Підшипникові сплави. Антифрикційні чавуни. Алюмінієві підчіпникові сплави, страница 4

Таблиця 12.3. Хімічний склад цинкових шдчшникових сплавів, %

Сплав

А1

Си

М8

ЦАМ10-5

10. ..12

4,5. ..5, 5

0,03.. 006

ЦАМ9-1,5

9. ..11

1...2

0,03. ..0,06

Ці сплави використовують для виготовлення монометалевих та біметалевих вкладок підчіпників, втулок, повзунів, напрямних ковзання металорізальних верстатів й інших виробів та напівфабрикатів методами лиття та обробки тиском.

Але термічний коефіцієнт лінійного розширення у цинкових сплавів більший, ніж у олов'янистих бронз і бабітів, і це треба враховувати при проектуванні та виготовленні підчіпників. Незважаючи на це, цинкові сплави є гарними замінниками бронз і бабітів у вузлах тертя, де робочі температури не перевищують 100 °С. При більш високих температурах ці сплави розм'якшуються і налипають на вал.

12.5. Алюмінієві підчіпникові сплави

За кількістю сплавів, що належать до неї, група алюмінієвих підчіпникових сплавів (табл. 12.4) є найчисленнішою. Основними легуючими елементами тут є олово, мідь, нікель, кремній, сурма.

Чим більше у сплаві олова, тим вищі його антифрикційні властивості.

Таблиця 12.4. Хімічний склад алюмінієвих підчіїшикових сплавів,%

Сплав

5п

зь

Си

КІ

ТІ

Інші

АОЗ-7

2,5. ..3,5

-

7. ..8,5

-

0,6 ..1,2

-

0,5... 0,8 Мп

АО6-1

5. ..7

-

0,7. ..1,3

0,7. ..1,3

-

-

-

АО9-1

8. ..10

-

0,8. ..1,2

-

-

0,02 .0,2

-

АО9-2

8. ..10

-

2. ..2,5

0,8. ..1,2

0,3. ..0,7

-

-

АО20-1

17.. 23

-

0,7... 1,2

-

-

0,02..0,2

-

АН2,5

_

-

-

2,7. ..3,3

-

-

-

АСМ

-

3.5. ..6.5

-

-

-

-

03 0,7 М§

АМСТ

-

4.5.. 6,5

0.7. ..1,2

-

-

0,03. ..0,12

0.03 03 Те

АМК

-

0,5

0,8. ..1,2

-

9 ..11

0,1

ОДТе

Але у литих сплавах Його вміст не повинен перевищувати 10... 12 %, інакше утвориться груба сітка олов'янистої фази, що призведе до зниження зносостійкості. У деформівних сплавах ця фаза розташовується всередині зерен у вигляді окремих включень, що дає можливість збільшити вміст олова у сплаві і значно покращити його антифрикційні властивості.

Алюмінієві підчіпникові сплави витримують досить важкі умови роботи, зокрема, їх робоча температура досягає 100...120 °С, тому їх з успіхом застосовують у вузлах тертя верстатів, тракторів та інших машин при навантаженнях до 3000...5000 МПа та колових швидкостях до 15...20 м/с.

Певними недоліками цих сплавів є досить висока твердість, внаслідок чого сталевий вал також повинен мати підвищену твердість, а також високий термічний коефіцієнт лінійного розширення, що вимагає більшого, ніж звичайно, проміжку у підчіпнику та ретельнішого його складання. Недодержання цих умов призводить до передчасного зношування підчіпника та заїдання шийки вала.