Фрикційні передачі. Кінематичні співвідношення у фрикційних передачах. Зубчасті передачі. Методи виготовлення зубчастих коліс. Види руйнування зубців, страница 4

Зубчасте колесо передачі з меншим числом зубів називається шестірнею, а з великим - колесом.

За ГОСТ 16530-70 передаточним  числом зубчастої передачі називається відношення чисел зубців колеса  z2  до числа зубів шестірні z1.

При однаковому числі зубців зубчастих коліс передачі шестірнею називається ведуче зубчасте колесо, а колесом - ведене. Передаточне число може бути більше або рівним одиниці.

За цим же ГОСТом передаточне відношення зубчастої передачі називається відношенням кутових швидкостей зубчастих коліс

.

Знак плюс (+) вказує однаковий напрямок кутових швидкостей;  знак мінус (-) - протилежний напрямок.

Чисельне значення відношення кутової швидкості шестірні до кутової швидкості колеса дорівнює передаточному числу

.

8.2  Елементи теорії зубчастого зачеплення

Криві, якими обкреслені профілі зубів, повинні забезпечувати сталість передаточного відношення. Для цього необхідно, щоб виконувався основний закон зачеплення. Він формулюється   в   такий спосіб:   для  збереження   сталості передаточного відношення необхідно і досить, щоб нормаль NN до, профілів у точці їхнього зіткнення завжди перетинала лінію центрів О1О2 в одній і тій же точці Ро,  називаної полюсом зачеплення. Ця точка поділяє лінію центрів у відношенні, рівному передаточному числу (рис. 8.4).

Основному законові зачеплення задовольняє безліч кривих, але практично (за винятком спеціальних випадків) зубці профілюють по кривій, що називається евольвентою.

Лінія NN, нерухома відносно О1О2,  по якій переміщається точка торкання спряжених профілів, називається лінією зачеплення. Лінія зачеплення утворює з перпендикуляром до лінії О1О2  кут , називаний кутом зачеплення. Відповідно до  прийнятого стандарту, цей кут дорівнює 20°.

Рис. 8.4  Зубчасте зачеплення

Розміри зубчастої передачі можуть бути зменшені при заданому передаточному відношенні шляхом зменшення числа зубів меншого колеса.

При виготовленні колеса з малим числом зубів може відбуватися підрізання зубів, тобто  врізання голівки зуба стандартного інструмента - рейки, черв'ячної фрези або довб’яка - у ніжку зуба колеса як вище, так і нижче основної окружності (рис. 8.5). При цьому значно знижується міцність зуба.

Рис. 8.5  Підрізання зубців

При проектуванні зубчастих передач не слід приймати число зубів колеса менше , значення якого для приводних передач рекомендується .

8.3  Геометрія стандартного евольвентного зачеплення

Дотичні один з одним окружності на ведучому і веденому колесах, що мають загальні осі з зубчастими колісьми і котяться друг по другу без ковзання, називаються початковими (рис. 8.6). Діаметри початкових окружностей позначаються  і .

Рис. 8.6  Геометрія зачеплення

Окружність, на якій відстань між однойменними сторонами двох сусідніх зубців дорівнює шагу зуборізного інструмента, називається ділильною, її діаметр позначається  d. Ділильні окружності збігаються з початковими, якщо міжцентрова відстань пари зубчастих коліс дорівнює сумі радіусів ділильних окружностей. У даного колеса існує тільки одна ділильна окружність; вона вибирається як база для визначення  основних розмірів зубчастого колеса.

Окружний шаг зубцюватого зачеплення р є відстань між однойменними сторонами двох сусідніх зубів колеса, обмірювана по дузі ділильної окружності.

З визначення шагу випливає, що довжина ділильної окружності дорівнює . Звідси діаметр ділильної окружності

.

Відношення  називається модулем зубців і позначається  буквою

.

Підставивши значення модуля  у формулу  ,  одержимо

звідки

.

Таким чином, модуль зубців  можна визначити як частину діаметру ділильної окружності, що приходиться на один зуб колеса. Тому модуль називається іноді діаметральним шагом.

Для уніфікації зуборізного інструменту і взаємозамінності зубчастих коліс значення модулів зубів варто вибирати за ГОСТом, де даний ряд значень від 0,05 до 100 мм. Приводимо значення модулів зубців від 1 до 25 мм:

1-й ряд (кращий): 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25;