Оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах – аудіюванні, говорінні, читанні, страница 3

Зміст навчальної мовної діяльності. Навчальна діяльність полягає у виконанні учнями системи мовних дій говоріння й аудіювання, співвіднесених з визначеними ситуаціями, включаючи  рольове виконання.

Типовими мовними діями говоріння в сполученні з аудіюванням є: ознайомлювальні; відтворення за зразком; відтворення за планом; творчі та ін. Усі дії виконуються на відібраному мовному матеріалі у формі зв'язаних висловлювань діалогічного чабо монологічного характеру.

Вимоги до умінь. Учень повинен уміти: а) розуміти мову як під час безпосереднього спілкування, так і на фонозапису, що містить в основному вивчений матеріал. Тривалість звучання — у межах 3 хвилин, темп пред'явлення — 80—100 складів на хв; б) виступати з короткими повідомленнями, сполучаючи елементи опису, оповідання й обговорення; вести ситуативно обумовлений діалог, під час обміну короткими та розгорнутими репліками. Обсяг висловлювання — 6—8 фраз.


Другий етап навчання: рівень сформованості вміння, необхідного для участі у запланованій бесіді.

Задачі етапу: а) виступати з повідомленнями з питань, зв'язаних з темою, що вивчається, і суспільно-політичною тематикою, б) брати участь у запланованій бесіді.

Характер мовного матеріалу. Мовний матеріал являє собою зразки монологічних висловлювань, діалогів, бесід. В основному він повинен відповідати професійним інтересам ученів. Використовується також суспільно-політичний матеріал і матеріал, пов'язаний з країною  мови, що вивчається.

Мовний   матеріал

Лексичний мінімум. Активний лексичний мінімум до кінця другого етапу навчання повинен складати не менш 200 слів і словосполучень.

Словотворчий мінімум зберігається в тому самому обсязі, що  був передбачений для I етапу навчання.

Граматичний мінімум. В основному зберігається матеріал, зазначений для I етапу. Крім цього включаються: способи вживання і розпізнавання в мові підрядних речень (з’ясувальних, означальних, обставинних та умовних) з присудком у дійсному способі; форми пасивного стану в Present, Past та Future Indefinite (simple); інфінітив у функції обставини; дієприкметник I у ролі означення та обставини; сполучникові підрядні речення.

Зміст навчальної мовної діяльності. Навчальні мовні дії і ситуації пов'язані з обговоренням досягнень у відповідній галузі народного господарства; з досліджуваною спеціальністю; з питаннями економічного та науково-технічного співробітництва з різними, у тому числі США, Великобританія; з поточними політичними подіями.

Вимоги до мовленнєвих умінь. Учень повинен уміти: а) розуміти на слух мову як під час безпосереднього спілкування, так і на фонозапису, що містить до 3% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Тривалість звучання — у межах декількох хвилин, теми пред'явлення 100 складів на хв.; б) підготувати повідомлення по вивченому матеріалу.

Третій етап навчання: рівень сформированості умінь, необхідних для виступу з повідомленням, участі в бесіді й обговоренні прочитаного.

Задачі етапу. До закінчення III етапу учень повинен: а) брати участь у бесіді, виконуючи різні ролі (мовця, слухача, лідера, партнера і т.д.); б) робити повідомлення на суспільно-політичні теми, використовуючи отриману під час читання інформації.

Характер мовленнєвого матеріалу. Мовний матеріал являє собою зразки монологічних висловлювань, діалогів, бесід, обговорень, характерних для ситуацій нормативного спілкування з професійною метою. Для бесіди й обговорення використовується також матеріал періодичної преси, література за темою, що вивчається.

Мовний   матеріал

Лексичний мінімум до кінця навчання повинен складати не менш 300 слів і словосполучень, включаючи лексику І та II етапів.

Граматичний мінімум передбачається в обсязі для I і II етапів навчання.

Зміст навчальної діяльності. Для розвитку умінь і навичок говоріння й аудіювання використовуються різні види бесіди (інтерв'ю, дискусії). Вимоги до мовних умінь. Учень повинен уміти: а) розуміти на слух монологічну та діалогічну мову при темпі 120 складів на хв.; б) виступати з повідомленнями з питань, пов'язаних зі спеціальністю та суспільно-політичною тематикою. Обсяг висловлювання — приблизно 10—12 фраз; швидкість— приблизно 120 слів на хв.; в) брати участь у бесіді-обговоренні. Обсяг висловлювання—18—25 фраз.

ГОВОРІННЯ Й АУДІЮВАННЯ

Задачі етапу. До закінчення всіх етапів учень повинен уміти: а) відповідати на питання, задавати питання та робити короткі  повідомлення, підготовлені заздалегідь; б) розуміти на слух висловлювання, побудовані на вивченому мовному матеріалі.

Характер і обсяг мовного матеріалу. Зразки монологічних висловлень та діалогів в основному пов'язані з життям і навчанням учня. Обсяг висловлювання 25—35 фраз.

Мовний   матеріал

Лексичний мінімум. Загальний обсяг лексики для усного мовлення повинен складати не менш 400 слів і словосполучень.

Граматичний мінімум. Передбачено той же, що і для читання.


Література:

1.  Сunningham S., Moor P. Cutting Edge. Pre-Intermediate (Student’s book).

Longman.-Madrid, 2001. -168p.

2.  Jones D. English Pronouncing Dictionary. -Cambridge, 1997.

3.  Roach P. A Little Encyclopaedia of Phonetics. –L.,2002