Деталі машин: Конспект лекцій № 1-11 (Зварні з'єднання. Муфти приводів), страница 17

Для установки підшипників на шейках валів і в корпусі застосовуються посадки проміжного типу:

якщо обертається вал, то на валу – Еп або Пп, а в корпусі – Сп ;

якщо обертається корпус, а вал (вісь) нерухомі, то на валу - С, а в корпусі - Нп або Пп.

Підшипникові посадки другого класу точності: Нп, Пп, Сп   відрізняються від нормальних посадок Н, П, С звуженим полем допуску.

Більш тугі посадки утрудняють монтаж і демонтаж підшипників і можуть служити причиною защемлення тіл кочення, тому не можуть бути рекомендовані; більше вільні посадки не забезпечують утримання від обертання підшипникових кілець.

г) система позначення підшипників кочення

На той самий діаметр шийки вала передбачається кілька серій підшипників, які відрізняються розмірами кілець і тіл кочення й відповідно величиною сприйманих навантажень.

У межах кожної серії підшипники рівних типів взаємозамінні у світовому масштабі. У стандартах вказується: номер підшипника, розміри, вага, граничне число обертів, статичне навантаження й коефіцієнт працездатності.

Серії:

1. Особливо легка.

2. Легка.

3. Середня.

4. Важка.

5. Легка широка.

6. Середня широка.

                                          Рис. 47

Позначення

Дві крайні цифри номера праворуч, помножені на п'ять, виражають діаметр шийки вала d у мм; третя цифра праворуч виражає номер серії; четверта цифра праворуч виражає тип підшипника, так: відсутність цифри (нуль) - кульковий радіальний, одиниця - кульковий сферичний, два - роликовий циліндричний, сім - роликовий конічний.

П'ята й інша цифри праворуч, якщо вони є, означають конструктивні особливості даного типу.

д) розподіл навантаження на тілі кочення підшипника

                                  

  Рис. 48

Завдання розподілу навантаження на тіла кочення статично невизначена й  зважуються на основі спільності  деформації системи:

Для шарикопідшипника:

. . . . . . . . . . . .

Для роликопідшипника:

. . . . . . . . . . .

З вищенаведених міркувань можна зробити висновки:

1. Навантаження сприймають тільки нижні тіла кочення, a верхн і бічні - не сприймають.

2. Найбільше навантаження припадає на центральну кульку або ролик; розв'язання задачі показує, що він несе навантаження в 4 - б раз більшу середньої, котра мала б місце, якби всі тіла кочення сприймали навантаження порівно.

е) особливості кінематики підшипників кочення

Підшипники можна розглядати як планетарний ряд із двома варіантами приводу:

1) обертається внутрішнє кільце,

2) обертається зовнішнє кільце.

Рис. 49

Миттєвий центр швидкостей (МЦШ) лежить у точці контакту тіла кочення з нерухомим кільцем, побудова планів швидкостей показує, що при рівних кутових швидкостях - w: , тому що ; ; .

Це значить, що швидкість центра тіла кочення (сепаратора), а, отже, і кутові швидкості обертання тіл кочення в другому випадку більше, ніж у першому, а, отже, більше й зношення всіх елементів підшипника. Ця обставина в розрахунковій формулі для підшипників кочення враховується особливим коефіцієнтом.

ж) розрахунок (підбір) підшипників кочення

Статичний розрахунок - тільки для підшипників, що роблять менше одного оберту, наприклад, підшипників поворотних кранів, вантажопідйомних гаків та ін.

Q < Qст

де Q - реакція опори;

Qст - допустиме статичне навантаження на підшипник по таблицях ГОСТ.

Розрахунок на довговічність - основний розрахунок.

Приведене навантаження:

де R - радіальне навантаження на опору;

А - осьове навантаження;

Кк - коефіцієнт, що залежить від того, яке кільце обертається: якщо внутрішнє – Кк = 1;

m - табличний коефіцієнт, що характеризує здатність даного типу підшипника сприймати осьове навантаження.

Розрахункове рівняння має вигляд:

де n - число обертів за хвилину;

h - довговічність підшипника в годинниках;

ДОs - табличного коефіцієнт, що залежить від динамічності навантаження (спокійна, зі слабкими поштовхами, ударна);

Kт - табличний температурний коефіцієнт при t < 1000C  Кт = 1.

При змінному навантаженні, що задається усередненим графіком (мал.50), визначається еквівалентне навантаження: