Розрахунок та проектування верстата 2 групи, страница 12

Різноманіття логічних схемоустройств управління механізмами можна розділити на комбінаційні схеми, в яких стан вихідних сигналів залежить лише від стану вхідних сигналів даний момент часу, і на послідовні схеми, в яких стан вихідних сигналів в даний момент містять елементи пам'яті. Схеми управління яким-небудь механізмом, наприклад схема управління приводом головного руху верстата або схема управління вибором і зміною інструментів, як правило, є цифровими автоматами, що включають схеми обох видів. Аналіз і синтез подібних схем складні, тому в інженерній практиці схемоуправління доцільно розділяти на закінчені підсхеми, описувану рівняннями алгебру логіки.

Логічні схеми пристроїв керування механізмів можна поділити на:

1)  комбінаційні схеми, в яких стан вихідних сигналів залежить тільки від стану вхідних сигналів у визначений момент часу;

2)  послідовні схеми, в яких стан вихідних сигналів залежить як від стану вхідних сигналів в цей момент, так і в інші моменту часу, в тому числі це схеми, що утримують елементи  пам’яті.

Схеми керування будь-яких механізмів, наприклад схема керування приводом головного руху верстата або схема керування вибором та заміною інструменту, як правило є цифровими автоматами, до складу яких входять схеми обох видів. Аналіз та синтез подібних схем складні, тому в інженерній практиці схему керування поділяють на кінцеві підсхеми,  що описуються  рівняннями алгебри логіки.

7.1 Синтез релейної схеми керування приводом головного руху через елементи алгебри логіки

У зв'язку з тим, що синтез схем електроавтоматики з використанням апарата алгебри логіки є універсальним засобом, придатним для будь-якої елементної бази, основні правила розглянемо як для безконтактних, так і для релейних схем.

Правила побудови релейних схем:

1) вихідне логічне рівняння перетвориться до виду И, ИЛИі мінімізується;

2)прямомузначенню логічної перемінної в рівнянні відповідає       контакт, що замикається, реле (нормально відкритий) у принциповій схемі;

3) інверсному значенню логічної перемінної в рівнянні відповідає контакт, що розмикається, реле (нормально закритий);

4) логічному добутку перемінних відповідає послідовне з'єднання контактів;

5)  логічній сумі перемінних відповідає рівнобіжне з'єднання контактів.

Правила побудови безконтактних схем:

1) вихідне логічне рівняння необхідно привести до виду, що складає тільки з елементарних логічні операції, реалізованих елементами обраної проектувальником елементної бази і мінімізувати;

2) кожної елементарної логічної операції рівняння в принциповій схемі відповідає елемент, що реалізує цю операцію;

3) при багаторазової  входимості в рівняння однієї  елементарної  логічної функції в іншу по логічній сумі, чи добутку інверсії накреслення схеми варто починати від останньої внутрішній входимості і закінчувати зовнішньої.

Побудуємо таблицю елементів релейно-контактних схем:  

Таблиця 7.1 Елементів релейно-контактних схем

Реалізована функція

Елемент керування

Релейний еквівалент

Пряме значення логічної перемінний

Інверсне значення логічної  перемінний

Логічний добуток перемінних

Логічна сума перемінних

Побудуємо таблицю елементів безконтактних схем:

Таблиця 7.2 Елементів безконтактних схем

Функція

Елемент рівняння

Еквівалент у безконтактній схемі

Рис. 7.1 Синтез схеми керування ПГР

8 КОМПАНОВКА ВЕРСТАТА І ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