Розрахунок річної виробничої програми АТП по технічному обслуговуванню та ремонту рухомого складу

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Початкові дані:

Середньодобовий пробіг автомобіля - 170 км.  Число робочих днів за рік - 305 днів.

Автомобiлi експлуатуються в районі з помірним кліматом і третьою категорією умов експлуатації..

Розподіл автомобілів за пробігом до капітального ремонту

Таблиця 1

Частина пробігу до капітального ремонту

Марка автомобіля

ЗІЛ-ММЗ-451400

МАЗ-551605

До 0,25

5

5

Понад 0,25 до 0,5

3

3

0,5…0,75

7

7

0,75…1,0

2

2

1,0…1,25

15

15

1,25…1,5

18

18

1,5…1,75

5

5

1,75…2,0

3

3

Понад 2,0

12

12

Всього:

70

70

Розділ 1. Технологічний розрахунок АТП

1.1   Коригування здійснюють  шляхом множення значення нормативів на величину результуючих коефіцієнтів, які визначають як добуток окремих коефіцієнтів:

Для періодичності ТО – К1*К3;

пробігу до КР – К1*К2*К3;

трудомісткості ТО – ПР К1*К2*К3*К4*К5;

витрат запасних частин - К1*К2*К3, де К1 – категорія умов експлуатації автомобілів;

К2 – модифікація рухомого складу та організація його роботи;

К3 – природно-кліматичні умови;

К4, К4` - пробіг автомобіля з початку експлуатації;

К5 – розмір АТП та кількість технологічно сумісних груп рухомого складу.

Визначимо коефіцієнти  і  , що характеризують пробіг автомобіля з початку експлуатації як середньовговi величини:

 (= 1,m )

де – число iнтервалiв пробiгу до КР ;

 – коефiцiєнт, який вiдповiдає -му iнтервалу пробiгу з початку експлуатації ;

 число автомобiлiв з пробігом з початку експлуатації, що вiдповiдає -му iнтервалу

Для автомобілів ЗІЛ-ММЗ-451400:

=(0,4·5+0,7·3+1,0·7+1,2·2+1,3·15+1,4·18+1,6·5+1,9·3+2,1·12)/70=1,39;

=(0,7·5+0,7·3+1,0·7+1,2·2+1,3·15+1,3·18+1,3·5+1,3·3+1,3·12)/70=1,19;

Для МАЗ-551605:

=(0,4·5+0,7·3+1,0·7+1,2·2+1,3·15+1,4·18+1,6·5+1,9·3+2,1·12)/70=1,39;  =(0,7·5+0,7·3+1,0·7+1,2·2+1,3·15+1,3·18+1,3·5+1,3·3+1,3·12)/70=1,19.

Для вантажних автомобiлiв нормативна перiодичнiсть ТО-1 i ТО-2 вiдповiдно дорiвнює 4000 i 16000 км [1].

Нормативний пробіг до КР автомобiлiв ЗІЛ-ММЗ-451400 – 300 тис.км, а також МАЗ-551605 – 250 тис. км.

Результати коригування нормативів ТО i Р рухомого складу наведено в таблиці 2 (у графi 4 наведено нормативнi данi для базових автомобілів).

Обслуговування напівпричепів будемо виконувати разом з тягачем [9]. У цьому випадку перiодичнiсть виконання їх обслуговування буде дорівнювати перiодичностi обслуговування тягачів.

Таблиця 2

Коригування нормативів періодичності та трудомісткості ТО і ПР

Показник

Одиниця

Основний

Значення коефіцієнтів

Результуючий

Зкореговане

норматив

К1

К2

К3

К4

К5

коеф.

