Зварні з’єднання. З’єднання паянням, запресуванням, заформуванням. Різьбові з’єднання

Страницы работы

Содержание работы

де  - число зрізів однієї заклепки;  - діаметр отвору під заклепку, трохи більший діаметра непоставленої заклепки;  - число заклепок по одну сторону стику;

б)   на зминання між  заклепками і елементами, що з’єднуються

,

де  - мінімальна товщина  елементів, що з'єднуються; для з'єднання у стик із двома накладками підставляють меншу з величин  (товщина елементів, що з'єднуються,) і  (подвоєна товщина накладки); 

в)   на розтягування елементів, що з'єднуються, і накладок

,

де  N - подовжня   сила, що виникає в перетині, що   перевіряється;

 - площа цього перетину з урахуванням ослаблення його отворами під заклепки;

г)   на зріз заклепкою краю листа

,

де е - відстань від центра заклепки до краю листа (звичайно   приймають ).

У випадку, якщо діаметр заклепок не заданий, його можна вибрати по емпіричному співвідношенню .

Шаг заклепок вибирають по співвідношенню .

Приклад 3.1  Визначити число заклепок і розміри шва для з'єднання у стик (мал. 3.3) двох смуг товщиною  мм за допомогою двох накладок товщиною  мм, якщо  сила, що розтягує, кН. Матеріал заклепок і листів - сталь Ст3. Діаметр отворів під заклепки  мм, ширина смуг  мм.

Рішення:

1.   За умовою задачі тип заклепувального шва і діаметр заклепок задані, тому можна перейти до визначення числа заклепок.

2.   Вибираємо допустимі напруження, за таблицею 3.1.

МПа;   МПа;   МПа.

3.   Визначаємо  число  заклепок з умови міцності на зріз (число площин  зрізу ):

.

Приймаємо п'ять заклепок.

Рис. 3.3

4. Перевіряємо міцність заклепувального шва на зминання. У даному випадку напруження зминання між заклепками і листами менше, ніж між заклепками і накладками, тому що :

 МПа.

5.   Вибираємо конструкцію шва і його розміри.

Приймемо дворядне шахове розташування заклепок: дві заклепки у першому ряді, три заклепки у другому ряді (мал. 3.3); тоді шаг заклепок

 мм.

Відстань центрів першого ряду заклепок від краю листа

 мм;

відстань між рядами

 мм.

Таблиця 3.1  Допустимі напруження для міцних швів при

                      свердленних  отворах під заклепки

Елемент шва

Рід напруження

Допустимі напруження,

МПа

Ст2

Ст3

Заклепка

Основний матеріал (листи, що з’єднуються, кутники і т.п.)

Заклепка і листи, що з’єднуються

Зріз

Розтягнення

Зріз

Зминання

100

140

90

280

140

100

100

320

6.   Перевіряємо міцність смуги на розтягання по перетину І-І;

 МПа МПа..

Якщо поміняти місцями ряди заклепок, тобто  у першому ряді поставити три, а в другому - дві заклепки, то напруження розтягання у перетині І-І зростуть:

МПа.

Отже, прийняте розташування заклепок раціональніше. Рекомендується визначити напруження розтягання у небезпечному перетині накладок при двох зазначених варіантах розташування заклепок.

3.2   Зварні з’єднання

У сучасному машинобудуванні і будівництві широке застосування одержали нероз'ємні з'єднання, здійснювані за допомогою зварювання. Винахідниками електрозварювання є російські інженери Н. Н. Бенардос (1882 р.) і Н. Г. Славянов (1888 р.).

Науково обґрунтували методи електрозварювання академіки В. П. Нікітін, Е. О. Патон і проф. В. П. Вологдін. Автоматичне зварювання створене акад. Е. О. Патоном (1870-1953 р.). Роботи Е. О. Патона з величезним успіхом продовжує його акад.  Б.  Е. Патон.

Зварювання - процес з'єднання металевих частин шляхом застосування місцевого нагрівання з доведенням  ділянок, що зварюються, до тістоподібного пластичного або рідкого стану. У першому випадку з'єднання  частин, що зварюються, досягається при їх здавлюванні.

Основні переваги зварювання в порівнянні з заклепувальними з'єднаннями:

§  економія матеріалу і полегшення конструкції в звареному з'єднанні   завдяки:   а)  кращому   використанню   матеріалу елементів, що  з'єднуються, (листів, косинців), тому що їхні робочі  перетини не послабляються отворами під заклепки і при тих же  діючих силах для елементів, що зварюються, можна приймати  менші перетини, чим для тих, що склепуються, б) можливості застосування стикових швів, що не вимагають накладок; в) меншій масі елементів, що з’єднуються  при  зварюванні.(маса заклепок більше маси зварних швів);

§  зменшення трудомісткості  в зв'язку з виключенням операцій  розмітки  і  свердління   (пробивання)  отворів; склепування значно більш трудомістке, ніж зварювання; зварювання може бути автоматизоване;

§  можливість   з'єднання   деталей   із   криволінійним   профілем;

§  щільність і непроникність з'єднання;

§  безшумність  технологічного  процесу.

Основними видами зварювання є: електродугове, електромеханічне (контактне),  хімічне  (газове).

3.2.1 Електродугове зварювання.

При цьому методі зварювання метал розплавляється теплом електричної дуги, утвореної в місці зварювання між металевим електродом і  деталями, що зварюються. Метал електроду (присадочний метал), розплавляючись, заповнює  проміжок між   деталями, що  зварюються.

Похожие материалы

Информация о работе