Розрахунок циліндричної косозубої зубчастої передачі, страница 2

Допустима контактна напруга  для колеса

Н2]==492 МПа.

8.Допустима контактна напруга передачі

H]=0,45·( [σH1] + [σH2] )=0,45·(518+492)=454 МПа.

Перевіряємо умову

H]=454 МПа <1,23[σHmin]=1,23·492=605 МПа, тобто умова виконана, тому приймаємо допустиму напругу передачі  [σH]=454 МПа.

9.Допустима контактна напруга при розрахунку на дію максимальної напруги для шестерні

HM1] = 2,8·σT=2,8·600 =1680 МПа для колеса

HM2] = 2,8·σT=2,8·580=1624 МПа.

10.Розрахунок передачі на контактну витривалість.

Визначаємо початковий діаметр шестерні

dw1 =.

Попередньо визначаємо величини, необхідні для розрахунку. Номінальний обертовий момент на шестерні

ТН1= 9550·103·113898 Н·мм.

Орієнтовна окружна швидкість

V=0,0125=0,95м/с.

При даній швидкості потрібна ступінь точності зубчастих коліс-9.

K=1,11-коефіцієнт,що враховує розподілення навантаження між зубами.

Коефіцієнт ширини зубчастого венця при симетричному розташуванні опор

Ψd=(0,7...0,9)Ψd max=0,8·1,6=1,28

Перевіряємо умову      Ψd = К·.

Приймаємо К=2; кут нахилу зубів шестерні β=16;

мінімальна кількість зубів шестерні Z1min = 16;

розрахункова кількість зубів шестерні Z1= Z1min  + 2=16+2=18;

кількість зубів колеса Z2= Z1·u=18·5,24=92,32. Приймаємо Z2=92.

Відповідно

Ψd =2·=1,21.

К=1,07-коефіцієнт,що враховує розподілення навантаження по ширині венця;

КHv=1,04.

Коефіцієнт, що враховує форму спряженнях поверхонь

ZH=1,76·cosβ=1,76·cos16о=1,69.

ZМ=275 МПа - коефіцієнт, що враховує механічні властивості спряжених колес .

Коефіцієнт, що враховує сумарну довжину контактних ліній

Zε=, де коефіцієнт торцевого перекриття

εα =[()]cosβ=

=[1,88-3,2]cos16о=[1,88-3,2(0,055+0,010)]0,9612=1,60.

Відповідно 

Zε==0,79.

Початковий діаметр шестерні

dw1==55,51 мм.

Модуль зачеплення

m= cosβ ==2,96мм.

Отриманий модуль округлюємо до стандартного значення m=3 мм. [1,табл. 9]                                                                                          

По стандартному модулю m=3 мм перераховуємо початковий діаметр

 dw1=56,17мм.

11.Перевірочний розрахунок передачі на контактну витривалість.

Визначаємо розрахункову окружну швидкість при початковому діаметрі шестерні  dw1=56,17мм :

V==0,98 м/с.

При даній швидкості потрібна ступінь точності передачі – 9,що відповідає раніше прийнятій ступені точності. Уточнюємо по швидкості  V=0,98 м/с коефіцієнти  що входять до формули:

K'Hv=1,06;

K'=1,10;

Z'v=1,01.

 d'w1=dw156,06 мм.

По уточненому діаметру d'w1  знаходимо модуль зачеплення

m'= cosβ ==2,99 мм.

Отриманий модуль округлюємо до стандартного значення m=3 мм, що співпадає з раніше прийнятою величиною модуля; виходячи з цього діаметр початкової окружності шестерні  dw1=56,17мм. Ширина зубчастого венця при       Ψd=.

bwd·dw1=1,28·56,17=71,89 мм, приймаємо bw=72,0 мм.

12.Перевірочний розрахунок зубів на контактну витривалість при дії максимального навантаження.

Розрахункова напруга від максимального навантаження

σНМН, де діюча напруга при розрахунку на контактну витривалість

σН=ZH·ZM·Zε·

·=1,69·275·0,79=

=445 МПа <[σH]=454 МПа .

Умова виконується.

Розрахункова контактна напруга від максимального навантаження

σНМ=445=545 МПа < [σ]=1624 МПа, де: =1,5- задано у вихідних даних.

13.Перевірочний розрахунок зубів на витривалість за напругами згину

Розрахункова напруга згину

σF1=YF1·Yβ.

Попередньо визначаємо величини, які необхідні для розрахунку. Еквівалентна кількість зубів

шестерні                                  

zv1==20;

колеса                                      

zv2 = 103.

Коефіцієнти, що враховують форму зуба:

-  шестерні  YF1=4,1; - колеса  YF2=3,6.

Коефіцієнт, що враховує вплив нахилу зуба на його напружений стан

Yβ==0,89.

Розрахункове питоме навантаження

WFt =, де коефіцієнт, що враховує розподілення навантаження між зубами

K==1,0 , де  n=9- ступінь точності.

Коефіцієнт, що враховує розподілення навантаження по ширині венця K=1,2; коефіцієнт, що враховує динамічне навантаження KFV=1,1 .

Відповідно

WFt==74 Н/м.

Напруга згину в зубах шестерні

σF1=4,1·0,89=90 МПа <[σF1]=288 МПа, для колеса

σF2= σF1·=79 МПа <[σF2] =237 МПа.

14.Перевірочний розрахунок при згині максимальним навантаженням.

Розрахункова напруга від максимальної напруги

σFМ= σF·.

Напруги вигину при розрахунку на витривалість:                                                                                                                 для зубів шестерні   σF1=90 МПа;                                                                                                                                   для зубів колеса σF2=79 МПа .

Розрахункова напруга згину від максимального навантаження:                      для зубів шестерні

σFМ1=90·1,5=135 МПа <[σFM1]=768 МПа;                                                                    для зубів колеса

σFМ2= 79·1,5=118,5 МПа <[σFM2]=685 МПа.

15. Остаточно приймаємо параметри передачі

z1=18; z2=92; m=3 мм ; β=16о; bw=72 мм ; dw1= 56,17 мм ;

dw2==287,141 мм.

Визначаємо між осьову відстань

aw ==171,65 мм.

Перевіряємо між осьову відстань

aw ==171,65 мм.

16.При необхідності округлення між осьової  відстані до цілого числа перераховуємо кут нахилу β. Приймаємо між осьову відстань aw=172 мм; відповідно кут нахилу

cos β=0,9593

та β=16,4о.

Перераховуємо початкові діаметри шестерні

dw1== 56,29 мм, колеса                                

dw2==287,71 мм.

Перевіряємо між осьову відстань

aw==172 мм.