Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних занять із дисципліни "Деталі машин". Частина 1 – Передачі

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту та практичних занять

із дисципліни: “Деталі машин”

(ЧАСТИНА 1 – ПЕРЕДАЧІ)

для студентів механічних спеціальностей

Полтава 2004


Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни “Деталі машин” (Частина 1 – Передачі) для студентів механічних спеціальностей - Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2004 - 53 с.

Укладачі: А.В. Васильєв, к.т.н., доцент; С.В. Попов, асистент.

Відповідальний за випуск: заст. зав. кафедри технології машинобудування А.В. Калашников, к.т.н., доцент.

Затверджено радою університету протокол №16 від 30.06.2004 р.

ЗМІСТ

Стор.

СКЛАД ПРОЕКТУ................................................................................................ 3

1. ЕНЕРГОКІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДА................................................................................................ 4

2. РОЗРАХУНОК ШВИДКОХІДНОЇ ЗАКРИТОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ КОСОЗУБОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ................................................................................................ 9

3. РОЗРАХУНОК КОНІЧНОЇ ПРЯМОЗУБОЇ ЗАКРИТОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ................................................................................................ 20

4. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ............................................................................................ 27

5. РОЗРАХУНОК ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ............................................................................................ 38

6. РОЗРАХУНОК ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ............................................................................................ 45

ЛІТЕРАТУРА............................................................................................ 52

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОФІЛЬМІВ З КУРСУ „ДЕТАЛІ МАШИН”.................................................................................... 53


СКЛАД ПРОЕКТУ


1.  Вихідні дані й кінематична схема приводу.

2.  Призначення і галузь застосування механізму, що виноситься на проектування.

3.  Енергокінематичний розрахунок приводу.

4.  Розрахунок зубчастої передачі першого ступеня.

5.  Розрахунок зубчастої передачі другого ступеня.

6.  Розрахунок пасової (ланцюгової) передачі.

7.  Розрахунок і вибір муфт.

8.  Ескізне компонування редуктора (лист з ескізним компонуванням підшивається в пояснювальну записку).

9.  Конструювання швидкохідного, проміжного і тихохідного валів редуктора.

10.  Уточнений розрахунок валів з побудовою епюр моментів та визначенням коефіцієнта запасу міцності.

11.  Розрахунок і вибір підшипників.

12.  Перевірка міцності шпонкових з’єднань.

13.  Визначення розмірів корпусних деталей.

14.  Змащення (для черв’ячних редукторів – тепловий розрахунок).

15.  Опис складання та експлуатації.

Графічна частина курсового проекту включає в себе три аркуші креслень формату А1 (594×841), з яких:

1-ий аркуш – редуктор (складальне креслення);

2-ий аркуш – деталі розмірного ланцюга швидкохідного вала (зубчасте колесо, вал, кришки підшипників тощо);

3-ій аркуш – привод у зборі (двигун, муфта, редуктор, плита).


1. ЕНЕРГОКІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДА [2, с.14]

Вихідні дані

(згідно з бланком завдання):

- тягове зусилля             F = 5 кH;

- швидкість стрічки       V = 0,8 м/с;

- діаметр барабана         D = 0,2 м.

Рисунок 1.1 – Кінематична схема привода

Електродвигун вибирають за потужністю  та частотою обертання .

Потужність двигуна  повинна бути більшою від потужності ведучого вала  на величину загальних втрат: .

За умовами задачі, , де  – ККД пасової передачі,  – ККД зубчастої швидкохідної передачі,  – ККД зубчастої тихохідної передачі,  – ККД муфти.

Значення ККД беремо довільним у межах, що задані в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Значення ККД окремих кінематичних пар

(ККД підшипників кочення враховані)

Тип передачі

Значення η

Зубчаста циліндрична

0,96...0,98

Зубчаста конічна

0,95...0,97

Зубчаста черв’ячна при передаточному числі: більше 30

від 14 до 30

від 8 до 14

0,75...0,85

0,75...0,85

0,8....0,9

Пасова

0,94...0,96

Ланцюгова

0,92...0,95

Муфта з’єднувальна

0,98

Значення потужності на ведучому валі  (Вт) = F (H) · V (м/c):

;

Визначаємо частоту обертання електродвигуна

;

де  – частота обертання ведучої ланки:

– передаточні числа кінематичних пар.

У нашому випадку:               .

Для визначення загального передаточного числа скористаємося табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Значення передаточних чисел окремих кінематичних пар

Вид передачі

Діапазон оптимальних значень передаточних чисел

Зубчаста циліндрична швидкохідна:

- розгорнута схема

- співвісна схема

3,15...5

4...6,3

Зубчаста циліндрична тихохідна

2,5...5

Зубчаста конічна

1...4

Зубчаста черв’ячна

16...50

Ланцюгова

1,5...4

Пасова

2...4

;

.

Знаючи значення потужності  і частоти обертання , підбирають необхідний електродвигун. Як правило, приймають закриті двигуни з обдуванням серії 4А ГОСТ 19523 – 81 (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3 – Асинхронні двигуни серії 4А (ГОСТ 19523 – 81)

Потужність

Синхронна частота обертів, об./хв.

