Деталі машин: Журнал до виконання лабораторних робіт, страница 5

Номер досліду

Радіальна сила Fr, Н

Переміщення стрілки індикатора, мм

Момент тертя, Н∙м

Частота обертання, об/ хв

1

2

3

4

5

Умовно прийнято: МТР = Fr  f  d / 2,

де Fr – радіальне навантаження на підшипник,

d – внутрішній діаметр підшипника,

f – приведений коефіцієнт тертя.

МТР

Fr, Н

Графік залежності моменту сил тертя

від радіального навантаження на підшипник

4.  Вимірювання моменту сил тертя залежно від частоти обертання

Частота обертання, хв–1

0

1000

2000

3000

Момент тертя, Н∙м


МТР

 


0                                                                                        n, об/ хв.

Графік експериментальної залежності моменту сил тертя від частоти

обертання внутрішнього кільця підшипника

5. Вимір моменту сил тертя залежно від рівня мастила.

Рівні мастила в корпусі підшипника:

1 – нижня кулька торкнулася мастила;

2 – половина нижньої кульки в мастилі;

3 – нижня кулька цілком в мастилі;

4 – половина підшипника в мастилі.

МТР

0                                                 рівень олії по точках

Графік експериментальної залежності моменту сил тертя від точок рівня мастила

Точки рівня мастила

1

2

3

4

Момент тертя, Н∙м

6. Розрахувати приведений коефіцієнт тертя для трьох точок (за однією будь-якою точкою на кожній кривій) на графіку за формулою:

f = МТР / (Fr ∙ d/2)

f1 =

f2 =

f3 =

Коефіцієнт тертя для лабораторної установки визначають за формулою:

f = МТР /4 [(Fr/2)  (d/2)] = МТР/ Frd,

 МТР (Н∙м); Fr(Н); d (м).

f =

7. Зробити висновок окремо по кожному графіку і загальний висновок про ступінь впливу на момент сил тертя перерахованих показників.

8. Висновки з роботи та відповіді на запитання

6. Звіт про лабораторну роботу

“ПІДШИПНИКОВІ ВУЗЛИ ЗУБЧАСТИХ РЕДУКТОРІВ”

1. Ескіз підшипника кочення у перерізі (із проставленими необхідними розмірами) (аркуш розміром 120240).

2. Визначити тип підшипника, виписати його умовне позначення з каталога й охарактеризувати кожний показник.

3. Характеристика підшипника з погляду раціонального використання.

4. Аналіз опор одного з валів редуктора:

—  тип підшипника ,

—  схема сил навантаження опор обраного вала редуктора,

—  опис методики регулювання при установці підшипника,

—  уявити послідовність складання-розбирання підшипників на вал і в

корпусі редуктора,

—  критична оцінка підшипникових вузлів (що виконано вдало, що – ні)

5. Формули і залежності для визначення довговічності підшипників кочення з описом приведених позначень.

6. Висновки з роботи та відповіді на запитання

7. Звіт про лабораторну роботу

“РІЗЬБОВІ З’ЄДНАННЯ”

1.  Ескізи різноманітних типів різьб із вказівкою відмінних рис (аркуш розміром 120240).

1.1. Різьба метрична

1.2. Трубна циліндрична різьба

1.3. Різьба дюймова конічна

1.4. Різьба метрична конічна

1.5. Різьба трапецієподібна

1.6. Різьба упорна

1.7. Різьба кругла

2. Ескізи зразків різьбових з’єднань із вказівкою основних розмірів.

3. Допустиме розтягуюче навантаження F, визначене для небезпечного перетину в місці стержня, ослабленому різьбою, Н:

F = [s]pd12 / 4 =

де [s] - допустиме напруження розтягу, МПа (Н/мм2),

[s] = sТ / [s],

де sТ – межа текучості;

[s] – необхідний коефіцієнт міцності;

d1 – внутрішній діаметр різьби, мм.

При розрахунку на зріз допустиме поперечне навантаження, Н:

F = [t]pd i / 4,

де [t] – допустиме напруження зрізу при статичному навантаженні, [t] =0,4sТ , а при змінному – (0,2…... 0,3) sТ ;

d – діаметр стержня болта в небезпечному перерізі;

і – число площин стику.

3. Висновки з роботи та відповіді на запитання.