Типи сигналів. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Виконання арифметичних операцій. Перешкоди та їх характеристики (Вправи до лекційних тем)

Страницы работы

Содержание работы

Вправи до теми 1. Типи   сигналів                                                                                                   

 1. Аналоговий сигнал, що змінюється в інтервалі напруг 0-15 В описується 4-бітним цифровим словом В=b3b2b1b0 .

а).Пояснити. Скільки рівнів квантування використовується при дискретизції аналогового сигналу.

б).Визначити величину шуму квантування.

в).Визначити кількість інформації, що міститься в одному слові..

2. Аналогові телефонні мережі мають полосу пропускання, що обмежується верхньою частотю 4 кГц. Визначити мінімальну частоту дискретизації аналогового сигналу при переході на цифрові лінії зв’язку.

Відповіді. 1,а- (15); 1,б-(0.5В); 1,в –(4 біта); 2.-(8 кГц.)

Вправи до теми 2. Системи счислення

1.  Як буде виглядати в двійковій системі числення десятеричне число 0,125?

 1. Запишіть в системі числення з основою 240 числа 241, 242, 243, 250, 251.
 2. Підрахуйте кількість двійкових чисел в діапазоні 102  до 10002.
 3. У паперах дивака-математика була знайдена його автобіографія. Вона починалася наступними дивними словами: « Я закінчив курс університету 44 років від роду. Через рік, 100-літньою молодою людиною, я одруживався на 34-літній дівчині. Незначна різниця у віці всього 11  років   сприяла тому, що ми жили спільними інтересами і мріями. Через небагато років у мене вже була маленька сім'я з 10 дітей. Платню я отримував в місяць всього 200 рублів, з яких   доводилося віддавати сестрі, так що ми з дітьми жили на 130 рублів на місяць».Чим пояснити дивні протиріччя в числах приведеної автобіографія? Підказка: “Через рік, 100-літньою молодою людиною...”
 4. Випишіть всі цифри 20-ної системи числення.
 5. Випишіть базис 5-ної системи числення
 6. Яку мінімальну  основу може мати система числення, якщо в ній записані все наступні числа 432, 120, 111, 2331?
 7. 5.Укажіть, які числа записані з помилками, відповідь поясніть: 1237; 30054; 12ААС920; 134757.
 8. Запишіть в 6-й системі числення число, наступне по порядку за числом 5
 9. Яке число слідує за числом 1114 в 4-ній системі числення?
 10. Яке число передує числу 108 в 8-ній системі числення?
 11. Запишіть в розгорненому вигляді числа 657; 199810; 0,15А16; 1АF1H,А920
 12.   Яке з чисел більше: 510 або 58; 11112 або 11118?
 13. .Пояснити на конкретнх прикладах  процедури переводу  цілих чисел з Р-ічної системи счислення в десяткову.
 1. Перетворити в десяткову систему счислення числа, записані в двійковій:1; 101; 10000;  11011101;

16.  Перетворити числа 118, 57, 196, 238, що представлекні в десятковій системі счислення в двійкову

       Відповіді: 11810 = 011101102; 5710 = 001110012;
        19610 = 110001002; 23810 = 111011102 .

 1. .Перетворити числа десяткової системи счислення  255, 3959 у шіснадцяттирічну.

        Відповіді:25510 =FF16 ; 395910 = 9A5F16 ;

 1. Перетворити числа десяткової системи счислення 0.27 і 0.625 у двійкову з чотирма знаками після коми.

        Відповіді: 0.2710 = 0.01002; 0.62510 = 0.10102.

 1. Перетворити числа 0.3110 і 0.76110 в шістнадцятирічну систему счислення з трьома знаками після коми.

         Відповіді:  0.3110 = 0.4F516; 0.76110 =С2D16.

 1. Перетворити число 25.17910 у двійкову систему счислення з трьома знаками після коми.

          Відповідь: 25.17910 = 11001,0010012.

 1. Перетворити десяткове число 69.42 в шістнадцятирічну систему счислення.

         Відповідь: 69.42 10 = 45.6В8516.

 1. Перетворити двійкове число 1011.01 в десяткову систему счислення.

          Відповідь: 1011.012 = 11.2510.

 1. Перетворити число 3F,916  в десяткову систему счислення.

        Відповідь:  3F,916  = 63.562510.

 1. Перетворити двійкове число 11110101.1011 в шістнадцятирічну систему счислення.

        Відповідь:


Перевод чисел двійкової системи числення до шістнадцяткової досягається шляхом представлення кожної двійкової тетради (чотирьох двійкових цифр) однією цифрою шістнадцяткової системи. Тому:

25.  Перетворити число С7,916 в двійкову систему счислення.

26.  Перевід в двійкову систему счислення забезпечується шляхом заміни кожного числа шістнадцятирічної системи счислення його двійковим еквівалентом.

       Відповідь:

          С7,916 = 1100 0111, 10012

 1. Знайти основи  Р і Q систем счислення, для яких була б справедлива нерівність: 12Р>21Q.

         Відповідь:Умовою існування нерівності є: Р>2Q-1. Докажіть.

 1. 16.  Розробити алгоритм і написати програму на будь-якій       мові програмування для  переводу чисел з десяткової системи счислення в двійкову.
 1. Розробити алгоритм  і написати програму для переводу чисел з двійкової системи счислення в десяткову
 2. Кожна з слідуючих арифметичних операцій справедлива по крайній мірі в одній з систем счислення. .Визначити можливі основи систем счислення в кожній з операцій.

1234+ 5432 = 6666

41/3 = 13

33.3 =11

23+44+14+32 =223

302.20 =12.1

Ö 41 =5

Вправи до теми 3. Коди та їх характеристика.

Похожие материалы

Информация о работе