Деталі машин: Журнал до виконання лабораторних робіт, страница 4

Таблиця 4.1. – Характеристика зразків пасів

№ п/п

Ескіз поперечного перерізу паса

Матеріал

Конструкція

Тип

Виміри

Профіль

b0, мм

h, мм

Клинові паси

1

2

Плоскі паси

b, мм

, мм

1

2

3. Для плоско пасової передачі виконати розрахунки і записати їх у таблицю 4.2., попередньо отримавши у викладача наступні дані:

№ п/п

Назва параметру

Позначення

Задане значення

  1.  

Потужність на ведучому шківі, кВт

Р1

  2.  

Частота обертання ведучого шківа, об/хв.

n1

  3.  

Передаточне число

u

  4.  

Товщина паса, мм

  5.  

Ширина паса, мм

b

  6.  

Модуль Юнга матеріалу, МПа

E

  7.  

Густина матеріалу паса, кг/м3

Таблиця 4.2. – Характеристики пасової передачі.

№ п/п

Параметри

Позначення та розрахункові формули

Значення параметрів

  1.  

Момент на ведучому шківі, Н м

  2.  

Діаметр ведучого шківа, мм

,

привести до стандартного значення

  3.  

Колова сила на ведучому

шківі, Н

  4.  

Площа поперечного перерізу паса, мм2

  5.  

Початкова сила натягу, Н

,

,

причому

  6.  

Сила натягу у ведучій гілці, Н

  7.  

Сила натягу у веденій гілці, Н

  8.  

Коефіцієнт тяги передачі

  9.  

Відносне ковзання паса

10.   

Діаметр веденого шківа, мм

,

привести до стандартного значення

11.   

Частота обертання веденого шківа, об/хв.

12.   

Швидкість паса, м/с

13.   

Міжосьова відстань, мм

14.   

Довжина паса, мм

,

привести до стандартного значення

15.   

Уточнена міжосьова

відстань, мм

16.   

Кут обхвату ведучого (меншого) шківа

17.   

Кут обхвату веденого (більшого) шківа

18.   

Кут нахилу віток до лінії центрів шківів

19.   

Частота пробігу паса, с-1

20.   

Відцентрова сила, Н

21.   

Навантаження на вал з ведучим (меншим) шківом, Н

4. Висновки з роботи та відповіді на запитання.


5. Звіт про лабораторну роботу

“ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ СИЛ ТЕРТЯ В ПІДШИПНИКАХ КОЧЕННЯ”

1. Схема установки для вимірювання моменту сил тертя в підшипниках кочення і стислий опис установки (аркуш розміром 120240).

2. Ескіз підшипників.

3. Визначення моменту сил тертя залежно від навантаження