Деталі машин: Журнал до виконання лабораторних робіт

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЖУРНАЛ

до виконання лабораторних робіт із курсу

“Деталі машин”

для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ

ПолтНТУ 2003


1. Звіт про лабораторну роботу

“ЦИЛІНДРИЧНІ ЗУБЧАСТІ РЕДУКТОРИ”

1. Стислий опис і ескіз редуктора циліндричного (аркуш розміром 120x240).

2. Виконати необхідні виміри, підрахунки і записати їх у табл. 1.1-1.3.

Таблиця 1.1 – Приєднувальні і установлювальні розміри

п/п

Обумовлені параметри

Позначення

Значення обумовлених параметрів

Позиція

на  рис. 1.1

1

Діаметр вхідного кінця вала, мм

dвх

1

Довжина вхідного кінця вала, мм

lвх

Розмір шпонки вхідного вала, мм

l ´ b ´h

2

Діаметр вихідного кінця вала, мм

dвих

2

Довжина вихідного кінця вала, мм

lвих

Розмір шпонок вихідного вала, мм

l ´ b ´h

3

Розміри опорних лап, мм

3

довжина

lл

ширина

bл

товщина

hл

4

Кількість отворів під фундаментні болти

n ф.б

4

Діаметр отворів під фундаментні болти, мм

d ф.б

Відстань між осями отворів під фундаментні болти, мм

довжина

ф.б

ширина

b ф.б

5

Розміри такелажних вузлів, мм

D

5

Таблиця 1.2 – Характеристика передач досліджуваного редуктора

№ п/п

Обумовлені параметри

Позначення, розрахун­кові формули і реко­мендовані спів­відношення

Значення обумовлених параметрів

Виміряне

Розрахун­кове

1

2

3

4

5

1

Передаточне відношення:

– швидкохідного ступеня

u1 = z2 / z1

z2, z1=   

– тихохідного ступеня

u2 = z4 / z3

z4, z3=   

– загальне редуктора

u = u1 * u2

2

Ширина вінців зубчастих коліс, мм:

– швидкохідного ступеня

b1, b2

– тихохідного ступеня

b3, b4

3

Міжосьова відстань, мм:

– швидкохідного  ступеня (станд.)

аш

– тихохідного ступеня (станд.)

а т

4

Коефіцієнт ширини зубчастих коліс

yаш = в2 / а  (станд.)

yаш = в2 / аш

yат = в2 / ат

5

Модуль окружний зубчастих коліс, мм

 (станд.)

m=2aш / (z1+z2)

mtm=2aт / (z3+z4)


6

Кут нахилу зубців, o (6-14o)

7

Модуль нормальний зубчастих коліс, мм

m= m соsb

m= m соsb


Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

8

Діаметри ділильних кіл зубчастих коліс, мм

d1 = mt1 × z;

d2 = mt2 × z;

d3 = mt3 × z;

d4 = mt4 × z

9

Діаметри виступів зубчастих

коліс, мм

da1 = d1 + 2 mn1

da2 = d2 + 2 mn2

da3 = d3 + 2 mn3

da4 = d4 + 2 mn4

10

Діаметри западин, мм

df1 = d1 - 2,5mn1;

df2 = d2 - 2,5mn2;

df3 = d3 - 2,5mn3;

df4 = d4 - 2,5mn4;

Таблиця 1.3. – Характеристика окремих деталей і елементів редуктора

№ п/п

Параметри

Розрахункові формули і рекомендовані співвідношення

Значення параметрів

Позиція на рис. 1.1

Виміряні

Розрахун­кові

1

Товщина стінки корпуса редуктора, мм

d =0,025 ат  +3>= 8

6

2

Товщина стінки кришки редуктора, мм

d1 =0,02 ат  +3>= 8

7

3

Товщина верхнього фланця корпуса, мм

hк = 1,5d

8

4

Товщина фланця кришки, мм

hф = 1,5d1

9

5

Ширина верхнього фланця корпуса, мм

bкр = 2,7dd

6

Ширина фланця кришки, мм

bк = bкр

7

Товщина ребер кришки і корпуса, мм

k =0,925d

10, 11

8

Діаметр фундаментних болтів, мм

dd1 = 0,033 ат +12

4

9

Діаметри болтів, мм:

– біля підшипників

– з’єднуючі кришку з корпусом

– які кріплять оглядову кришку

– які кріплять кришки підшипників

dd2 = 0,725 dd1

dd3 = 0,55 dd1

dd4 = 0,35 dd1

dd5 = М8…М12

12

13

14

15

10

Діаметр штифтів, мм

Dш = 0,35 d1

16

11

Відстань між внутрішніми поверхнями стінок і зовнішніми сторонами коліс, мм

l =1,25 d

12

Відстань між дном корпуса і зовнішнім діаметром колеса, мм

H >= 7,5 mn

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Детали машин
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
663 Kb
Скачали:
0