Деталі машин: Конспект лекцій № 1-11 (Зварні з'єднання. Муфти приводів), страница 8

Застосовуються також для передачі обертання між паралельними віддаленими валами. Область поширення цих передач у цей час значне скоротилася, однак вони ще знаходять широке застосування як первинний привід від двигуна, а також приводу до механізмів, що володіють більшим моментом обертових мас, При рушанні з місця й у випадку раптових перевантажень ремені пробуксовують, рятуючи механізми від поломок.

Переважне поширення перед плоскими одержали планові ремені, що володіють більшою тяговою здатністю.

Фрикційні передачі

Фрикційні передачі за формою фрикційних катків можуть бути: циліндричними, конічними, лобовими - із зовнішнім і внутрішнім контактом. Головна перевага фрикційних передач полягає в можливості створення на їхній базі фрикційних варіаторів (безступінчастих коробок передач), а також у безшумній їхній роботі при високих швидкостях.

Глава IV

ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ

Переважне поширення одержали передачі із зубами евольвентного профілю, які виготовляються масовим методом обкатування на зубофрезерних або зубодолбіжних верстатах. Перевага евольвентного зачеплення полягає в тому, що воно мало відчутно до коливання міжцентрової відстані.

Інші види зачеплення застосовуються поки обмежено. Так, циклоїдальне зачеплення, при якому можлива робота шестірень із дуже малим числом зубів (2-3), не може бути, на жаль, виготовлене сучасним високопродуктивним методом обкатування, тому шестірні цього зачеплення трудомісткі у виготовленні й дорогі; нове просторове зачеплення Новикова поки ще не одержало масового поширення, внаслідок великої чутливості до коливань міжцентрової відстані.

Основні визначення з теорії зачеплення шестірень

1. Початковими називаються уявлювані окружності, які при зачепленні шестірень котяться без ковзання одна по іншійій.

2. Ділильними називаються уявлювані окружності, по яких відбувається номінальний поділ зубів. Для них справедливе рівняння:

dд = m

Примітка: Якщо шестірні не мають корекції, то початкові й ділильні окружності збігається.

3. Окружностями виступів і западин називаються окружності, що обмежують вершини й западини зубів.

4. Основними називаються окружності, по яких розгортаються евольвенти, що окреслюють профілі зубів

d0 = dд cosa

5. Кроком t називається відстань по дузі ділильної окружності між одне-іменними профілями сусідніх зубів.

6.  Основним кроком t0 називається крок по основній окружності.

7. Модулем називається відношення діаметра ділильної окружності до числа зубів або кроку до π.

8. Ритчем р називається число зубів, що доводиться на один дюйм ділильної окружності

p =

9. Лінією зачеплення ЛЗ називається геометричне місце точок контакту зубів у зачепленні. В евольвентному зачепленні ЛЗ - пряма, нормальна до профілю зубів у полюсі зачеплення й дотична до основних окружностей.

10. Кутом зачеплення ( називається кут між лінією зачеплення й перпендикуляром до лінії центрів.

11. Кутом нахилу спіралі зубів косозубих шестірень ( називається кут між віссю зуба й утворюючого ділильного циліндра або конуса.

12. Коефіцієнтом перекриття ( називається відношення дуги зачеплення до загального кроку.

13. Коефіцієнтом корекції ( називається відношення величини профільного зсуву до модуля.

Конструктивні типи шестірень

Рис.30

1 - сталеві ковані,

2 - литі із сірого чавуну,

3 - зварені,

4 - складові із пластмас.

Тип 1 - має переважне поширення;

тип 2 - для малонавантажених передач, а також для відкритих передач великого розміру;

тип 3 - для великогабаритних шестірень;

тип 4 - для безшумної роботи при гарній опірності удару.

Матеріал і термообробка шестірень

Сталеві шестірні виготовляються з якісних і легованих сталей, як правило, з термообробкою.

Найбільше поширення одержали: для серійного виробництва - поліпшення; для серійна й масового - цементація й загартування: тільки для масового виробництва при наявності зубошліфувальних верстатів - загартування; для масового виробництва при наявності відповідного обладнання - загартування струмами високої частоти.

                                                                                                   Таблиця 1