Розрахунок виробничої діяльності на рік НДЛ в умовах радіоактивного зараження, що утворилося в результаті аварії на АЕС, страница 2

-  режим № 3 – у  кам'яних багатоповерхових будинках з Косл = 20 і ПРУ з Косл = 200-400.

Ці типові режими передбачають три послідовних етапи регламентованого поводження в зоні радіоактивного зараження:

-  I етап - укриття населення в ПРУ з короткочасним виходом наприкінці кожної доби;

-  II етап - укриття населення в ПРУ ( частина доби ) і перебування в будинках

( інша частина доби ) з короткочасним виходом на відкриту місцевість;

-  III етап - проживання населення в будинках з обмеженим виходом на відкриту місцевість у щодоби.   

Загальна тривалість проживання режиму захисту й тривалість кожного етапу залежить від рівня радіації.

Типові режими № 4 – 7 призначені для захисту робітників та службовців на об'єктах народного господарства за умови роботи у виробничих будинках з Косл = 7 в одну або дві зміни в добу по 10 – 12 годин і наступних умов проживання й захисту:

-  режим №  4 – у дерев'яних будинках з Косл = 2 і ПРУ з Косл = 20 – 50;

-  режим № 5 – у кам'яних будинках з Косл = 10 і ПРУ з Косл = 50 – 100;

-  режим № 6 – у кам'яних будинках з Косл = 10 і ПРУ з Косл = 100 – 200;

-  режим № 7 – у кам'яних будинках з Косл = 10 і притулку з Косл = 1000.

Ці типові режими також включають три послідовних етапи дій:

-  I етап - укриття в ПРУ або притулках із припиненням роботи;

-  II етап - позмінна робота у виробничих будинках з відпочинком вільної зміни в захисних спорудженнях на об'єкті;

-  III етап - позмінна робота в будинках з відпочинком вільної зміни в житлових будинках й обмеженому перебуванні на відкритій місцевості до 1 - 2 годин на добу.

Типові режими вводяться в дію на території населеного пункту або об'єкта розпорядженням начальника ЦО виходячи з умов проживання й використовуваних захисних споруджень.     

Захисні спорудження ЦО є найбільш надійним засобом захисту населення від аварій на АЕС, а також зброї масової поразки й інших сучасних засобів нападу.

Протирадіаційні вкриття забезпечують захист людей від іонізуючих випромінювань при радіоактивному зараженні ( забрудненні ) місцевості. Крім того, вони захищають від світлового випромінювання, що проникає радіації ( у тому числі й від нейтронного потоку ) і частково від ударної хвилі, а також від безпосереднього влучення на шкіру й одяг людей радіоактивних, отруйних речовин, і бактеріальних засобів.

У дипломній роботі виконаний розрахунок виробничої діяльності на наступний рік НДЛ в умовах радіоактивного зараження, що утворилося в результаті аварії на АЕС, якщо через 8 років ( 70130 годин ) рівень радіації становить 0,0003 рентген/годин, припустима доза опромінення 0,5 рентген/рік.

6.2 Розрахункова частина

Формули (6.1) і (6.2)  рівень радіації через 1 годину після аварії:

,                                                        (6.1)

де Pt – рівень радіації, оцінений за даними радіаційної розвідки через t годин, що пройшли з моменту початку аварії, 0,0003 радий/година;

t - час, що пройшов з початку аварії, 70130 год.;     

m - коефіцієнт, що залежить від часу t і визначається по формулі (6.2).

                                                      (6.2)

Отже,

Формули (6.3), (6.4), (6.5)  доза опромінення, одержувана людьми за певний рік проживання на місцевості, зараженої радіаційними речовинами:

,                                          (6.3)

де tk – час закінчення проживання або роботи на зараженій території, що      пройшла з моменту аварії в годинниках, 78896 год.;

tн – час початку проживання або роботи на зараженій місцевості в годинниках, 70130 год.;

* - коефіцієнт, що залежить від часу, що визначається по                     формулі (6.4).

,                                                        (6.4) де   - час, що відповідає середині тимчасового інтервалу з моменту початку до закінчення проживання або роботи на зараженій місцевості, що визначається по формулі (6.5)

,                                                        (6.5)

Отже,

Формула (6.6)  коефіцієнт середньодобової захищеності:

,                                                          (6.6)

де D - доза, одержувана людьми за  досліджуваний строк роботи або          проживання на відкритій місцевості, рад/рік;

- припустима доза опромінення за цей строк, 0,5 рад/рік.

Коефіцієнту С = 5,088 відповідає режим 5р, це значить, що персонал у терміну доби може перебувати: 2 год. на відкритій місцевості, 2 год. у транспорті   (Косл³2), 10 год. на робочому місці (Косл³7), 10 год. на відпочинку в кам'яних будинках (Косл³10).

При дотриманні даного режиму згідно НРБУ – 97 люди не одержать дози радіації вище встановлених норм ( Dуст = 0,5 рад/рік ).