Мотивований висновок на дипломну роботу бакалавра на тему: «Оптимізація та автоматизація рекуперативного теплообміну ЦГФУ за допомогою методів інтеграції процесів»

Страницы работы

Содержание работы

МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК

на дипломну роботу бакалавра на тему

«Оптимізація та автоматизація рекуперативного

теплообміну ЦГФУ за допомогою методів інтеграції

процесів»

студента гр. ІТ-85 Поліводи К.В.

Газопереробні заводи України були побудовані у часи досить низьких цін на енергоносії і у наш час працюють не у оптимальному режимі, завдяки чому питоме енергоспоживання на цих підприємствах значно вище ніж у технологічно розвинутих країнах.  Тому дипломна робота Поліводи Катерини Володимирівні присвячена дуже актуальній у наш час проблемі – енергозбереженню на газопереробних підприємствах.

Робота має чітку структуру та висвітлена у відповідності з існуючими стандартами. Студентка Полівода К.В. дуже грамотно визначила та використала найбільш сучасні методи вирішення проблем енергозбереження на підприємствах які використовують  хіміко-технологічні засоби виробництва та переробки речовин.

У роботі проведено пінч-інтеграцію процесу розділення широкої фракції легких вуглеводнів кислоти на газофракціонуючой установці газопереробного заводу. Визначено енергозберігаючій потенціал процесу. Синтезовано сіткову діаграму пропонованого проекту реконструкції системи теплообміну даного процесу.

На основі діаграми побудована принципова енерготехнологічна схема проекту реконструкції з автоматизацією системі рекуперації. Показано, що впровадження проекту дозволить вдвічі збільшити рекуперацію теплової енергії в процесі та значно зменшити навантаження на гарячі і холодні утиліти. Строк окупності запропонованого проекту реконструкції складе величину близько 6 місяців при заощадженні 613 тисяч доларів щорічно.

Безсумнівно отримані результати мають велике теоретичне значення та важливу практичну цінність і можуть бути використанні при реконструкції існуючих виробництв.

Обґрунтованість результатів, яки отримані у роботі та їх використання не викликає сумнівів.

Дипломна робота Поліводи К.В. є закінченою кваліфікаційною працею, яка вражає глибиною проведених досліджень, кожне питання висвітлено повно та всесторонньо, а отримані результати можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях.

У процесі виконання диплому Полівода Катерина Володимирівна проявила вміння працювати з літературою,  творчість та самостійність, ініціативність й наполегливість у досягненні результату. Також вона показала глибокі знання з фундаментальних дисциплін, та високий рівень володіння сучасним програмнім забезпеченням ЕОТ, що і допомогло їй вирішити складну та нестандартну задачу.

Дипломна робота Поліводи Катерини Володимирівні «Оптимізація та автоматизація рекуперативного теплообміну ЦГФУ за допомогою методів інтеграції процесів» заслуговує найвищої оцінки, та може бути відібрана до участі у конкурсі бакалаврських дипломів.

Керівник роботи                                                     д.т.н., проф. Ульєв Л.М.

Похожие материалы

Информация о работе