Розрахунок та проектування верстата 2 групи

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра «Технології машинобудування та металорізальних верстатів»

Пояснювальна записка

до курсового проекту на тему:

«Розрахунок та проектування верстата 2 групи»

Виконав:

студент гр. МШ-36Б

Щучев С.О.

Керівник: доц. Гасанов М.І.

Харків 2009

Лист завдання

Зміст

ВСТУП

1 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУР ПАРАМЕТРІВ ВЕРСТАТА ...........8

1.1 Коротке описання особливостей оброблюваній поверхні………………….8

1.2 Визначення виробляючих ліній і методи їх здобуття………………..……..8

2 ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ВЕРСТАТА …………...10

3 РОЗРОБКА КІНЕМАТИЧНОЇ СХЕМИ ВЕРСТАТА …………………………12

4 КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДА ГОЛОВНОГО  РУХУ………14

4.1 Графоаналітичний метод розрахунку приводу головного руху …………14

4.2 Визначення чисел зубів всіх передач коробки швидкостей ……………...17

4.3 Розрахунок параметрів всіх передач приводу головного руху…………...18

4.4 Визначення розрахункового ряду частот обертання шпинделя……….…18

5 КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ ГОЛОВНОГО РУХУ ……………………………20

5.1 Розробка механізму управління (командаапарат)…………………………20

5.2 Розробка електросхеми управління………………………………………...21

6 РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВОДУ ГОЛОВНОГО РУХУ………………………………………………………………………….23

6.1 Вихідні дані і вимоги………………………………………………………..23

6.2 Розрахунок моментів, що крутять, що діють на валах і шпинделі……….23

6.3 Попередній розрахунок діаметрів валів і шпинделя………………………24

6.4 Розрахунок модулів і параметрів зубчастих передач……………………...25

6.5 Розрахунок кліно-ременної передачі……………………………………….29

6.6 Розрахунок шпонкових та шліцевих з’єднань……………………………..34

6.7 Вибір підшипників встановлених на валах і шпинделі…………………...38

6.8 Вибір електромагнітних муфт………………………………………………41

6.9 Уточнений розрахунок шпинделя…………………………………………..42

6.10 Опис конструкцій приводу головного руху………………………………48

7 СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ……………………………………….49

7.1 Синтез ремінної схеми управління приводу головного руху через елементи алгебри-логіки…………………………………………………………...50

8 КОМПОНОВКА ВЕРСТАТА І ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ…………………….54

8.1 Цільові вузли, їх взаємозв'язок і призначення……………………………..54

8.2 Експлуатаційні і технологічні можливості верстата………………………55

9 ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ……………………….57

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………….............................59

Додаток 1 (специфікація на загальний вигляд верстата)

Додаток 2 (специфікація на розгортку коробки швидкостей)

Додаток 3 (міліметрівка на розгортку коробки швидкостей)

ВСТУП

Одне з провідних місць у розвитку машинобудування займає верстатобудування. Розвиток вітчизняного машинобудування має першорядне значення для технічного переозброєння всього народного господарства. Темпи розвитку верстатобудування, кількісний і якісний склад верстатного парку в більшості визначають промисловий потенціал будь - якої держави і характеризують рівень її машинобудування.

Верстати займають особливе місце серед таких машин – знарядь, як текстильні, транспортні, машини легкої промисловості, поліграфічні та інші, тому що вони призначалися для виготовлення деталей машин, тобто для виробництва засобів виробництва. Тому верстатобудування часто називають серцевиною машинобудування.

Сучасні металоріжучі верстати – це дуже розвинені машини, які враховують велику кількість механізмів  і, які використовують механічні, електричні, гідравлічні та інші методи здійснення  руху і керування циклом.

За конструкцією і призначенням важко знайти більш різноманітні машини, ніж метало ріжучі верстати. На них обробляються все можливі деталі – від найменших осей, шестерень і важелів для годинників і приборів  до величезних деталей, розміри яких досягають багатьох метрів, для турбін, прокатних верстатів, теплоходів.

Висока працездатність сучасних верстатів забезпечують за рахунок швидкохідності,  потужності і широкої автоматизації. 

Високого рівня досягла автоматизація верстатів. Маються, наприклад, автоматичні лінії, які складаються із сотень складних верстатів і, які враховують контрольні і збірні операції.

При конструктивному оформленні для придання верстату вимагає мої якості і функцій і використовують різноманітні механізми з застосуванням гідравліки, електрики, пневматики; застосовують також деталі складних конструктивних форм з високими вимогами до їх якісними показниками, упроваджують прогресивні принципи проектування, знаходять найбільш раціональні компоновки верстатів, розробляють нові  системи керування циклом.

При значному скороченні долі основного часу в спільному часі  обробки можна  добитися підвищення  продуктивності труда за рахунок автоматизації циклу роботи верстата. Внаслідок  цього питання  автоматизації модернізуємих  верстатів  набувають особливої актуальності.

Похожие материалы

Информация о работе