Взаємозамінність, стандартизация та технічні вимірювання: Журнал до виконання лабораторних робіт, страница 3

5.3.Основні данні мікроскопа вимірювального універсального УІМ-21:

а)Межі вимірювань довжин:

1) у поздовжньому напрямку ________________

2) у поперечному напрямку _________________

б) Межі вимірювання путів ______________________

в) Ціна поділок :

1) спірального окомірного мікроскопа ____________

2) шкали штрихової окомірної головки ___________

5.4. Універсальний вимірювальний мікроскоп складається з таких частин :
________________________________

5.5. Оптична схема мікроскопа (рис. 100´80)

5.6. Оптична система УІМ-21 включає до себе 4 системи : ____________

5.7. Відлік по спіральному мікроскопу.

В полі зору кожного відлікового мікроскопа одночасно спостерігають шкали (з малюнком, 2 рис. 60´60) _____________________________
Остаточний відлік по малюнку _______________________________

5.8. Відлік по спіральним окулярним мікроскопах проводимо в такій послідовності: ____________________________________________

5.9. Сітка та шкала кутомірної головки: (2 рис. 60´60)

5.10. Вимірювання кутів проводимо в такій послідовності : _____________

5.12.

Таблиця 5.1.

Результати вимірювань.

Наймену-вання деталі

Розмір по мікрометру, мм

Вимірювання мікроскопом

Середнє відхилення, мм

|

||

|||

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N6

 ВИМІРЮВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОТВОРІВ

6.1. Індикаторний нутромір (з позначенням позицій та розшифровкою)
рис. 100´80

6.2.Установка приладу в нульове положення проводимо в такій послідовності  _________________________________________

6.3. Індикатором годинникового типу називається - ________________

6.4. Установку годинникового типу в нульове положення проводимо в такій послідовності: _____________________________________________

6.5. Схема індикатора годинникового типу (рис. 60´80)
6.6. Схема вимірювання циліндричного отвору (рис. 100´80)

6.7. Ескіз отвору, що вимірюється у двох поздовжніх перетинах (з зазначенням розмірів) рис. 210´80

6.8.

Таблиця 6.1.

Результати вимірювань

Перетини, перпендикулярні до осі

Напрямок

Відхилення форми поверхні

|

||

1

2

3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N7

ВИМІРЮВАННЯ ПАРТІЇ ДЕТАЛІ

7.1. Як при виготовленні, так і при вимірюванні виникають дві категорії похибок: ________________________________________________

7.2. Систематичними називають похибки, які _______________________

7.3. Випадковими називаються похибки, які _________________________

7.4. Об'єм миттєвої вибірки з партії деталей заданого розміру N = _______

7.5. Дійсні розміри кожної деталі в партії   d1=

7.6. Розмах отриманих дійсних розмірів R = dmax – dmin = _____________

7.7  Кількість інтервалів на які розбивається розмах K = _______________

7.8. Величина інтервалу на які розбивається розмах ____________

7.9. Кількість деталей, що мають розміри обмежені межами кожного інтервалу записуємо у таблицю7.1.

Подальші розрахунки проводимо для кожного інтервалу (з за­писом значень до таблиці),а в журналі лише для одного інтер­валу.

7.10. Частота влучення дійсних розмірів деталі в інтервали:  _______

7.11. Середнє арифметичне значення розміру інтервалу _____

де xi - дійсний розмір

Таблиця  7.1. Дійсні розміри деталей при обробці їх на верстаті