Дослідження фурфурилгліцидного етера (ЕФУ) як структуроутворювача ненасичених олігоестерамідів, а також інших ненасичених олігоестерів, страница 6

Далі  композиції  наносили на пластинку. Товщина шару була приблизно 25 мкм. В ізотермічних умовах утворення сітчатих полімерів відбувається при температурах 150-180°Св залежності від складу онієвого каталізатора. Кінетика твердіння зображена на рис.3.9 .

Рис.3.9  Кінетика твердіння композицій з каталізатором: 1) ОЕА №1 + ЕФУ; 2) ОЕА №2 + ЕФУ; 3) ОЕА №3 + ЕФУ; 4) ОЕА №4 + ЕФУ.

Найбільшою швидкістю тужавіння володіє композиція на основі ОЕА №3. Це пояснюється тим, що вона містить більшу кількість подвійних зв’язків, відносно інших (див. табл.3.2), через це більшу кількість ЕФУ, тобто фуранових кілець, окрім фенілових. Через це зшивка відбувається значно швише.  Після  2 годин твердість сягала 0,898 у.о. Вимірювання твердості відбувалось після попереднього висихання до ст. 3. Як видно з таблиці 3.3 одним з недоліків цих покриттів є тривалий час висихання при високій температурі.

Таблиця 3.3 Фізико-механічні властивості покриттів продуктів взаємодії ЕФУ з оліго амідоестерами у присутності комплексних онієвих каталізаторів з концентрацією 1 мас. %.

Композиція

ОЕА + ЕФУ

№ Композиції

Час висиха ння до Ст.3,

хв.

Фізико – механічні властивості

 Вміст три вимірного полімера,

%

Твердість,

умовні од.

Міцність при ударі,

см

Еласт. при згинанні, мм

Адгезія,

БаЛи

1

2

3

4

5

6

7

Каталізатор – Et3CH2PhN·FeCL4

1

140

0,927

---

20

1

98,6

2

122

0,972

5

20

1

95,9

3

160

0,88

10

10

1

92,9

4

95

0,813

10

5

92,3

Каталізатор – Et4N·FeCL3Br

1

225

0,87

5

10

1

98

2

175

0,82

10

10

1

95

3

140

0,79

10

5

1

93

4

155

0,75

10

5

1

90

Каталізатор –  Et3CH2PhN·ZnCL3·H2O

1

160

0,76

10

5

1

88

2

130

0,68

15

5

1

82

3

180

0,65

20

3

1

85

4

136

0,58

45

1

1

80

Каталізатор –  (Et3 CH2PhN)·Zn 2CL6

1

160

0,8

10

3

1

90

2

140

0,75

15

3

1

88

3

170

0,65

25

1

1

86

4

135

0,6

40

1

1

83

Аналізуючи данні табл.3.3  можна зробити висновок, що покриття на основі композицій ОЕА та ЕФУ мають вражаючу твердість (0,972) високий вміст тривимірного полімеру (98,6) , але міцність при ударі та еластичність при згинанні мають погані показники. З іншого боку з цієї таблиці видно, що ці показники можуть вар’їрюватись в залежності від :

1)  складу ОЕА, тобто від ступені ненасиченості, довжини аліфатичних та ароматичних ділянки молекули, регулярності структури тощо;

2)  вмісту активного розчинника, тобто ЕФУ, який надає ОЕА не тільки здатність до твердіння, але й наділяє олігоестер низкою власних властивостей: твердістю, термо-  та теплостійкістю, здатність витримувати агресивні розчини тощо;

3)  складу каталітичніх систем в композиції.     

3.2.3  Досллідження фотоініційованої УФ-полімеризації ненасичених олігоестерів з ЕФУ.

Перед тим як досліджувати реакцію фотоініційованої полімеризації, як об’єкти дослідження обирали найбільш активні фотоініціатори, які повинні були використовуватись в подальшому.

Була приготовлена суміш, яка вміщує ОЕА №4, ЕФУ ( яке розраховане на КЧ, та подвійні зв’язки ОЕА) та фотоініціатори. Композиції готувались аналогічно до того, як готувались композиції до термополімеризації. Як фотоініціатор використовувались sarcat 1011, daracur 1173 , irgacur 651, ізобутиловий естер бензоїну (“а”), 2,2- диметил-2-метоксіацетофенон (“в”) та тригонал (“с”).