Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Страхові послуги», страница 4

Стосовно змісту дослідницької частини курсової роботи необхідно врахувати, що в ній обов'язково повинні бути використані новітні фактичні дані роботи вітчизняних страховиків.

Джерелом для винайдення інформації для виконання цієї частини курсової роботи можуть бути:
1. Веб-сайти страхових компаній. Перелік діючих на Україні страхових компаній можна дізнатися з сайту Держфінпослуг за лінком http://www.dfp.gov.ua/801.html де отримати повну інформації про кожну страхову компанію.
2. Спеціалізовані форуми та портали, присвячені страхуванню та аналітиці страхового ринку, наприклад: forinsurer.com; uainsur.com; insurancebiz.org.
3. Рекламні буклети страховиків;
4. Відвідування офісів страхових компаній, представившись потенційним страхувальником;
5. Всі види джерел літератури: нормативна, періодична, навчальна, наукова.
3. РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Розрахункова частина виконується як розв’язок наступного ситуаційного завдання:

Підприємство, на якому Ви працюєте в аналітичному відділі, планує застрахувати своє майно. Найбільш привабливі та практично аналогічні умови страхування запропонували дві страхові компанії.

Оскільки мова йде про страхування на велику суму, керівництво доручило Вам провести порівняльний аналіз діяльності цих компаній на підставі публічної звітності з метою остаточного вибору однієї з них як майбутнього страховика-партнера.

З відкритих джерел інформації Вам вдалося винайти наступну інформації про цих страховиків станом на кінець остатнього звітного року (див. додаток Д). Вам необхідно:

а) визначити фінансовий стан цих страхових компаній відповідно до тестів раннього попередження на кінець звітного періоду, затверджених Держфінпослуг (див. додаток Ж);

б) оцінити платоспроможність цих страхових компаній на кінець звітного періоду відповідно до умов, зазначених у ст. 30 Закону України «Про страхування»;

в) зробити загальний аргументований висновок про обрання конкретної страхової компанії-партнера для підприємства.

Варіант вихідних даних для розрахунково-практичної частини (агрегованої звітності двох страхових компаній, що міститься у додатку Д) та закріплення студентів за керівниками подано у додатку И.

4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

До 16 лютого старостам груп подати на затвердження керівникові курсу Смоляку В. А. на затвердження список обраних тем курсових робіт, попередньо погоджених із керівниками (заповнити колонку №7 додатку И). Після затвердження теми, студент починає консультації із керівником роботи.

Робота повинна бути захищена до кінця другого модульного контролю (29 травня 2010 р.). За погодженням із деканатом цей термін може бути продовжений до дати іспиту.

При непогодженні студентом із оцінкою, виставленою керівником роботи, захист роботи відбувається на засіданні комісії, склад якої призначає завідувач кафедри під своїм головуванням.

Робота оформлюється на аркушах формату А-4 та переплітається у прозорий швидкозшивач. Вимоги щодо оформлення подані у додатку К.

Обов’язковим елементом допуску роботи до захисту її подання електронної версії для формування бази даних та її перевірки у системі «Антіплагіат».

Електрону версію курсової роботи кожен студент має відправити на наступну адресу:

krsu_2010@mail.ru

Якщо у додатках до роботи використовувалися ксерокопії звітності та інші матеріали, – вони повинні бути відскановані. Усі файли, що складають курсову роботу (якщо файл не один) повинні містися у папці з назвою, що містить скорочену назву виду роботи та дисципліну, прізвище студента та рік захисту (КРСУ_Иванов_Внукова_2010). Найменування файлу необхідно здійснювати російською мовою. Перед відправленням папка має бути за архівована у архів *.rar (або *.zip).