Презентація нового товару. Розробка структури проекту в MS PROJECT, страница 2

3.  Наступним важливим етапом є визначення зв'язків між завданнями. Це дозволить визначити яким чином час початку або завершення одного завдання впливає на час початку або завершення іншої (Рис 4).

Для даного проекту було обрано зв'язок типу Finish-to-start (Закінчення-початок). Оскільки жодне завдання не може починатися доки попередне завдання не буде завершене. Наприклад, вибір часу і місця проведення акції (1.3) може проводитись тільки після складання і оптимізації бюджету рекламної акції.

Рис. 4 Визначення зв'язків між завданнями

         Отже, після встановлення зв'язків між завданнями діаграма Ганта матиме наступний вигляд (Рис. 5):

Рис. 5. Діаграма Ганта з встановленими зв’язкам між етапами та завданнями

4.  Оскільки список завдань, їх тривалість і зв'язки між ними вже визначені, наступним важливим кроком розробки проекту є необхідність визначення основних дат і крайніх термінів проекту. Визначення обмежень здійснюється в діалоговому вікні «Відомості про завдання» у вкладиші «Додатково» (рис. 6).

Оскільки метою нашого проекту є презентація нового товару, було б доречно обрати тип обмеження As Soon As Possible (якомога раніше). При цьому обмеженні MS Project розмістив завдання в розкладі якомога раніше з урахуванням інших параметрів плану.

Рис. 6. Визначення типу обмежень для даного проекту

5.  Завершальним етапом розробки проекту є визначення загальної тривалості всього проекту, тобто сумарного завдання проекту. Для цього необхідно здійснити ряд операцій: Сервис – Параметри – Вид – встановити позначку на «Показывать суммарную задачу проекта» (Рис. 7).

На рис. 8 представлене сумарне завдання проекту. Таким чином, загальна тривалість проекту по пошуку вільних місць на ринку складає 32 дні з урахуванням виконання всіх завдань проекту.

Рис. 7. Відображення сумарного завдання проекту

Рис. 8. Сумарне завдання проекту по пошуку вільних ніш на ринку

ВИСНОВКИ

При виконані лабораторної роботи були виконані основні завдання. Виконання цих завдань дозволило представити каркас проекту «Презентація нового товару».

Застосування Microsoft Project дозволило розробити календар робочого часу проекту, згідно якого робочими днями є понеділок – п’ятниця, а вихідними субота та неділя. Час роботи з 9.00 до 17.00 з перервою ( 13.00 – 14.00).

В даному проекті представлено чотири основні етапи його виконання. Реалізація цих етапів, згідно представленому на діаграмі Ганта графіка, з урахуванням обмежень, буде проведена за 32 дні. Для даного проекту було обрано обмеження типу «Якомога швидше», при якому Microsoft Project розміщує завдання в розкладі якомога раніше з урахуванням інших параметрів плану.

Між етапами та завдання проекту існує зв'язок типу «Закінчення - Початок», який вказує, що виконання наступного завдання можливе лише при умові повного завершення попереднього.

Таким чином, використання Microsoft Project є досить зручним і дозволило швидко та якісно розробити та представити календар проекту «Презентація нового товару», визначити тривалість реалізації цього проекту.