Пасові передачі. Ланцюгові передачі. Передачі гвинт-гайка

Страницы работы

Содержание работы

Приклад 11.1  Розрахувати клинопасову передачу від електродвигуна до лісопильної рами. Потужність двигуна Р = 55 кВт; діаметр   шківа на рамі D2 = 900 мм; кутова швидкість вала двигуна  = 75 рад/с; кутова швидкість веденого шківа  = 30 рад/с (рис. 11.7).

Рішення.

1   Вибираємо профіль пасу. Для потужності Р = 55 кВт при швидкості > 10 м/с рекомендуються профілі В або Г (див. табл. 11.4). Приймаємо профіль Г.

2.   Передаточне відношення

.

3.  Діаметр меншого (ведучого)  шківа при  = 0,02

 мм.

Рис. 11.7  Клинопасова передача

За табл.  11.5 для профілю Г  = 315 мм і, отже, .

Приймаємо відповідно до ГОСТу D1 = 355 мм. При цьому фактичне передаточне відношення

, тобто  відрізняється від заданого приблизно на 3 %, що припустимо.

4.   Міжцентрову відстань приймаємо попередньо

 м.

5.   Довжина ременя

 м.

Таблиця 11.5  Значення приведеного корисного напруження при  МПа

За ГОСТ 1284-68 найближча розрахункова довжина пасу для профілю Г  = 4000 мм. Відповідно до  прийнятої довжини пасу уточнюємо міжцентрову відстань

, де

;

Тоді                     

м мм.

6.   Швидкість ременя

м/с.

7.   Окружне зусилля

 = P/v = 1000∙55/13,3 = 4120 Н.

8.   Число ременів

;  МПа (див. табл..11.5)

За приведеними раніше даними  0,93;  = 0,95;  = 0,8;

    [] =   =   1,93∙0,93∙0,95∙0,8 = 1,33  МПа.

За   ДСТ 1284-68  А =  4,76 см2  =  476 мм2;   .

Приймаємо сім пасів.

11.4Передачі з зубчастим пасом

Передача і перетворення руху за допомогою зубчастого пасу здійснюються за рахунок геометричної взаємодії зубчастих пасів з ведучими і веденим зубчастими колісьми (рис. 11.8).

Рис. 11.8  Передача з зубчастим пасом

Ці передачі мають наступні достоїнства:

-  робота передачі без    прослизання, тобто передаточне відношення ;

-  безшумність, компактність, передача не потребує періодичного регулювання;

-  стабільність і висока несуща здатність.

Зубчастий пас складається зі скручених кордних ниток, що мають високу розривну міцність по всій ширині пасу.

Зубчаста поверхня пасу облицьована тканиною на основі нейлону

Пас має високу утомну витривалість, стійкість проти  впливу мастила,   тепла  і  вологи.

Питання для самоперевірки

 1. Поясніть улаштування пасових передач
 2. Наведіть види привідних пасів
 3. З’ясуйте достоїнства та недоліки плоскопасової передачі
 4. З’ясуйте достоїнства та недоліки клинопасової передачі
 5. Наведіть основні формули для розрахунків кінематичних та силових співвідношень у пасових передачах
 6. Поясніть сутність передачі з зубчастим пасом

               ТЕМА 12

              ЛАНЦЮГОВІ ПЕРЕДАЧІ


Вивчивши цю тему, студент повинен знати:

  загальні відомості про ланцюгові  передачі;

  призначення ланцюгових  передач;

  кінематичні та силові співвідношення;

  види привідних ланцюгів;

  методи розрахунків ланцюгових передач

На основі набутих знань, студент повинен вміти:

  проводити розрахунки ланцюгових передач;

  виконувати підбір ланцюгових передач;

  виконувати креслення передач;

План (логіка викладення і засвоєння матеріалу)

 1. Особливості та область застосування ланцюгових передач
 2. Вибір привідних ланцюгів і зірочок

Ключові терміни та поняття

  зірочка

  ланцюг

  привідні ланцюги

  вантажні ланцюги

  тягові ланцюги

  роликові ланцюги

  втулкові ланцюги

  зубчасті ланцюги

Рекомендована література:

 1. Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002
 2. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982
 3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Высш.шк., 2001

12.1  Особливості та область застосування ланцюгових передач

Ланцюгові передачі відносяться до числа передач із проміжною ланкою (гнучким зв'язком). Ланцюгова передача (рис. 12.1) здійснюється за допомогою нескінченного ланцюга, що охоплює дві (або більш) зірочки - колеса з зубцями спеціального профілю.

Рис. 12.1  Ланцюгова передача

Вона служить для передачі руху тільки між рівнобіжними валами. На відміну від пасової передачі ланцюгова передача працює подібно зубчастої без прослизання.

Основні достоїнства ланцюгової передачі:

-  компактність;

-  менше, ніж у пасових передачах,  навантаження на вали;

-  можливість передачі руху на значні відстані (до 5-8 м);

-  можливість передачі руху одним ланцюгом декільком валам (рис.   12.2);

-  порівняно високий ККД передачі (до 0,98).

Недоліки ланцюгової передачі:

-  збільшення шагу ланцюга (ланцюг витягається) унаслідок зносу шарнірів, що вимагає застосування натяжних пристроїв;

Похожие материалы

Информация о работе