Опорний конспект із розгорнутими тестовими завданнями з курсу «Безпека життєдіяльності»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

тривалості тренувань не менше ніж 30 хвилин і їх повторюваності не рідше від 5 разів на тиждень.

21. Для жінок максимальне (граничне) значення ЧСС розраховується відніманням від 220 половинного значення віку людини, тобто для особи 20-літнього віку максимально припустима ЧСС становитиме 220 – 20:2 = 210 (ударів за 1 хв.). Оптимальне значення ЧСС під час тренувань не повинно перевищувати 80% від знайденої величини, тобто має бути обмежене величиною 210∙0,80 = 168. Найкращий тренувальний ефект досягається при тривалості тренувань не менше ніж 30 хвилин і їх повторюваності не рідше від 5 разів на тиждень.

22. Тренувальний ефект у випадку, якщо ЧСС під час фізичних навантажень становить менше ніж 130 ударів за 1 хв., практично відсутній.

23. Важливим показником роботи серця і стану серцево-судинної системи є артеріальний (від слова артерія — кровоносна судина, по якій кров переноситься від серця до всіх органів і тканин) кров'яний тиск (АТ).

24. АТ має два показники — систолічний тиск (СТ) і діастолічний тиск (ДТ), які за традицією записуються у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт.ст.).

25. Систола — це одна із двох фаз серцевого циклу, при якій кров нагнітається в артеріальну систему завдяки скороченню м'язів серця. Середнім для людини вважають СТ = 120 мм рт.ст.

26. Діастола — це друга із двох фаз серцевого циклу, при якій мускулатура серця розслабляється. Середнім для людини вважають ДТ = 80 мм рт.ст.

27. У більшості фізично здорових людей (із нормотонічною реакцією серцево-судинної системи на фізичне навантаження) СТ при переході від стану спокою до фізичних навантажень підвищується, причому при ритмічній м'язовій роботі СТ зростає протягом перших 1-2 хвилин, після чого стабілізується на рівні, що залежить від інтенсивності навантажень. Після зняття навантажень СТ протягом кількох хвилин (5-8 хв.) повертається до нормальних попередніх значень.

28. У більшості фізично здорових людей (із нормостенічною реакцією серцево-судинної системи на фізичне навантаження) ДТ є малочутливим до помірних фізичних навантажень і лише трохи зростає при значних фізичних навантаженнях.

29. Різниця між СТ і ДТ називається пульсовим тиском (ПТ).

30. Відомості про артеріальний кров'яний тиск людини дозволяють за емпіричною формулою Старра розрахувати систолічний об'єм (СО) крові, тобто той об'єм, що його виштовхує лівий шлуночок серця під час одного серцевого скорочення:

       СО (у мл) = 100 + 0,5∙ПТ – 0,6∙ДТ – 0,6∙В, де В – кількість повних прожитих людиною років.

31. Хвилинний об'єм (ХО) крові розраховують множачи СО на ЧСС. Для молодих осіб, котрі ведуть сидячий спосіб життя, ХО у стані спокою становить близько 5,1 л (за 1 хв.), при помірних фізичних навантаженнях він зростає до 17,0 л (за 1 хв.), а при максимальних фізичних навантаженнях — до 26,0 л (за 1 хв.).

32. Існують різноманітні тести, що дозволяють діагностувати стан серцево-судинної системи людини.

§ 4.4.  Максимальне споживання кисню як фізіологічний показник здоров'я людини

1. Споживання людиною кисню зростає прямо пропорційно (лінійно) зі збільшенням фізичного навантаження, однак обов'язково настає межа, коли подальше збільшення навантаження вже не супроводжується збільшенням споживання кисню. Цей рівень називається максимальним споживанням кисню (МСК).

2. МСК визначає найвищий досяжний для конкретної особи рівень аеробного обміну під час фізичного навантаження.

3. Навантаження на рівні МСК виснажує людину за 5-10 хвилин

Похожие материалы

Информация о работе