

Рідка сировина дозується бочками й флягами з урахуванням маси вмісту, фляги вибірково зважуються на вагах типу РП - 500 III 13 бсч ціна ділення шкали 20 кг, бокові вівтарі зважування 25 - 500 кг, погрішність ±1,5 %.

Сипуча сировина (пігменти, наповнювачі) у резинокордних контейнерах або мішках завозиться на ділянку зі складу електро- або автонавантажувачем і подається у відділення підготовки сировини.

Пігменти, що надійшли в резинокордних контейнерах, завантажується в бункер - візок (поз. 10) за допомогою електротельфер (поз. 11), зважуються динамометром марки ДЛЦ 2 - 242, ціна розподілу 0,2 кн, придільне навантаження 20 кн.

Пігменти, що надійшли на ділянку в мішках, завантажуються в бункер - візок (поз. 10) вручну. Дозування сировини виробляється кількістю мішків з урахуванням маси вмісту з вибірковою контрольною перевіркою маси сировини за допомогою ваг типу РП - 500 III 13 бсч ціна розподілу шкали 20 кг, бокові вівтарі зважування 25 - 500 кг, погрішність ±1,5 %.