Зварні з’єднання. З’єднання паянням, запресуванням, заформуванням. Різьбові з’єднання, страница 5

Рис. 4.5 Види різьб

Очевидно, що для однозахідної різьби величини шагу і ходу збігаються.

У різьб розрізняють діаметри: зовнішній d, внутрішній d1 і   середній   dСР = d2 = (d + d1)/2.

Під кутом підйому різьби прийнято розуміти кут підйому гвинтової лінії на циліндрі з діаметром, рівним середньому діаметрові d2.

Кут підйому різьблення багатозахідних гвинтів (гайок)

,

Усі застосовувані в машинобудуванні різьби розділяються на кріпильні (призначені для скріплення деталей), ходові (для передачі руху)   і  спеціальні.

Найпоширенішим  кріпильними різьбами є метричні різьби ГОСТ 8724-81. Профіль метричної різьби - рівносторонній трикутник з кутом профілю , з основою, рівною шагу, і з притупленою вершиною (рис. 4.5, а). Метричні різьби діляться на різьби з великим і дрібним шагом. Так, на стрижні діаметром 24 мм можна нарізати метричну різьбу з великим шагом  мм, що позначається М24, і кілька метричних різьб із дрібними кроками: 2, 1,5; 1 і 0,75 мм, - яким відповідають позначення М24x2; М24x1,5; М24x1 і М24х0,75. Різьби з дрібним шагом у порівнянні з різьбою з великим шагом більш надійні у відношенні самогальмування. Тому їх варто застосовувати там, де діють знакоперемінні навантаження або виникають вібрації, а також для тонкостінних деталей.

З інших кріпильних різьб зустрічається дюймова різьба ГОСТ 6211-69 (рис. 4.5, б), у якої кут профілю . Дюймова різьба застосовується тільки при заміні зношених частин наявного устаткування. Використовувати її в знову виготовлених машинах не дозволяється. Конічна дюймова різьба) створює  велику  щільність  з'єднання.

До спеціальних різьб відноситься трубна різьба трикутного профілю (ГОСТ 6357-81); застосовується для з'єднання труб, арматури трубопроводів і т.і. (рис. 4,5, в). Приклад позначення трубної різьби: G3 - A, що означає трубна різьба на трубі з внутрішнім діаметром 3 дюйми (близько 76 мм), клас точності середнього діаметра - А.

Для здійснення передачі руху застосовується трапецеїдальна різьба Профіль різьби - рівнобічна трапеція з кутом профілю  (ГОСТ 9484-81); застосовується для силових гвинтів, що передають рух уздовж осі в обидва боки. Приклад позначення трапецеидальної різьби: Tr40x8 ГОСТ 9484-81 (рис. 4.5,  г).

Упорна різьба (ГОСТ 10177-82) призначена для гвинтів з великим однобічним зусиллям (домкрати, тиски).

Для вантажних гвинтів (домкратів, пресів і т.п.)  застосовується також  прямокутна  різьба  (рис.   4.1).

4.2   Конструкція різьбових з’єднань

Різьбові з’єднання здійснюються за допомогою різьбових кріпильних виробів, що надзвичайно різноманітні по своєй фовмї і призначенню. До них відносяться болти, гвинти, шпильки, гайки, деталі трубопроводів.

Болтом називається циліндричний стрижень з різьбою, що має голівку. За голівку болт обертають або, навпаки, утримують від обертання при з'єднанні деталей. Нарізною частиною стрижня   болт  угвинчується в гайку.

Інший тип різьбового кріпильного виробу - гвинт - відрізняється від болта тільки тим, що угвинчується не у гайку, а в різьбовий отвір однієї з  деталей, що з'єднуються.

На рис. 4.6,а показане болтове з'єднання двох деталей, що складається з болта, гайки і шайби. Голівка болта, як правило, має форму шестигранної призми. Стрижень болта входить у отвір  деталей, що з'єднуються, із зазором. На стрижень болта нагвинчується гайка. Між гайкою і деталями, що з'єднуються, у запобігання ушкодження деталі обертовою гайкою ставлять кільцеву пластинку - шайбу.

                        Рис. 4.6                                                          Рис. 4.7

При монтажі з'єднання болт утримується від обертання гайковим ключем, надягнутим на голівку. При обертанні гайки іншим ключем  деталі, що з'єднуються, стискуються між гайкою і голівкою болта. Болтове з'єднання застосовується для з'єднання деталей невеликої товщини і при наявності місця для розміщення голівки болта і гайки. З'єднання гвинтом, який угвинчується в одну з  деталей, що скріплюються,   зображено  на  рис. 4.6, б.