Розрахунок схеми дискового розпилювального верстата, страница 2

       де  - об'єм рідини, який подає насос за одну хвилину.

 дм3

Вибираємо об’єм бака за ГОСТ 12448-80;( 63 дм3).

5. Вибір гідроапаратури

Для вибору гідроапаратури необхідно визначити діаметр умовного проходу.

В залежності від номінального тиску приймаемо розрахункову швидкість рідини в трубопроводі:

,

де  - витрата рідини в гідролінії, м/с;

 - швидкість рідини в гідролінії, м/с.

Вибираємо Dу=16 мм згідно стандартного ряду.

Після цього можемо безпосередньо виконати підбір гідроапаратури:

1) Розподільники В16:– 2 шт.

- номінальна витрата рідини: 100л/хв;

- номінальний тиск:  32 Мпа.

- тип керування: ручний;

2)Клапани :

20-10-1-11  -  запобіжний

- діаметр умовного проходу: 20мм;

- витрата рідини 100 л/хв;

- керування – ручне;

- тиск настройки 0,3-10 МПа;

- маса: 6,8 кг.

тиску Г54-34М  2 шт.

  - діаметр умовного проходу: 20мм;

- витрата рідини 125 л/хв;

- керування – ручне;

- тиск настройки 1-20 МПа;

- маса: 3,6 кг.

зворотний  Г51-33

- Dу=16мм ;

- робочий тиск: номінальний 20Мпа, мінімальний 0,25 Мпа;

- витрата масла 63 л/хв;

- перепад тиску 0,25МПа;

- маса- 1,6 кг.

3) Дроселі:(КВМК 16G1.1)

- Dу=16мм ;

- робочий тиск: номінальний 32Мпа

- витрата масла 63 л/хв;

- маса- 1,1 кг.

6. Перевірочний розрахунок

Перевіримо, чи забезпечує розрахована гідросистема ті параметри, які вказані у завданні до роботи (швидкість руху та зусилля).

Vш1=

                    Vш2=

Fгц1=


7. Опис роботи гідросистеми

Робота гідравлічної схеми дискового розпилювального верстата працює по такому принципу.  Гідронасос Н всмоктує рідину з баку Б. і спрямовує її через чотирьохлінійний три позиційний гідро розподільник Р2, який ввімкнений у ліве положення. Таким чином рідина  по лівому контуру через регульований дросель Др1 надходить до лівої порожнини поршневого гідро циліндра з двостороннім штоком Гц1. Далі рідина з правої  порожнини через зворотній клапан  та клапан тиску Кл5 потрапляє знову в бак Б. Таким чином пройшов рух поршня Гц1 вправо. Дросель Др1 створює опір робочому середовищу. Таким чином, так як він регульований, то можливе регулювання швидкості руха поршня ГЦ1.

Аналогічно рухається рідина через правий контур при ввімкненому правому положенні розподільника “вправо”. При ввімкненому середньому положенні розподільника Р1рідина з баку через гідронасос рухається через розподільник Р1 і потрапляє до порожнини плунжерного гідро циліндра Гц2. Таким чином поршень Гц2

 піднімається вгору.  Після відкривання розподільника Р1 рідиина через клапан Кл1 потрапляє до баку. Поршень в цей час опустився до низу, і цикл повторюється знову. Зворотній клапан Кл2  служить для перепуску робочої рідини тільки в одному напрямку. При перевищенні тиску в системі спрацьовує запобіжний клапан і відводить частину рідини в бак Б.

За допомогою манометрів М1і М2  можна контролювати тиск в системі.


Висновки

Згідно режимів роботи заданої гідросистеми підібрані реальні гідроциліндри з наступними діаметрами:

ГЦ1: D1 =90мм;

ГЦ2: D2 = 80 мм;

Також, відповідно завданню, вибрані відповідні гідронасос і гідроапаратура.

В результаті перевірочного розрахунку були отримані наступні величини зусиль та швидкостей:

Fгц1 = 25 кН; Fгц2 = 31 кН; vш1 = 3,54 м/хв; vш2 =5,04 м/хв.

Тобто з результатів перевірочних розрахунків видно, що дана система цілком працездатна і відповідає параметрам вказаним у завданні.


Список літератури

 


1.  Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Гідропневмоавтоматика”, “Гідро- та пнемоприводи”  для студентів електромеханічного факультету (Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.090.200, 6.090300 − “бакалавр” ) усіх форм навчання.− Полтава: ПолтНТУ, 2005. − 33с. Укладачі: В. О. Орисенко, доцент; М. М. Чекалін, ст. викладач.

2. Мандрус В.І., Лещій Н.П., Звягін В.М. Машинобудівна гідравліка. Задачі та приклади розрахунків.- Львів: Світ, 1995.- 264 с. (621 М23, УА – 24, ЧЗ1 – 1)

3. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмомашин.- М.: Машиностроение, 1991.-384 с. (62 Н15, АН – 1, АУ – 8)


Таблиця складових частин до принципової схеми

Познач.

Найменування

Кіл-сть

Примітки

ГЦ1

Гідроциліндр

1

З двостороннім штоком

D=90мм;

ГЦ2

Гідроциліндр

1

Плунжерний

D=80мм

Н

Насос Г12-33АМ

1

Vроб = 32 см3

Р1,Р2,Р3,Р4, Р6,Р5

Розподільник В16

6

Dу = 16 мм

Кл2,

 Зворотний клапан Г51-33

5

Dу = 16 мм

Кл 1

Запобіжний клапан 20-10-1-11

1

Dу = 20 мм

Б

Бак

1

Vб = 63 дм3