Рном , кВт

3000

1500

1000

750

1,1

4А71B2/2810

4А80A4/1420

4А80B6/920

4А 90LB8/700

1,5

4А80A2/2850

4А80B4/1415

4А90L6/935

4А 100L8/700

2,2

4А80B2/2850

4А90L4/1425

4А100L6/950

4А112MA8/700

3,0

4А90L2/2840

4А100S4/1435

4А112MA6/955

4А112MB8/700

4,0

4А100S2/2880

4А100L4/1430

4А112MB6/950

4А132S8/720

5,5

4А100L2/2880

4А112M4/1445

4А132S6/965

4А132M8/720

7,5

4А112M2/2900

4А132S4/1455

4А132M6/970

4А160S8/730

11,0

4А132M2/2900

4А132M4/1460

4А160S6/975

4А160M8/730

15,0

4А160S2/2940

4А160S4/1465

4А160M6/975

4А180M8/730

18,5

4А160M2/2940

4А160M4/1465

4А180M6/975

4А200M8/735

22,0

4А180S2/2945

4А180S4/1470

4А200M6/975

4А200L8/730

30,0

4А180M2/2945

4А180M4/1470

4А200L6/980

4А225M8/735

Виберемо двигун серії 4А112M4/1445 з  = 5,5 кВт та асинхронною частотою обертання = 1445 об/хв.

Величину навантаження визначають за формулою:

, де  – розрахункова потужність двигуна.

При розрахунках допускається від’ємне значення, тобто перевантаження двигуна, але не більше ніж 5...6 %.

, тобто двигун працює з недовантаженням 17,3%.

Вибравши електродвигун, визначають загальне передаточне число привода:

.

Загальне передаточне число необхідно поділити між окремими передачами, які входять до складу привода. У нашому випадку між пасовою передачею і двома ступенями (швидкохідний, тихохідний) двоступінчастого зубчастого редуктора.

Орієнтуючись на межі середніх передаточних чисел пасової передачі (табл. 1.2), визначають діапазони передаточних чисел для двоступінчастого циліндричного зубчастого редуктора:

Вибираємо стандартне передаточне число редуктора, дотримуючись стандартних значень передаточних чисел:

1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,0.

Передаточні числа швидкохідного і тихохідного ступенів двоступінчастих редукторів визначають за співвідношеннями, наведеними в табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Рекомендації щодо призначення передаточних чисел редукторів

Передаточне число

Двоступінчастий за розгорнутою схемою

Двоступінчастий співвісний

Конічно-циліндричний

Циліндрично-черв’ячний

1,6..3,15

Черв’ячно-циліндричний

3,5…5

;  ;  

Після розбивання передаточного відношення за ступенями визначаємо для кожного вала привода потужність Р (кВт), частоту обертання n (об./хв.), кутову швидкість  (рад/с) і обертовий момент Т (Н·м).

Р1дв. розр.= 4,63 кВт;

Р21 · hпас=4,63 · 0,95=4,40 (кВт);

Р3 2 · hз. ш=4,40 · 0,97=4,27 (кВт);

Р43 · hз. т=4,27 · 0,97=4,14 (кВт);

Р54 · hм=4,14 · 0,98=4,06 (кВт).

n1=nдв=1445 об./хв.;

n2=n1/uпас=1445/2,36=612,29 (об./хв.);

n3=n2/uз. ш=612,29/3,21=190,74 (об./хв.);

n4=n3/uз. т=190,74/2,49=76,60 (об./хв.);

n5=n4/uм=76,60/1=76,60 (об./хв.).

;

;

;

;

.

Т1=P1/w1= 4,63 · 103/151,24=30,61 (Н·м);

Т2= P2/w2= 4,40 · 103/64,09=68,65 (Н·м);

Т3= P3/w3= 4,27 ·103/19,96=213,93 (Н·м);

Т4= P4/w4= 4,14 · 103/8,02=516,21 (Н·м);

Т5в=P5/w5= 4,06 · 103/8,02=506,23 (H·м).

Отримані дані записуємо в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Табличний звіт розрахунків

Вал

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Тип передачі

пасова

зубчаста швидкохідна

зубчаста тихохідна

муфта

Передаточне число, u

2,36

3,21

2,49

1

Потужність Р, кВт

4,63

4,40

4,27

4,14

4,06

Частота обертання n, об./хв.

1445

612,29

190,74

76,60

76,60

Кутова швидкість w, рад./сек.

151,24

64,09

19,96

8,02

8,02

Обертовий момент Т, Н·м

30,61

68,65

213,93

516,21

506,23

Перевірка: обертовий момент на валу привода стрічкового транспортера можна визначити з умови завдання:

Допускається незначна різниця між значенням моменту на валу привода стрічкового транспортера, що отримані двома способами.

ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЕНЕРГОКІНЕМАТИЧНОГО РОЗРАХУНКУ

Для схем 7 та 9 тягове зусилля збільшується у п’ять разів, а швидкість стрічки зменшується у п’ять разів.

Вихідні дані

Передостання цифра номера залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тягове зусилля F, Н

3,0

3,4

4,2

4,8

5,2

5,0

5,8

6,2

6,8

7,4

Вихідні дані

Остання цифра номера залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Швидкість стрічки V, м/с

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Діаметр барабана D, м

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

Вибір схеми привода згідно з останньою цифрою номера залікової книжки

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Для чого виконують енергокінематичний розрахунок?

2.  Запишіть основні розрахункові формули для обчислення потужності

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Детали машин
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
4 Mb
Скачали:
0