Розрахунок та проектування верстата 2 групи, страница 10

По динамічній вантажопідйомності підшипники вибирають при частоті обертання .

Так як були вибрані попередньо по діаметру вала, то розрахунки зводяться до перевірки вибраного підшипника та уточнювання його типу, діаметру, серії(були вибрані шарикові радіальні однорядні підшипники по ГОСТу 8338-85, (табл.9.6, [4]), Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”.

Вибір підшипника по динамічній вантажопідйомності складається у перевірці його розрахункової довговічності при заданих умовах праці.

Номінальна довговічність підшипника в мільйонах обертів: , де с - динамічна вантажопідйомність даного розміру підшипника  (Н);

е - еквівалентне розрахункове  навантаження на підшипник  (Н);

     р – ступеневий покажчик для шарикопідшипників, р=3.

Номінальна довговічність підшипника Lh  зв’язана з довговічністю L

.

Еквівалентна завантаженість для радіальних підшипників –це постійна радіальна завантаженість, яка у випадку прикладання її до підшипника з обертаючим внутрішнім колом забезпечує таку довговічність, яку підшипник буде мати при дійсних умовах навантаження та обертання: Р=(XvFr+YFa)kkr, (табл.6.4 [4]), Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”; де    Fr –радіальне навантаження на підшипник, (Н);

Fa –осьове навантаження на підшипник, (Н);

Х –коефіцієнт радіального навантаження ( табл.6.1, 6.2 [4], Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”);

Y - коефіцієнт осьового навантаження ( табл.6.1, 6.2 [4], Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”);

V –коефіцієнт обертання (при обертанні внутрішнього кола підшипника відносно напрямку навантаження, V=1);

k - коефіцієнт безпеки (табл.6.3 [4], Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”);

kr - температурний коефіцієнт (табл.6.4 [4], Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”).

На передній опорі шпинделя був вибраний кульковий радіальний підшипник по ГОСТу 27365-87, з динамічною завантаженістю с=61000 Н. При практичному виборі підшипника коливання в залежності від типу, за умов осьового навантаження підшипників еквіваленту завантаженості       краще  всього   рахувати  по   формулі,  приведеної  в  (табл. 6.3 [4], Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”).

Визначаємо розрахункове еквівалентне навантаження .

По табл. 21 [1] довговічність Lh визначається при

 

Розрахункова довговічність до появи ознак втоми.

Габаритні розміри підшипника 7308 (табл. 20 [4], Чернилевский Д.В. “Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование”)

; ; .

        6.8 Вибір  електромагнітних муфт

З метою автоматизації  процесу обробки для передачі крутного моменту між валами використовують електромагнітні муфти. В електромагнітних дискових муфтах зчеплення фрикційних дисків, які зв'язують ведучі та ведені частини муфти здійснюються під дією електромагніта, що з'являється при проході струму через обмотки збудження. Муфти мають запобіжні якості.

Ці муфти використовують в якості пускових та реверсивних в коробках подач  для перемикання ступенів чисел обертів в приводах для керування циклами переміщення   робочих органів  машин, в системах спостерігаючого привода.

Вибір електромагнітних муфт проводиться на основі зрівняння максимального обертаючого моменту на даному валу та номінального обертаючого моменту, що передається муфтою (таб.4.21[3]).

Для вибору муфти необхідно, щоб номінальний момент, що передається муфтою був більший, ніж номінальний момент на валу. Також вибір здійснюється за конструктивними параметрами: діаметр валу для муфти, між осьова відстань та інше.

Для встановлення на валу приймаємо електромагнітну муфту контактного виконання Е1М.2 за ГОСТом 21573-76.

На нульовому та першому валу крутний момент 95,083 та 84,93(), відповідно, вибираємо електромагнітну муфту виконання 08. На другому валу крутний момент 151,71(), вибираємо електромагнітну муфту виконання 09.