Зварні з’єднання. З’єднання паянням, запресуванням, заформуванням. Різьбові з’єднання, страница 4

­  загальні відомості про різьби;

­  види різьб;

­  конструкції різьбових з’єднань;

­  послідовність розрахунків різьбових з’єднань.

На основі набутих знань, студент повинен вміти:

­  класифікувати способи різьбових з’єднань;

­  давати характеристику кожному виду з’єднань;

­  розрізняти конструкції різьбових з’єднань;

­  проводити розрахунки різних типів різьбових з’єднань.

План

(логіка викладення і засвоєння матеріалу)

  1. Загальні відомості про різьбові з’єднання
  2. Конструкція різьбових з’єднань
  3. Розрахунок різьбових з’єднань

Ключові терміни та поняття

- гвинтова лінія                            - прямокутна різьба

- трикутна різьба                          - трубна різьба

- трапецеїдальна різьба                  - болт

- гвинт                                          - шпилька

- виток                                          - шплінт

- шаг різьби                                  - гайка

Рекомендована література:

  1. Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002
  2. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982
  3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Высш.шк., 2001

4.1   Загальні відомості про різьбові з’єднання

Широко застосовувані різьбові з’єднання здійснюються за допомогою болтів, гвинтів, шпильок, стяжок, різьбових муфт і т.п.  Основним елементом різьбового з’єднання є гвинтова пара.

Рис. 4.1 Гвинтова пара

Гвинтова пара утвориться з'єднанням гвинта 1 і гайки 2 (рис. 4.1), що стикаються один з одним по гвинтових поверхнях.

Розглянемо утворення гвинтових поверхонь. Візьмемо прямий круговий циліндр (рис. 4.2). Навернемо на нього прямокутний трикутник з основою АА1 рівною по довжині окружності основи циліндра  і висотою . Тоді гіпотенуза АВ1 утворить на поверхні циліндра лінію, що називається гвинтовою. Відстань  між двома сусідніми точками однієї і тієї ж гвинтової лінії, обмірюване по утворюючій циліндру, називається кроком гвинтової лінії . Кут  між основою трикутника і гіпотенузою називається кутом підйому гвинтової лінії.

З рисунка 4.2 слідує, що

.

Гвинтова лінія, що піднімається на видимій частині циліндру при вертикальному розташуванні його осі зліва направо, називається правою (рис. 4.3). На рис. 4.2 показана ліва гвинтова лінія.

Якщо до утворюючого циліндра приставити плоску фігуру (трикутник, прямокутник, трапецію), як показано на рис. 4.3, потім переміщати її так, щоб вершини рухалися по гвинтових лініях, а сама вона прилягала до поверхні циліндра, залишаючись у площині його осьового перетину, то сторони фігури опишуть  у  просторі гвинтові поверхні.

             Рис. 4.2                                               Рис. 4.3

Циліндричне тіло (стрижень), на якому утворені гвинтові поверхні,  називається гвинтом.

Частина тіла, обмежена гвинтовими поверхнями, називається різьбою. Відповідно до  форми плоскої фігури, що утворює її профіль, розрізняють гвинти з трикутною (рис. 4.4, а), прямокутною (рис. 4.4, б), трапецеїдальною різьбою і т.д.  Профіль різьби вибирається у залежності від призначення різьбового з’єднання.

Рис. 4.4 Види різьб

Один оборот різьби на тілі циліндру називається витком (ниткою). Якщо між витками однієї гвинтової лінії нарізати витки ще однієї або двох гвинтових ліній, вийде гвинт із двохзахідною (рис. 4.4, в) або тризахідною (рис. 4.4, г) різьбою і т.д.  Усі гвинти більш ніж з одним заходом називаються багатозахідними.

Тіло, яке охоплює гвинт, отвір якого має різьбу, що входить виступами в западини різьби гвинта, називається гайкою.

Гвинтова різьба може бути правою або лівою. Гвинти з правою різьбою загвинчуються при обертанні по годинній стрілці, а вигвинчуються проти годинникової стрілки.

Шагом різьби Р називається виміряна уздовж утворюючого циліндра відстань між однойменними точками двох сусідніх витків.

Для багатозахідних різьб уводять додаткове поняття - хід, позначаючи ним подовжнє переміщення гайки уздовж осі нерухомого гвинта за один її оборот.

Між ходом  і шагом Р існує співвідношення

,

де  -  число заходів.