Моделювання й оптимізація апаратів: Методичні вказівки до виконання контрольної (практичної) роботи з дисципліни “Теорія технічних систем”, страница 6

2 Кузнецов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем / За ред. проф. Ю.М. Кузнецова – Київ – Тернопіль: «Вища школа», 1989. – 352 с.

3 Ловейкін В.С., Назаренко І.І., Онищенко О.Г. Теорія технічних систем. – Київ – Полтава: ІЗМН – ПолтНТУ, 1998. – 200 с.


Додаток А

Бланк завдання

Завдання

до виконання контрольної роботи з дисципліни

«Теорія технічних систем»

студентові групи_______   ___________________________

Тема роботи “Моделювання й оптимізація апаратів“

А. Вихідні дані

Задача №1 – Оптимізація розмірів відкритого збірника

Об'єм відкритого збірника                                                  V= ____ м3.

Задача №2 – Оптимізація витрат на створення й експлуатацію трубопроводу

Час роботи трубопроводу                                                            t = _____ год;

Витрата продукту                                                                Qз = ____ м3/год;

Довжина трубопроводу                                                      L = _____ м

Тиск на всмоктуючій стороні трубопроводу                     Р1 = _____ Па;

Тиск на нагнітальній стороні трубопроводу                      Р2 = _____ Па;

Висота підйому продукту                                                   h = _____ м;

Сума коефіцієнтів місцевих опорів                                    ∑ξ = _____.

Б. Мета роботи

Визначити оптимальні параметри апаратів

В. Послідовність виконання

Титульна сторінка.

Завдання, підписане керівником.

Зміст.

Вступ.

1 Критерії і методи оптимізації.

2 Оптимізація розмірів відкритого збірника.

3 Оптимізація витрат на створення й експлуатацію трубопроводу.

Висновки.

Список літератури.

Г. Обсяг роботи – 15 – 20 арк. ф.А4.

Д. Рекомендована література

1.  Белик В.Г. Технический уровень машин и аппаратов. – Киев : Техника, 1991. – 200 с.

2.   Кузнецов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем / За ред. проф. Ю.М. Кузнецова – Київ – Тернопіль: «Вища школа», 1989. – 352 с.

3.  Ловейкін В.С., Назаренко І.І., Онищенко О.Г. Теорія технічних систем. – Київ – Полтава: ІЗМН – ПолтНТУ, 1998. – 200 с.

Завдання видав                                                                                           

(підпис)

Завдання одержав студент                                                   ____________

(підпис)


Додаток Б

Залежність подачі від параметрів трубопроводу

Qз, м3/год

(згідно із завданням)

Діаметр трубопроводу

Sx

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

150

117

127

135

142

149

152

157

160

163

164

166

10

200

156

169

180

190

198

203

209

214

217

219

222

250

195

211

225

237

248

254

261

267

271

274

277

150

111

121

129

137

144

148

153

157

160

162

164

15

200

148

161

172

182

192

198

204

209

213

216

218

250

185

201

216

228

240

247

255

261

266

270

273

150

104

115

124

131

139

144

149

153

157

159

161

20

200

139

153

165

175

185

192

198

204

209

212

215

250

174

191

206

219

231

240

248

255

261

265

269


Додаток В

Титульна сторінка

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

(Назва факультету)

Кафедра обладнання нафтових і газових промислів

Контрольна (практична) робота

з дисципліни «Теорія технічних систем»

на тему «Моделювання й оптимізація апаратів»

Розробив студент групи _____

__________________________

№ зал. книжки_____________

Керівник

Полтава 2008