Деталі машин: Конспект лекцій № 1-11 (Зварні з'єднання. Муфти приводів), страница 10

2) Пітінг - поверхневе викрашування зубів у зоні полосной лінії. Виникає він внаслідок утоми поверхневого шару зубів у результаті високих контактних напруг. Пітінг починається з утворення втомлюючих мікротріщин, які під впливом циклічних навантажень поступово розвиваються, чому сприяє високий тиск масла в зоні контакту зубів. У відкритих передачах пітінг звичайно не виникає, тому що мікротріщини зношуються раніше, ніж встигнуть розвитися.

Міри боротьби з пітінгом полягає у підвищенні твердості корпусів, валів і опор і точності їхнього виготовлення з метою збільшення площадок контакту зубів.

3) Втомлююча згинальна поломка зубів.

Міри боротьби - збільшення модуля або поліпшення якості матеріалу й термообробки.

4) Задири поверхонь зубів можуть мати місце в тихохідних сильно навантажених передачах.

Міри боротьби - застосування протизадирних змащень, що містять тваринні жири й графіт.

РОЗРАХУНОК ЗУБІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПРЯМОЗУБИХ ШЕСТІРЕНЬ

1.  Розрахунок на контактну міцність поверхні зубів

Розрахунок базується на відомій формулі Герца для контактного стиснення циліндрів з паралельними осями:

Характерними рисами контактного стиску є:    

а) досить обмежена площа контакту а в зв'язку із цим високі напруги;

б) об'ємний характер напруженого стану;

в) еліптична епюра контактних напруг, що поширюється тільки на зону контакту.

Теоретично інтенсивність навантаження:

Виразимо rк і rк через міжцентрову відстань А:

        

тоді

У дійсності розрахункова інтенсивність навантаження буде відрізнятися від теоретичної на величину поправочних коефіцієнтів Кк і Кд.

Рис. 35

Тут: Кк - коефіцієнт концентрації навантаження, що виражає неповноту контакту по лінії. Він залежить від деформації валів (мал. 36 в) і ширини шестірень. Кд - коефіцієнт динамічності навантаження, що залежить від окружної швидкості й чистоти обробки поверхні зубів.

Наведена кривизна зубів шестірень у точці контакту (мал. 35 б).

(Знак мінус для внутрішнього зачеплення).

Тут: rш і rдо - миттєві радіуси  кривизни в смузі зачеплення.

 

.

Наведений модуль пружності:

.

Тут: Еш і Ек - модулі пружності матеріалу шестірні й колеса.

Якщо обидві шестірні виготовлені з одного матеріалу, то у формулу підставляється:

Підставляючи в основну формулу всі величини, одержимо:

Виразивши крутний момент на осі колеса через потужність у квт:

E = 2,1*106

Одержуємо перевірочну формулу в остаточному вигляді:

або

По цій формулі можна перевірити й порівняти з допустимі і діючі в даній передачі, контактні напруги.

Для проектного розрахунку ця формула перетвориться, для чого ширина шестірні виражається через міжцентрову відстань.

Коефіцієнт відносної ширини , тоді:

Для редукторів у середньому Ψ = 0,2 + 0,4.

Для коробок передач Ψ = 0,1 + 0,2.

Тут: b - ширина шестерні в см;

А - міжцентрова відстань у см;

nк - число обертів у хвилину вала колеса;

N - потужність на валу колеса у квт;

[σ] - контактна допустима напруга.

По отриманій величині міжцентрової відстані можна підібрати модуль, задавшись числом зубів малої шестірні Zш = 17 - 25 (з корекцією Z ³ 14).

Визначення контактних допустимих напруг

При циклічних навантаженнях допускають напряжения, що, залежать не тільки від матеріалу й термообробки, але також і від числа циклів навантаження (часу роботи), що у формулі фігурує у вигляді коефіцієнта режиму навантаження Кр.

[s]до = [s]таб Кр

де [s]таб - табличне припуска напряжение, що;

[s]таб = З1 Нб - для покращених сталей;

[s]таб = З2 HRc - для цементованих і загартованих сталей.

Тут: З1 і З2 - табличні коефіцієнти, що залежать від прийнятого матеріалу й термообробки.

При постійному режимі навантаження:

  Nц = 60nt – число циклів навантаження.

При змінному режимі навантаження:

  .

де Mi, ni, ti - крутний момент, число обертів і час роботи в годинниках на кожному щаблеві усередненого графіка навантаження.

Мінімальні значення Кp обмежені настанням тривалої границі витривалості. Для поліпшених сталей Кp ³1, для цементованих і загартованих сталей         Кp ³ 0,59.

2. Розрахунок на втомлюючий вигин зубів