Інтеграція процесу концентрування розчину нітрату натрію з застосуванням методів пінч-аналіза (Рецензія на диплому роботу)

Страницы работы

Содержание работы

рецензія

на диплому роботу бакалавра

студента групи ІТ-84 Кремезного Е.В.

На рецензію надана дипломна робота бакалавра за темою "Інтеграція процесу концентрування розчину нітрату натрію з застосуванням методів пінч-аналіза".

Тема роботи присвячена зменшенню споживання теплової енергії і є актуальною. Літературний огляд виконаний у достатньому обсягу на належному рівні. Зміст дипломної роботи відповідає завданню.

При виконанні дипломної роботи були використані методики розрахунків випарної установки і допоміжного обладнання. Для аналізу енергоспоживання в процесі випарки використовувались методи інтеграції процесів. Розрахунки теплообмінного обладнання проводились за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Достовірність результатів не підлягає сумнівів, оскільки робота проведена на високому методологічному рівні з використанням сучасних методів та ЕОМ.

Результати роботи мають важливу практичну значимість і можуть бути використанні при реконструкції існуючих виробництв.

Оформлення звіту та виконання графічного матеріалу виконано на належному рівні у відповідності зі стандартами ХГП.

Дипломна робота заслуговує оцінки "добре", а Кремезной Є.В. присудження кваліфікації бакалавра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Рецензент                                                              доц. Горбунов К.О.

Кафедра ІТПА НТУ "ХПІ"

Похожие материалы

Информация о работе