Поняття про ливарне виробництво. Кристалізація сплаву у ливарній формі і формування виливка. Ливарні сплави, їх плавка і заливання в ливарні форми. Виготовлення литих заготівель у разових формах, страница 15

Разові ливарні форми виготовляють машинними способами — у серійному і масовому виробництві, або ручними способами — в одиничному і дрібносерійному виробництві.

Виготовлення ливарної форми тим або іншим способом називається формуванням. Для здійснення процесу формування необхідне ливарне технологічне оснащення: моделі, стрижневі шухляди, сушильні плити для стрижнів, опоки й інші пристосування.

Модель — це формотворне пристосування, за допомогою якого в ливарній формі робиться відбиток, що відповідає зовнішньої конфігурації виливка. Модель має знакові частини, що дають заглиблення в ливарній формі для установки і точної фіксації в них стрижнів. Моделі можуть бути неразъемными (целиковьми), рознімними і з окремими знаковими й іншими частинами для зручності формування і добування моделі з форми. Для запобігання зміщення окремих частин їх з'єднують між собою фіксаторами. Модель є прототипом, копією виливка, але відрізняється від неї наявністю знакових частин, припусками на усадку металу і механічної обробки, матеріалом і наявністю рознімання.

Стрижнева шухляда — це пристосування, у якому виготовляють стрижні зі стрижневої суміші. Внутрішня порожнина стрижневої шухляди відповідає конфігурації стрижня зі знаками, за допомогою яких він встановлюється і зміцнюється у формі.

Стрижневі шухляди можуть бути без рознімання і з розніманням для зручності добування готового стрижня (мал. 14.1). Так само як і моделі, окремі частини шухляди з'єднуються фіксаторами. В одиничному і дрібносерійному виробництві моделі і стрижневі шухляди одержують із дерева й інших легко оброблюваних матеріалів, а в масовому і крупносерийном виробництві — з алюмінієвих сплавів (силуминов). Шухляди можуть бути багатомісними й одномісними.

Сушильні плити для стрижнів (драйеры) можуть бути плоскими (мал. 14.1, а, б) і фасонными- із заглибленнями, що відповідають конфігурації стрижня, що застосовують для збереження геометричних розмірів стрижнів після добування їхній із стрижневої шухляди й у процесі сушіння. У драйерах є перфорація для доступу гарячого повітря до поверхні стрижня.

Опоки являють собою жорсткі рамки, виготовлені методом литья зі сталі, чавуна, силумина або методом зварювання зі сталевих штампованих пластин. Усередині опоки, заповненою формувальною сумішшю, утворюється відбиток від моделі, у знакові частини якого встановлюють стрижні. Опока, заповнена ущільненою формувальною сумішшю з відбитком моделі, називається полуформой. Дві полуформы (нижня і верхня), зібрані разом, утворять ливарну форму, у внутрішню порожнину якої заливається метал із метою утворення там литой заготівлі. У більшості випадків формування робиться в двох опоках, тому для відвернений ния зміщення полуформ опіки мають вушка з втулками, у які вставлені штирі. При виготовленні форм на машинах ці ж штирі і втулки служать для точної установки опоки на модельній плиті. •'-Ливарна форма заповнюється рідким металом через "йалы, що називаються литниковой с и с т е -й1 про і. По конструкції і розташуванню у формі литнико-вые системи можуть бути верхні, нижні (сифонні), бічні, ярусні, стопочные і дощові, що сужаются, що розширюються, дросельні й ін. (мал. 14.2). Конструкція литниковой системи залежить від властивостей застосовуваного сплаву, конструкції виливка, числа виливків у формі, положення їхній у формі, способів литья і заливання форм металом.-

Мал. 14.2. Приклади способів заповнення ливарної форми металом:

а зверху вільним падінням; б,. у зверху через разъем форми; е знизу (сифоном); д стопочная заливання,

Литниковая система виконує ряд функцій: якісне харчування виливка в процесі кристалізації сплаву і запобігання усадочних раковин; забезпечення структурної однорідності виливка після кристалізації; рівномірне заповнення форми металом без її розмивання, завихрення і підсмоктування повітря; затримка жужільних, неметаллических і засорных включень і запобігання влучення їхній у порожнину форми з металом.