Урбанізоване середовище та його небезпеки

Страницы работы

Фрагмент текста работы

УРБАНІЗОВАНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ  ТА  ЙОГО  НЕБЕЗПЕКИ

1.  Урбанізоване середовище та його особливості

2.  Шумове забруднення великих міст

3.  Кількісна оцінка шумового забруднення від автомобілів

4.  Якість міського житлового середовища громадян

5.  Небезпека електромагнітних випромінювань

1.  Урбанізоване середовище та його особливості

Визначення. УРБАНІЗАЦІЯ (від лат. слова urbanosміський) — це процес зростання міст і міського населення, який супроводжується збільшенням їхньої ролі у соціально-економічному та культурному житті суспільства.

Процес світової урбанізації розпочався у Західній Європі, де на зламі XVIII-XIX століть завдяки концентрації засобів виробництва почали виникати міські поселення, міста, які згодом посіли ключові місця у світовій економіці. Відомо, що процес урбанізації у світі розгортався у певній просторовій і часовій послідовності: Західна Європа — Північна Америка — Австралія та Океанія — Східна Європа — Латинська Америка — Азія — Африка.

Україна залучилася до процесу урбанізації у першій половині XX століття.

Довідка. Ще у 1918 році Україна була аграрною країною, у її містах проживало лише 18% населення. Найінтенсивніше ріст міст в Україні відбувався у 1926-1939 роках, відомих як роки індустріалізації. За цей невеликий відрізок часу чисельність міського населення зросла у 2,4 рази, сягнувши рівня 43%. На кінець XX століття міське населення України становило вже близько 70% загальної чисельності населення. Очікується, що вже у першій половині XXI століття частка міського населення зросте до         80-85%. В Україні є 7 міст із населенням, що перевищує або є близьким до 1 мільйона жителів. Це Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг. У країні нараховується 61 місто із населенням понад 100 тисяч жителів. Помітне місто серед них посідає місто Полтава із населенням 307 тисяч жителів (за даними на середину грудня 2005 року), але найінтенсивнішого розвитку за останні 30 років відчув Київ — столиця України: його населення зросла у 2,5 рази, перевищивши 2 млн. 600 тис. осіб.

Розвиток міст тривалий час супроводжувався поширенням уявлень про те, що місто є гарантом високої якості життя. Але у другій половині XX століття ситуація докорінно змінилася. Міста залишалися центрами економічного, політичного і культурного життя, але якість життя міського жителя почала не так сильно відрізнятися у порівнянні із сільськими населеними пунктами. Особливо це стосувалося чистоти і зручності проживання, стану навколишнього природного середовища.

Справді, чимало сучасних міст являють собою не гармонійне ціле, а просту й погано організовану сукупність виробництв та незручних спальних поселень.

Разом з тим урбанізація продовжується і зараз. Вона є невід'ємною складовою процесу розвитку суспільного виробництва, насамперед, важкої індустрії, енергетики, хімічної промисловості. Суттєво, що нарощування промислового потенціалу супроводжується зростанням чисельності міського населення. В Україні половину (!) приросту міського населення забезпечує міграція сільських жителів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Сучасні великі міста надають населенню багато переваг економічного, соціального та суб'єктивного характеру і, разом з тим, виявляються джерелом численних небезпек для людини.

ПЕРЕВАГИ  І  НЕБЕЗБЕКИ, ЩО  ЇХ  НЕСЕ  У СОБІ  УРБАНІЗОВАНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ

ПЕРЕВАГИ

НЕБЕЗПЕКИ

1) наявність робочих місць і можливість знайти гідно оплачувану роботу за фахом і кваліфікацією

1) забруднення атмосферного повітря

2) дефіцит питної води належної якості

2) зосередження закладів освіти, науки і культури, наявність спортивних споруд

3) шумове забруднення, вібраційні навантаження

3) зосередження медичних закладів високого рівня

4) скупчення населення, напружений ритм життя

4) найкращі житлові й побутові умови

5) нестача вільного "життєвого" простору і транспортні проблеми

5) можливість міжнародних зв'язків, контакти з міжнародними організаціями

6) вплив електромагнітних полів та інших іонізуючих випромінювань

ПОЯСНЕННЯ:

1. Якість міського життя значною мірою визначають розташовані у місті промислові підприємства. Вони є основними споживачами води, тепла, джерелами забруднення навколишнього природного середовища. Характер забруднення довкілля у шахтарському, металургійному чи хімічному промисловому центрі може бути різним, але усі вони, як правило, є однаково несприятливими для здоров'я людини.

2. Відомо, що середня температура повітря у великих промислових містах

Похожие материалы

Информация о работе