Взаємозамінність, стандартизация та технічні вимірювання: Журнал до виконання лабораторних робіт

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти України

Полтавський державний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

ЖУРНАЛ

до виконання лабораторних робіт  із курсу

“Взаємозамінність, стандартизация та технічні

 вимірювання”

 для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ

Полтава ПДТУ 1999

Журнал до виконання лабораторних робіт  із курсу “Взаємозамінність, стандартизация та технічні вимірювання” для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ /

Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999.-12с.

 Укладач : А.В. Васильєв, канд. техн. наук

Відповідальний за випуск: заступник завідуючого кафедрою В.У.Устьянцев.

                          Затверджено Радою університету                                                            

                                                Протокол № … від ...  …. 1999 р.

                                            Науковий редактор                 Н.В. Жигилій

                                                                  Коректор           Ю.Ю. Наливайко


ЗМІСТ

Сторінка

1.  Лабораторна робота №1 “Штангенінструменти”………………………….4

2.  Лабораторна робота №2 “Лінійні вимірювання мікрометричним

3.   інструментом”…………………………………………………………………..5

4.  Лабораторна робота №3 “Визначення шорсткості поверхні”…………...6

5.  Лабораторна робота №4 “Вимірювання розмірів оптиметром”…………7

6.  Лабораторна робота №5 “Вимірювання  інструментальним

7.   мікроскопом”…………………………………………………………………….7

8.  Лабораторна робота №6 “Вимірювання циліндричних отворів”………...8

9.  Лабораторна робота №7 “Вимірювання партії деталей”…………………9

10.Лабораторна робота №8 “Вимірювання радіального та  торцевого

     биття”……………………………   ……………………………………………..11

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N1

ШТАНГЕНІНСТРУМЕНТИ

1.1. До штангенінструментів відносяться: ___________________________

1.2. Вони призначені для:________________________________________
1.3. Принцип вимірювання заснований на використанні двох шкал ______

1.4. Основна шкала призначена для _______________________________

1.5. Ноніус-це _________________________________________________

1.6. Ноніус призначений для ______________________________________

1.7. Порядок зчитування результатів виконується в такій послідов­ності:___

1.9. Ескіз штангенциркуля (з позначенням позицій та розшифровкою)
рис. 210´65 

1.10. Ескіз  штангенглибиноміра(з позначенням позицій та розшифровкою)
          рис. 210´65
1.11.Ескіз штангенрейсмуса (з позначенням позицій та розшифровкою)
         рис. 210´65
1.12. Схема вимірювання циліндричної деталі (рис. 210´65)

1.13. Відхилення форми циліндричних поверхонь


а) _______________ б) _________________ в) _______________

1.14. Конусність - це__________________

1.15.Бочкоподібність - це________________

1.16. Сідлоподібність - це________________

1.17

Таблиця 1.1.

Результати вимірювань

Переріз

До осі

Деталі

Розмір

у напрямку

вимірювання

Розрахунок

 по формулі

відхилення

форми

Ескіз деталі,

Яка

вимірюється

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1.18. Висновок:: ________________________________________________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N2

ЛІНІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ МІКРОМЕТРИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

2.1. Мікрометричні інструменти призначені для : ______________________

2.2. До них відносять: ___________________________________________

2.3. Принцип вимірювання заснований на ___________________________

2.4.Установка нульового значення шкали виконується в такій послідовності 
____________________________________

2.5. Порядок зчитування результатів вимірювання виконується в такій послідовності:____________________________________

2.6. Ескіз мікрометра(з позначенням позицій та розшифровкою) рис. 60´80
2.7. Ескіз мікрометричного глибиноміра (з позначенням позицій та
        розшифровкою) рис. 60´80

2.8. Ескіз мікрометричного нутроміра (з позначенням позицій та
       розшифровкою) рис. 60´80

2.9. Схема вимірювання циліндричної деталі (рис. 100´80)
2.10.

Таблиця 2.1.

Результати вимірювань

Переріз.

До осі

деталі

Розмір

у напрямку

вимірювання

Розрахунок

По формулі

dmax – dmin

2Вид відхилення форми

Ескіз деталі,

Яка

Вимірюєт-ься

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2.11. Висновок: ________________________________________________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N3

Похожие материалы

Информация о работе