Деталі машин: Конспект лекцій № 1-11 (Зварні з'єднання. Муфти приводів), страница 18

Наприклад, для графіка, зазначеного на малюнку:

Рис. 50

Тут: Qi, ni, hi - навантаження, число обертів і довговічність на i-му щаблі графіка.

Відцентрові сили інерції, що діють у підшипниках кочення, визначаються відомим рівнянням . При малих і середніх кутових швидкостях вони не дуже великі, але сильно зростають при високих і надвисоких кутів їхніх швидкостей, стаючи головними навантаженнями, які й визначають граничне число обертів підшипників цього типу.

Для упорних кулькових підшипників відцентрові сили становлять більшу небезпеку, чим для інших типів, сприяючи зношування сепараторів.

Глава VIII

ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ

Слугують для передачі обертання між двома шківами за допомогою гнучкого зв'язку - ременя.

До переваг пасових передач відносяться:

а) можливість пробуксовки ременя при ударах навантаження, що рятує ланки механізмів від поломок;

б) безшумна робота на високих і надвисоких швидкостях;

в) простота конструкції передачі.

До недоліків можна віднести:

1) великі габарити передачі;

2) нестабільне передаточне відношення у зв'язку з ковзанням ременя.

Конструктивні типи ременів

Ремені підрозділяється на два основних види: плоскі й клинові.

Плоскі ремені бувають:

а) шкіряні - кращий тип ременів;

б) прогумовані - основний найпоширеніший тип;

в) текстильні тканні - вовняні, бавовняні й із синтетичних матеріалів. Ці ремені найчастіше цельнотканинні без зшивки.

Клинові ремені стандартизовані по перерізу й довжині, не мають зшивки й складаються із центрального армованого шару, оточеного гумовим сердечником у формі трапеції, що захищений зовні шарами прогумованої стрічки. Ці ремені працюють бічними гранями, кут між якими становить близько 40°, тому трапецеїдальні канавки на шківах повинні забезпечити значний радіальний зазор між ременем і дном канавки. Число ременів на шківі коливається від 1 до 8, але звичайно від 1 до 4. По розміру перерізу, таблицями ГОСТ передбачаються наступні типи ременів: О, А, Б, В, Г, Д, Е. Для кожного типу (перерізу ременя) у таблицях вказуються: розміри перерізу, площа перерізу, довжина, мінімальний діаметр шківа, допустиме навантаження й вага. Крім ГОСТу існує ще, відрізняючийся від нього, сортамент ременів для автотракторної промисловості. Більш докладно з конструкцією ременів і шківів, а також способами зшивки ременів, ознайомитися по підручнику.

Порівняння плоских і клинових ременів по тяговій здатності

Рис.51

Сила тертя на поверхні плоского ременя:

Fп = Pf

Те ж на поверхнях тертя клинового ременя:

при a=20°, sina=0,34, Fк » 3Pf.

Теоретично тягова здатність клинового ременя при тім же зусиллі натягу в 3 рази більше, ніж у плоского.

Однак відносна міцність клинового ременя в порівнянні із плоским трохи менше (у ньому менше шарів армуючої тканини), тому практично тягова здатність клинового ременя приблизно у два рази вище, ніж у плоского. Це свідоцтво на користь клинових ременів послужило підставою для їхнього широкого поширення, особливо останнім часом.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ НАТЯГУ РЕМЕНЯ

Щоб пасова передача могла передавати корисне окружне зусилля, ремінь повинен бути натягнуть розрахунковим зусиллям S0. Для натягу ременів застосовуються наступні способи:

1) натяг приводним мотором за допомогою гвинтових пристроїв;

2) натяг натяжним шківом за допомогою постійного зусилля, створюваного пружиною, або вантажем противаги;

3) пружний натяг за рахунок укороченої проти розрахункової довжини ременя.

Останній спосіб не дає стабільного натягу, тому застосовується тепер рідко.

Розрахункові геометричні залежності в пасовій передачі

Рис. 52

a1, a2 - кути обхвату;

R1, R2 - радіуси шківів;

A - міжцентрова відстань;

Вільна теоретична довжина ременя:

Діаметр малого шківа по дослідній формулі Саверина:

N - потужність у квт;

n - число обертів за хвилину.

D2 = D1i, уточненно D2 =D1 i(1 - x), де x- коефіцієнт пружного ковзання ременя. Діаметри шківів округляються до найближчого значення за ГОСТ.

Пружне ковзання ременя

Рис. 53

По формулі Эйлера для тертя гнучких тіл натягу набігаючої гілки ременя S1 більше, ніж натяг збігаючої S2: