Технологічний процес виробництва лаку ГФ-091, страница 2

Синтез основи супроводжується виділенням реакційної води, тому при підйомі температури можливо вспінювання реакційної маси у випадку швидкого її підйому або зупинки мішалки. Підйом температури до (210±5)°С повинен здійснюватись не менше 3,5-4 годин. Після виділення 80-82% розрахункової кількості конденсаційної води починають швидкий підйом до (230±5)°С.

При температурі (230±5)°С реакційну масу витримують до кислотного числа основи – не більше 12-15 KOH/г і в’язкості 60%-го розчину основи в ксилолі (з урахуванням вмісту нелетких речовин у пробі з реактора) – 85-100 секунд по ВЗ-246 (діаметр сопла 4 мм) при 20±5°С. Якщо в’язкість реакційної маси менше 50 секунд по ВЗ-246 при вмісті нелеткого залишку 60%, роблять витримку реакційної маси до досягнення кислотного числа 10-12 мг KOH/г і в’язкості 60%-го розчину не менше 50 секунд по ВЗ-246.

Відбір проб для визначення в’язкості, кислотного числа й вмісту нелетких речовин здійснюється щогодини за допомогою вакуумного пробовідбірника починаючи з температури (210±5)°С і виділення 80-82% розрахункової кількості води. Якщо в’язкість швидко наростає, контроль здійснюють через кожні 15 хвилин. Перша проба для визначення кислотного числа відбирається по досягненні температури (210±5)°С.

По досягненню необхідних показників відключають обігрів реактора, включають подачу холодної соняшникової олії для охолодження реакційної маси до температури (130±5)°С і зливають основу в змішувач (поз. Р2) під шар ксилолу.

4.3 Розчинення основи лаку й постановка на "тип"

Розчинення основи лаку здійснюється в змішувачі (поз. З), ємністю 12 м3. У змішувач (поз. 3) зі складу ЛЗР через рідинний лічильник завантажують ксилол, включають мішалку й починають злив основи лаку з реактора (поз. Р) при подачі в змішувач слабкого струму інертного газу.

Перемішування розчину основи в змішувачі проводиться протягом 1-ї години до одержання однорідного розчину (проба наливом на скло), після чого цеховою лабораторією визначається в’язкість отриманого лаку, кислотне число, масова частка нелетких речовин, які наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Характеристика лаку ГФ-091

Показники

ГФ-091

Вміст летких речовин, %

60±2

Кислотне число основи, мг KOH/г, не більше

15,0

Умовна в’язкість по ВЗ-246 при (20±0,5) °С, сек.

85÷100

У випадку невідповідності зазначених показників здійснюється розрахунок добавок необхідних компонентів на основу або кількість розчинників. Вміст змішувача після завантаження добавок знову перемішують і визначають названі вище показники. Після постановки на "тип" за вищевказаними показниками роблять перевірку лаку по всіх інших показниках.

4.4 Фільтрація лаку

Готовий лак піддається фільтрації на патронних фільтрах. Чистота лаку в процесі фільтрації визначається шляхом наливу на скляну пластинку, відбір проби здійснюється через спеціальний пробовідбірник. Після досягнення необхідної чистоти лак надходить у сховище готової продукції.

Поз.

Найменування

Кіл.

Примітка

Р

Реактор V = 5м3

1

1Х18Н9Т

З

Змішувач V = 12 м3

1

Сталь емал.

Х

Холодильник

1

1Х18Н9Т

М

Ваговий мірник

2

Ст. 3

РЛ

Рідинний лічильник

1

Ст. 3

Є

Ємність

3

Ст. 3

Т

Таль електрична

1

Ст. 3

П

Плавитель фталевого ангідриду

1

1Х18Н9Т

Ф

Патронний фільтр

2

Ст. 3

Є3

Флорентина

1

1Х18Н9Т

Н1, Н2

Шестерінчастий насос

2

чавун

ВН

Вентиль запорний

23

-

О-27.14.ВД

Зм

Лист

№ докум

Підп.

Дата

Технологічний процес

виробництва

лаку ГФ-091

Перелік елементів

Розроб.

Стукалова А.

Лип

Аркуш

Арк

Перевір.

Токар Т.М.

ДПС

1

НТУ "ХПІ"

Кафедра ТПКМ

та П

Н. контр.

Токар Т.М.

Каратєєв А.М.