Структури базових логічних елементів, страница 20

Промислові серії ІС орієнтовані на роботу в температурному­­ діапазоні 00С –700С.

 В табл.2.7 приводяться технічні характеристики розглядаємих серій взяті

 для двох однакових мікросхем –елемента 2І-НІ (74-00) і дешифратора 3×8 (74-138).

Величина прогнозуємої затримки визначається напівсумою тривалості фронту і спаду імпульса. Приведена в табл.2.7 величина затримки для дешифратора значно більша по тій причині, що це більш складна мікросхема і величина затримки визначається загальною сумою затримок кожного з логічних елементів дешифратора.

Величина динамічної потужності розсіювання, визначена для частоти 1 мГц, може бути використана і при оцінці витрат потужності при інших частотах завдяки тому, що вона є пропорційною частоті перемикання логічного елемента. Наприклад, при частоті 100кГц вона буде в 10 раз меншою, а при 10 мГц – приблизно в 10 раз більшою.

                                                                                                                                          Табл.2.7

Параметри

Мікро

схеми

Умови

Серії

HC

HCT

AC

ACT

FCT

FCT-T

Типова затримка (нС)

74-00

18

18

5.25

5.25

-

-

74-138

36

36

9.25

10.5

1.5

1.5

Спожив .потужн.

в режимі спокою

(мкВт)

74-00

24

24

30

30

-

-

74-138

40

40

40

40

7.5

7.5

74-00

24

24

30

30

74-138

85

85

60

60

Спожив .потужн.

В динамічн. режимі

(мкВт)

74-00

1 мГц

0.6

0.6

0.7

0.7

-

-

74-138

1мГц

2.15

2.15

1.5

1.5

0.75

0.75

На початку 90-х років повились нові серії КМОН ІС FCT(Fast CMOS TTL compatible), які виготовлені на основі більш сучасних технологій (менші габарити

інтегральних транзисторів) і забезпечують більшу швидкодію порівняно з АСТ, а також мають меншу споживаєму потужність. Мікросхеми цих серій повністю

сумісні з ТТЛ, а тому можуть легко розміщуватись в схемах на основі ТТЛ. Мікросхеми серії FCT-T мають ідентичні з FCT характеристики. Єдина різниця полягає в дещо зменшеній величині вихідного струму і високий рівень вихідної напруги повністю відповідає рівню ТТЛ ІС. В табл.2.8. приводяться допоміжні вхідні і вихідні параметри описуємих серій КМОН ІС.   Відповідність серій КМОН вітчизняних і зарубіжних виробників приводиться в табл.2.9.

                                                                                             Табл.2.8.

Параметри, умовне

позначення(англомовне позначення)

Серія

НС

НСТ

AC

ACT

FCT

FCT-T

Вхідний струм ІВХ.МАКСImax) (мкА)

±1

±1

±1

±1

±0.5

±0.5

Вихідний струм низького рівня

І0ВИХ.МАКС (IOL max)(мА)

4

4

24

24

48

48

Вихідний струм високого рівня

І1ВИХ.МАКС (IOH max)(мА)

-4

-4

-24

-24

-15

-8

Типова вхідна ємність СВХ.Intyp)(пФ)

6.5

6.5

4.5

4.5

6

6

                                                                                            Табл.2.9.

Вітчизняні

Міжнародні

Вітчизняні

Міжнародні

Вітчизняні

Міжнародні

561

СD4000А

КР561

CD4000B

КР1594

74АСТ

564

МС14000А

1564

54HC

КР1554

74АС

-

FCT

-

FCT-T