Взаємозамінність, стандартизация та технічні вимірювання: Журнал до виконання лабораторних робіт, страница 2

ВИЗНАЧЕННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ

3.1. Реальною поверхнею називається _____________________________

3.2. Шорсткість поверхні це - _____________________________________

3.3. Вимірювання шорсткості поверхні проводять за трьома методами
______________________________________________________

3.4. При вимірюванні використовують прилади _______________________

3.5. Середня лінія профілю це - ___________________________________

3.6. Висота виступу профілю Yр це - _______________________________

3.7. Глибина западини профілю Yв це - _____________________________

3.8. Висота нерівності профілю Yі це - ______________________________

3.9. Висота найбільшого виступу профілю Rр - _______________________

3.10. Глибина найбільшої западини профілю Rv - _____________________

3.11. Картина шорсткості поверхні: (задається викладачем)

Базова довжина L=              mm                       

Масштаб горизонтального збільшення 

Масштаб вертикального збільшення  Vв=

3.12. Середнє арифметичне відхилення профілю Rа це - ______________
 ____________________________________________

3.13. Найбільша висота нерівностей профілю Rmax це - _______________

3.14. Висота нерівностей профілю по десяти точках Rz це - ____________

 ____________________________________

3.15. Крок нерівностей профілю Smі це - ___________________________

3.16. Середній крок нерівностей профілю  Sm  це - ____________________

          ____________________

3.17. Крок місцевих виступів профілю  Sі це - ________________________

3.18. Середній крок місцевих виступів профілю S це - _________________

____________________

3.19. Опорна довжина профілю hз це - ____________________________

          =____________________

3.20. Відносна довжина профілю tp це -____________________

____________________

3.21. Розраховані параметри шорсткості :

Ra = ______________     ;     Sm = _________________;

Rz = ______________     ;     S = __________________;

Rmax = ____________    ;     tp = __________________;

3.22. Висновок: _____________________________________________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N4

ВИМІРЮВАННЯ РОЗМРІВ ОПТИМЕТРОМ

4.1. Оптиметри призначені для: __________________________________

4.2. В основу дії оптиметра покладені закони _______________________

4.3. Кінцеві міри довжини служать для  ____________________________

4.4. Кінцеві міри довжини мають форму  ___________________________

4.5. Вони комплектуються  ______________________________________

4.6. Блоки кінцевих мір довжини складають шляхом __________________

4.7. Порядок установки оптиметра на нуль _________________________

4.8. Порядок вимірювання оптиметром

1) ________________________;

2) ________________________;

3) ________________________;

4) ________________________;

4.9. Зовнішній вигляд оптиметра (з позначенням позицій і розшифровкою)
        рис. 210´100

4.10. Оптична схема трубки оптиметра (рис. 80´60)

Таблиця 4.1.

Результати вимірювань.

N дет

Наймену-вання

деталі

Розмір при вимірюванні мікрометром

Склад набору кінцевих

мір

Відхилення розміру

по шкалі

Розмір

Деталі

1

2

4.11. Висновок: ________________________________________________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N5

ВИМІРЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ МІКРОСКОПОМ

5.1. В виробничих умовах універсальний вимірювальний мікроскоп УІМ-21 застосовується при  __________________________________

5.2. Зовнішній вигляд УІМ-21 (з позначенням позицій та розшифровкою)
        рис. 210´100