Автоматизоване керування ректифікацією етилового спирту, страница 2

Два вихідних сигнали усіх блоків однакові. Перший вихід - це імпульси двохполуперіодної напруги постійного струму (71 = ±24 В) від внутрішнього джерела блоку чи зміна стану одного з двох вихідних ключів, розрахованих на постійну напругу до 45В з амплітудою струму до 0,25 А; а другий вихід - це імпульси напруги постійного струму (72 = ±10 В).

3.3 Опис функціональної схеми автоматизації

Нижче описаний принцип роботи окремих контурів контролю й регулювання.

Контур 1 - контроль витрати суміші на установку, рисунок 3.1. Датчиком витрати є камерна діафрагма ДК-6 (поз. 1-1), установлена на трубопроводі подачі суміші зі збірника.

Сигнал з діафрагми у вигляді перепаду тиску подається на вимірювальний перетворювач «САПФІР 22 ДД» (поз. 1-2). Уніфікований сигнал з перетворювача подається на що показує й реєструє прилад зрівноважування, що стежить, «М-1830» (поз. 1-3). Аналогічно побудовані контури 14, 16, 19.Рисунок 3.1 - Контроль витрати суміші

Контур 2 - регулювання рівня в збірнику вихідної суміші, рисунок 3.2. Рівень виміряється гідростатичним методом. Гідростатичний тиск відбирається за допомогою добірного пристрою, що подає величину тиску на вимірювальний перетворювач «САПФІР 22 ДГ» (поз.2-1).

2-5

Рисунок 3.2 - Регулювання рівня в збірнику вихідної суміші З вимірювального перетворювача приладу (поз. 2-2) уніфікований


сигнал (0-5 мА) надходить на вторинний прилад типу "М1830" (поз. 2-3). Одночасно сигнал надходить на електронний імпульсний регулятор серії КАСКАД типу Р27 (поз. 2-4). На нього, також надходить сигнал про задану величину від задатчика ЗУ 11 (поз. 2-5). При розузгоджені цих сигналів регулятор виробляє регулюючий сигнал по пропорціонально-інтегральному закону. Цей сигнал через блок ручного керування БУ21 (поз. 2-6) надходить на тиристорний підсилювач потужності ПБР-2М (поз. 2-7). Останній керує підключенням напруги живлення до електродвигуна виконавчого механізму МЕО. Виконавчий механізм впливає на положення регулюючого органу, встановленого на трубопроводі. Це призводить до зміни витрати рідини, що витікає а це у свою чергу впливає на рівень рідини в апараті. Блок керування необхідний для можливості перемикання системи з автоматичного режиму на ручний режим керування.

Аналогічно функціонують контури 7, 9, 15.


Контур 5 - регулювання температури куба колон, рисунок 3.3. Датчик температури - термоопори ТСМУ-0388 (поз. 5-1) установлений унизу в корпусі колони.

Уніфікований сигнал подається на вторинний прилад типу "М1830" (поз. 5-2). З нього сигнал надходить на електронний імпульсний регулятор серії КАСКАД типу Р27 (поз. 5-3). На який, також надходить сигнал про задану величину від задатчика ЗУ11 (поз. 5-4).

При розузгоджені цих сигналів регулятор виробляє регулюючий сигнал по пропорціонально-інтегральному закону. Цей сигнал через блок ручного керування Р21 (поз. 5-5) надходить на тиристорний підсилювач потужності ПБР-2М (поз. 5-6). Останній керує підключенням напруги живлення до електродвигуна виконавчого механізму МЕО. Виконавчий механізм впливає на положення регулюючого органу, встановленого на трубопроводі подачі пари. Це призводить до зміни кількості тепла, що витрачається на нагрівання. Блок  керування  необхідний  для  можливості   перемикання   системи  з автоматичного режиму на ручний режим керування.

Аналогічно функціонують контури 4, 8, 12.

Контур 6 - регулювання концентрації спирту в кубовій рідині, рисунок


3.4.


Концентрацію спирту в кубовій рідині вимірюють кондуктометричним методом. Для цього внизу куба встановлений датчик приладу КВЧ-3 (поз.6-1). З вимірювального перетворювача приладу (поз. 6-2) уніфікований сигнал (0-5 ма) надходить на Уніфікований сигнал подається на вторинний прилад типу "М1830" (поз. 6-3). З нього сигнал надходить на електронний імпульсний регулятор серії КАСКАД типу Р27 (поз. 6-4). На який, також надходить сигнал про задану величину від задатчика ЗУ11 (поз. 6-5).

При розузгоджені цих сигналів регулятор виробляє регулюючий сигнал по пропорціонально-інтегральному закону. Цей сигнал через блок ручного керування Р21 (поз. 6-6) надходить на тиристорний підсилювач потужності ПБР-2М (поз. 6-7). Останній керує підключенням напруги живлення до електродвигуна виконавчого механізму МЕО. Виконавчий механізм впливає на положення регулюючого органу, встановленого на трубопроводі подачі вхідної суміші.

Рисунок 3.5 - Контроль температури кубового залишку


Сигнал   струму   з   термоперетворювача      подається   на   прилад


зрівноважування, що показує «М-1830» (поз. 10-2). Аналогічно влаштований


контур 13 контролю температури спирту.


Контур 17 - керування електродвигунами, рисунок 3.6. Пускач ПБР-2М


Контур 10 - контроль температури кубового залишку, що надходить в збірник, рисунок 3.5. Датчик температури - термоопір ТСМУ-0388 (поз. 101).

(поз. 17-1) управляє роботою двигунів насосів. Пуск двигуна може вироблятися за допомогою кнопки керування (поз. 17-2) з пульта оператора. Аналогічно працює контур 18.

Рисунок 3.6 Керування електродвигунами