Структури базових логічних елементів, страница 19

Зрозуміло, що реальна швидкодія ключа буде визначатись сумарною ємністю навантаження.

Останні серії мікросхем КМОН мають значно вищі частотні межі роботи Перешкодостійкість мікросхем КМОН порівняно з іншими значно більша і забезпечується слідуючими причинами:

·  порог зміни стану КМОН ІС » 0.5Е;

·  напруга на виході відкритої мікросхеми U0вих = 0 В;

·  напруга на виході закритої мікросхеми U1вих = 1= Е

Тому перешкодостійкість для КМОН ІС практично не залежить від стану попередніх мікросхем і має величину, близьку до 0.5 Е.

Гарантовані значення, що даються в довідниковій літературі мають запас на можливу технологічну різницю в параметрах мікросхем і тому дають величину перешкодостійкості на рівні 0.5 Е.

Завдяки високій перешкодостійкості, яка до того ж не залежить від робочої температури, мікросхеми КМОН мають значну перевагу перед іншими при роботі з довгими лініями зв’язку, та в умовах значних перешкод нормального  виду.

КМОН ІС довгий час відносились до мікросхем низької швидкодії. Але з появою ІС  серій 1564, КР1554, які по своїх частотних властивостях відповідали  ТТЛ ІС 1530, КР1530 з середнім часом затримки біля 10 нС ситуація  в їх використанні суттєво змінилась на краще. В кінці 80-х – на початку 90-х  років появились  мікросхеми  КР1594 з середнім часом затримки, що не перевищував 3.5 нС і сумісних з ТТЛ ІС по напрузі живлення, вхідних і вихідних парметрах. В цих серіях поєднуються КМОН і ТТЛ технології, причому вхідні кола будуються на основі ТТЛ, а вихідні- з використанням КМОН технологій. При цьому, звичайно, зменшився діапазон напруг живлення (він став бализький до рівнів ТТЛ), зменшився поріг перемикання, забезпечуючи в той же час більш високу перешкодостійкість, ніж в  ТТЛ ІС.

Звернемось тепер до мікросхем зарубіжного ринку. Сімейство ІС серії 4000 КМОН технології було першим на ринку цифрових інтегральних схем. Сучасні мікросхеми мають загальне умовне позначення “74FAM nn” , де 74- номер серії; FAM- family alphabetic mnemonic -  алфавітна мнемоніка сімейства; nn- -являється числом, що визначає функціональне призначення.  Мікросхеми різних сімейств з однаковим значенням nn мають однакові функції. Наприклад, 74HC30, 74AC30 і 74ACT30 мають однакове функціональне призначення - 8-входовий NAND (І-НІ). Використовуються також мікросхеми серії “54”, які міють більш широкий температурний діапазон роботи і використовуються для військових пристроїв.

  Першими з мікросхем КМОН технологій, які ввійшли в 74-серію були сімейства НС (High-speed CMOS) і НСТ (... TTL compatible). Мікросхеми серії НС можуть використовувати для живлення будь-яку напругу в діапазоні 2-6 В. Більш висока напруга використовується для підвищення швидкодії мікросхем, а більш низька напруга забезпечує  економічне електроспоживання.  По рівням вхідних і вихідних сигналів серія НС несумісна з ТТЛ даже при напрузі живлення 5В. Рівні вхідних і вихідних напруг приведені для декількох серій в табл.2.6

                                                                                Табл.2.6

Параметри (англомовне позначення)

Серія

НС

НСТ

AC

ACT

FCT

FCT-T

U1ВХ.МІН(В)     (UIH min)

3.5

2.0

3.85

2.0

2.0

2.0

U0ВХ.МАКС(В) (UIL max)

1.35

0.8

1.35

0.8

0.8

0.8

U1ВИХ..МІН(В) (UOH min)

3.84

3.84

3.76

3.76

2.4

2.4

U0ВИХ.МАКС(В) (UOL max)

0.33

0.33

0.37

0.37

0.5

0.5

На зміну вказаним серіям в 80-х роках прийшли більш досконалі серії АС (Advanced CMOS)  і АСТ (...TTL compatible). Між собою вони відрізнялиь лише по відношенню до ТТЛ. Особливість цих серій мікросхем полягає в тому, що вони являються симетричними по виходу, тобто споживаємий струм по виходу при низькому рівні останнього рівняється величині генеруємого вихідного струму  при високому логічному рівні.