значення

ЗІЛ-ММЗ-451400

Періодичність

1

ТО-1

км

4000

0,8

-

1,0

-

-

0,8

3000

2

ТО-2

км

16000

0,8

-

1,0

-

-

0,8

12800

3

Пробіг до КР

тис.км

300

0,8

0,85

1,0

-

-

0,68

204

 Трудомісткість

4

ЩО

люд-год

0,6

-

1,15

-

-

1,05

1,21

0,73

5

ТО-1

люд-год

3,5

-

1,15

-

-

1,05

1,21

4,23

6

ТО-2

люд-год

12,6

-

1,15

-

-

1,05

1,21

15,24

7

ПР

л-г/1000км

4,0

1,2

1,15

1,0

1,39

1,05

2,01

8,04

Простій при

8

ТО в ПР

дні/1000км

0,55

-

-

-

1,19

-

1,19

0,65

9

КР

дні

22

-

-

-

-

-

-

22

МАЗ-551605

Періодичність

1

ТО-1

км

4000

0,8

-

1,0

-

-

0,8

3000

2

ТО-2

км

16000

0,8

-

1,0

-

-

0,8

12800

3

Пробіг до КР

тис.км

250

0,8

0,85

1,0

-

-

0,68

170

Трудомісткість

4

ЩО

люд-год

0,3

-

1,15

-

-

1,05

1,21

0,36

5

ТО-1

люд-год

3,4

-

1,15

-

-

1,05

1,21

4,11

                                                                                                                               Продовження таблиці 1

6

ТО-2

люд-год

13,8

-

1,15

-

-

1,05

1,21

16,69

7

ПР

л-г/1000км

4,2

1,2

1,15

1,0

1,39

1,05

2,01

8,44

Простій при

8

ТО в ПР

дні/1000км

0,55

-

-

-

1,19

-

1,19

0,65

9

КР

дні

22

-

-

-

-

-

-

22

1.2 Розрахунок річної виробничої програми АТП по технічному обслуговуванню та ремонту рухомого складу

1.2.1 Кiлькiсть ТО i КР розрахуємо по кожний моделі автомобiлiв окремо за сумарним річним пробігом :

                                де  – облікова кiлькiсть автомобiлiв однотипної моделі, од.;

 – кiлькiсть робочих днів за рік;

 – середньо добовий пробіг автомобіля, км.;

 – кiлькiсть днів простою автомобіля під час КР;

 – скоригований пробіг автомобіля до КР, км;

 – тривалість простою під час ТО i ПР, днi/1000 км.;

ЗІЛ-ММЗ-451400 = 70·305/(1/170+20/204000+0,65/1000)=3215266,5 км;

МАЗ-551605 = 70·305/(1/170+22/170000+0,65/1000)= 3204856,5 км.

Річна кiлькiсть ТО i КР по кожний моделі:

Для ЗІЛ-ММЗ-451400

                                       

 ;                               

;                   

 ;                                     

;    

Для МАЗ-551605

                                    

 ;                             

;                     

 ;                                     

Результати розрахунків кiлькостi КР(), ТО-2(), ТО-1(), ЩО() та сезонних обслуговувань () зведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Річна кількість впливів з ТО і КР автопідприємства

Модель автомобіля

Річна кількість

ЗІЛ-ММЗ-451400

16

185

603

18913

140

МАЗ-551605

19

181

601

18852

140

1.2.2 Річна трудомісткість сезонного, другого, першого та щоденного ТО і ПР.

На основі скоригованих трудомісткостей ТО і Р, визначеної кількості впливів ТО і Р провдмо  розрахунок річної трудомісткості сезонного, другого, першого та щоденного ТО i ПР.

 ;                              

 ;                                         

;                                           

;                                 

 ,                         де  – частка трудомiсткостi ТО-2, яка припадає на одне сезонне обслуговування, оскільки рухомий склад експлуатується у помірно теплому кліматі, то  = 0,2;

 – облікова кiлькiсть автомобiлiв по моделях;

 – скоригована нормативна трудомісткість вiдповiдно щоденного, першого та другого технічних обслуговувань, люд.-год;

 – скоригована нормативна трудомiсткiсть поточного ремонту, люд.-год / 1000 км.

Розпишемо детально розрахунок трудомісткості для ЗІЛ-ММЗ-451400

— трудомісткість СО:

= 2 · 0,2 · 15,24 · 70 = 426,7 люд-год.;

—  трудомісткість ТО-2:

=18515,24=2819,4 люд-год.;

—  трудомісткість ТО-1:

=6034,23=2550,7люд-год.;

—  трудомісткість ЩО:

=189130,73=13806,5 люд-год.;

—  трудомісткість ПР:

=3215266,58,04/1000=25850,7 люд-год.;

1.2.3 Сумарна річна трудомiсткiсть ТО i ПР:

— ЗІЛ-ММЗ-451400:

=426,7 +2819,4 +2550,7+13806,5 +25850,7=45454,02 люд-год.;

— по всім маркам рухомого складу:          

 =45454,0+39793,9=85247,9 люд-год.

Отримані дані по маркам рухомого складу зведемо в таблиці

Похожие материалы

Информация о работе