Деталі машин: Конспект лекцій № 1-11 (Зварні з'єднання. Муфти приводів), страница 20

Ca - поправочний коефіцієнт, що залежить від кута обхвату ременя;

Cn - поправочний коефіцієнт, що залежить від розташування передачі.

При горизонтальному розташуванні Сn = 1.

Розрахунок має умовний характер і базується на виборі допустимих напруг по кривих ковзання, які уточнюються табличними поправочними коефіцієнтами.

б) клинові ремені:

Число ременів:

 

Тут: [Р] - розрахункове допустиме навантаження на ремінь;

            *- таблична припуска нагрузка, що.

Глава IX

ФРИКЦІЙНІ  ПЕРЕДАЧІ

Головною перевагою фрикційних передач, а яким окружне зусилля передається за рахунок сил тертя між катками, є можливість створення на їхній базі фрикційних варіаторів (безступінчастих коробок передач). До переваг можна віднести також те, що ці передачі працюють безшумно навіть на надвисоких швидкостях і порівняно прості по конструкції.

Головний недолік - обмежена передана потужність у зв'язку з відсутністю поки досить міцних матеріалів.

Для того щоб передати задане окружне зусилля Р, фрикційні катки треба перижати друг до друга зусиллям Q так, щоб виникаюча при цьому сила тертя F була б більше сили Р на величину коефіцієнта запасу зчеплення (, що  приймають рівним β = 1, 25 + 2, 0.

Рис. 58

Значення коефіцієнта тертя між катками в середньому:

сталь або чавун по шкірі або ферродо насухо f = 0,3;

те ж у маслі f = 0,1;

сталь або чавун по сталі або чавуну насухо f = 0,15;

те ж у маслі f = 0,07.

Підставивши ці значення в рівняння, можна переконатися в тім, що зусилля притиснення фрикційних катків у багато разів перевищує передане окружне зусилля.

ГЕОМЕТРИЧНЕ КОВЗАННЯ

Крім пружного ковзання катків, що виникає так само, як і в пасових передачах, у фрикційних передачах може мати місце ще геометричне ковзання внаслідок різниці швидкостей ведучих і ведених катків по довжині контакту b (мал.58 6).

Геометричне ковзання не дозволяє катків робити широкими, внаслідок чого в передачі виникають великі контактні напруги, що обмежують передану потужність.

Варіатори

Варіатори розділяються на два основних типи:

а) прості, у яких змінюється тільки один радіус контакту, а інший залишається постійним;

б) складні, у яких змінюються обидва радіуси.

Рис. 59

У простих варіаторах передаточне відношення:

 

Діапазон регулювання:

.

У складних варіаторах передаточне відношення:

 

Діапазон регулювання:

У складних варіаторах передаточне відношення може приймати значення, рівні:

I > 1;      I <1;      I = 1.

Діапазон регулювання дорівнює квадрату максимального передаточного відношення. Це значно розширює область застосування складних варіаторів.

Основи для розрахунку фрикційних передач і варіаторів

Розрахунок проводиться на контактну міцність робочих поверхонь фрикційних катків (визначається довжина контактних ліній b).

Для лінійного контакту:

Розрахункова інтенсивність навантаження:

Наведений модуль пружності матеріалу катків:

Наведена кривизна

Тут: Q - зусилля притиснення катків по нормалі до лінії контакту;

r1 і r2 – радіуси кривизни катків по нормалі до лінії контакту.

Глава X

ЛАНЦЮГОВІ ПЕРЕДАЧІ

Слугують для передачі обертання між віддаленими друг від друга паралельними валами.

Розрізняють наступні основні види приводних ланцюгів:

а) втулкові або втулково-роликові (ланцюги Галя);

б) зубчасті (ланцюги Рейнольдса).

У відповідностей з видом ланцюгів відрізняються також за формою зубів і їхньої зірочки (ведучі й ведені колеса). Докладніше з конструкціями ланцюгів і зірочок ознайомитися по підручнику.

Основним недоліком ланцюгових передач є порівняно швидке зношування шарнірів, обумовленим труднощами підведення змащення в шарнір і високі питомі тиски в ньому, а також нерівномірний хід і шум, помітні на високих швидкостях. Всі ланцюги стандартизовані у світовому масштабі. Основним параметром є крок ланцюга  t, що виражається в міліметрах або дюймах. У таблицях ГОСТу приводяться також стандартні ширини ланцюгів, мінімальне число зубів зірочки, граничне число обертів, допустимі навантаження й вага.

Рис.60