Типи сигналів. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Виконання арифметичних операцій. Перешкоди та їх характеристики (Вправи до лекційних тем), страница 3

  6.  Побудувати таблиці істиності для наступних функцій трьох змінних: 1). Сума по модулю два. 2). Нерівність всіх аргументів один одному, тобто вони не співпадають. 3). ВИКЛЮЧАЮЧЕ  АБО
Подпись: X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1

Табл. 1
АБО альтернатива, тобто один і тільки один для всіх.
4). Диз’юнкцію.

  7.  Доказати  тотожності:

 


                 

     

        8.  Знайти заперечення для кожного з наступних виразів.  Результати не спрощувати.

 


 1. Скласти таблицю істиності для наступних виразів:

 


 1.  Використовуючи теорему де-Моргана, перетворити наступні вирази:

 


.

 1. Функції з вправи 8  привести до канонічної суми.
 2. Функції з вправи 8 представити в табличній формі запису.
 3. Для функцій, що приведені у вправі 7 привести електричні контактні схеми.
 4. Функції з вправи 7 представити в базисі елементів І, АБО, НІ.
 5. Використовуючи теореми алгебри логіки спростити слідуючі вирази:

                         

 1. Використовуючи розкладання Ріда та Шенона доказати тотожності:

                      

 1. Доказати слідуючі тотожності:

 


                    

 1. Привести до ДДНФ слідуючі логічні функції.

                         

       18. Представити за допомогою карт Карно наступні функції чотирьох змінних:

 


       19.  Представити в формі карт Карно наступні функції:

 


:

20  Представити за допомогою карт Карно наступні функції трьох змінних

 


21  Функції в Табл.1. представити в формі карт Карно.

  1.  Функції, що представлені на рис. в формі карт Карно зобразити в табличній і аналітичній формах запису.

                                                              Рис.

  1. Записати з допомогою  карт Карно слідуючі логічні функції, задані в канонічній диз’юнктивній формі:

                                     

                    

 


  1.  Записати з допомогою Карно слідуючі логічні функції, задані в канонічній диз’юнктивній формі:

        

  1. Функції з вправи 23 мінімізувати з використанням карт Карно.
  2. Записати з допомогою Карно слідуючі логічні функції, задані в канонічній диз’юнктивній формі:

                         

  1. Функції з вправи 25 мінімізувати з використанням карт Карно.
  2. Використовуючи правила теореми Шенона, виконати перетворення слідуючих функцій:

              

              

              

  1. Використовуючи тотожності (1.18) і (1.19), спростити функцію:

                          

  1. Використовуючи розкладання Ріда, зобразити функцію

                            

                   в вигляді полінома.

  1. Функції з вправи 10 мінімізувати, використовуючи операції поглинання та склеювання.
  2. Функції з вправи 8 привести до досконалої диз’юнктивної форми запису.
  3. Мінімізувати логічну функцію за допомогою карти Карно:

 


  1. Представити у мінімальній диз’юнктивній формі наступні функції:

: